Prof. Alexander Maas

Alexander Maas

Associate Professor Organizational Change and Social Integration
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam

Profile

Alexander Maas is professor in Humanising and change of Care at the University for Humanistics (UvH) in Utrecht (Netherlands). Besides, he is Associate Professor of Organisational Change and Social Integration at Rotterdam School of Management of Erasmus University Rotterdam (RSM/EUR, Netherlands). His research and practice interests include organisation and change theory, social constructionism, storytelling, and changes & innovations in the life and care of older people. Alexander obtained his BA Sociology in Tilburg, his MSc. Business Administration in Delft, and his PhD in Organisation Studies at Erasmus University Rotterdam. He has published and (co-) edited a dozen of books (in Dutch) and articles, in English as well as in Dutch journals, in the fields of Organisation Studies and Change Studies. Besides, Alexander is an active member of MOPAN, the international research forum for multi organisational partnerships and networks, and APROS, a multidisciplinary network of researchers interested in organization issues that meets around the Asia-Pacific region. He loves to teach in various graduate (Business Administration, Change) and post-graduate programmes (Information Documentation Management, Public Controlling, and Executive Change Management). His (MA) course titles of interest are: Theories on Change – Differences and Similarities, Intervention skills (at EUR), Introduction to Organization, Change & Intervention (at UvH). Alexander has three wonderful children (Stephanie, Robin-Paul and Alexander jr.) and is married to Kitty de Hey.

Professional experience

Associate Professor

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Organisation and Personnel Management

Publications

Professional Publications (5)

 • A.J.J.A. Maas (2011, april 1). Gedijen tussen mensen: over sociaal verbinden, loslaten en ontspannen. Appreciative Inquiry Magazine, 1(2), pp. 18-20.
 • C. de Hey & A.J.J.A. Maas (1995). Aanlokkelijk India: over devotie, deceptie en anders zijn. Delft: Eburon
 • C. de Hey & A.J.J.A. Maas (1995). India: markante verschillen en indringende vragen. (Intern rapport, Department Report, no 9). :
 • A.J.J.A. Maas & T.J.A. Ottenheijm (1994). Managen en veranderen. Bedrijfskunde, 66 (4), 33-40.
 • R.K. Gupta & A.J.J.A. Maas (1993). Exploring intercultural differences. (Intern rapport, Rotterdam/Lucknow: RSM/IIML). :

Scholarly Publications (25)

 • A.J.J.A. Maas (2011). Ontmoeten inspireert. In J. Groenenwegen, A. Dreimüller & F. Engeldorp Gastelaars (Eds.), Vriendelijk vriendenboek (pp. 73-78). Zeist: AD druk
 • P.H.J.M. Derkx, A.J.J.A. Maas & J.E.M. Machielse (Ed.). (2011). Goed ouder worden. Amsterdam: SWP, Humanistics University Press
 • A.J.J.A. Maas (2011). Betrokken leren en onderwijzen: converseren als bindend principe. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 67-75). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek
 • A.J.J.A. Maas (2011). Goed ouder worden. In P.H.J.M. Derkx, A.J.J.A. Maas & J.E.M. Machielse (Eds.), Humaan ouder worden in organisatieverband (pp. 139-156). Amsterdam: SWP, Humanistics University Press
 • A.J.J.A. Maas, J.H. Stravers & F.P.M. Baar (2010). Using Knowledge-as-Inguiry to Mobilize Change: A Retrospective Analysis of 'Moments of Change' in a Relational Practice. In B. van Looy & Chr. Steyaert (Eds.), Relational Practices, Participative Organizing (pp. 177-198). Bingley: Emarald Group
 • A.J.J.A. Maas (2010). Human ageing a social collaborative Itinerary? In H.J. Blatterer & J. Glahn (Eds.), Times of our lives (pp. 23-32). Oxford: Interdisciplinary Press
 • A.J.J.A. Maas (2010). Humaan ouder worden; anders verbonden met de wereld. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 11 (41), 78-91.
 • A.J.J.A. Maas (2010). Bregje, Clemens en Anna - een gesprek over hun leven. Tijdschrift voor Humanistiek (print), 11 (41), 75-77.
 • A.J.J.A. Maas (2009). Voorlopig ben ik humanist: teksten en voordrachten van Jan van Zijverden. In W. Mennings, W. Veraart & P. Edelman (Eds.), Overpeinzingen over humaan gedragen in een dynamisch tijdsgewricht. Een postume ontmoeting met Jan van Zijverden, humaan denker en doener (pp. 27-44). Breda: papieren Tijger/ Het Humanistisch Archief
 • A.J.J.A. Maas (2009). Vele tinten grijs: naar een relationeel perspectief op ouderen en zorg (2009, maart 4). Amsterdam: Humanistic University Press SWP
 • A.J.J.A. Maas, A.G. Cath, H.K. Letiche & R. Masselink (2008). Op jaren en not iets te kiezen...? Verhalen van ouderen en hun verzorgers over zorg en welzijn, diverse werelden en reflecties daarop. Utrecht: ZonMW
 • A.J.J.A. Maas (2007). Multiple Melodious Worlds: Harmony and Change. In Revenue Sciences de Gestion (pp. 35-55)
 • A.J.J.A. Maas (2007). Organizational Studies: (not-) Smothering each other as a Behavioural Strategy. In Vol. 2(3). Critical Perspectives on International Business (pp. 208-219)
 • A.J.J.A. Maas (Ed.). (2004). Op weg naar Professionalisering [Towards Professionalization, a mirror for interim managers]. Assen: Van Gorcum
 • N.M.H. van Dijk, A.M. Coignard-Van Dongen & A.J.J.A. Maas (Ed.). (1999). Zoeken in meervoud. Nijmegen: BENDA
 • A.J.J.A. Maas, E.B. Manschot & A.J. Roodink (1998). We make sense of all that jazz, mapping in social contexts: food for thought and dialogue. (Intern rapport, Management Report Series, no 2). :
 • A.J.J.A. Maas, J.P.J.M. Essers, H.K. Letiche, S.J. Magala & A.J. Roodink (1998). Managing Change: Change Perspectives. Rotterdam: Donner
 • A.J.J.A. Maas, E.B. Manschot & A.J. Roodink (1997). Verandering in soorten : Bakker Mink's petit story. (Intern rapport, Management Report Series, no 52(13)). :
 • P.C.G.F. Markus, C.W.A. Langschmidt & A.J.J.A. Maas (1996). 'Zwakke signalen' en andere visies op handelsinformatie en de handelsinformatiebranche. (Intern rapport, Management Report, no 304). :
 • H.J. van Dongen, W.A.M. de Laat & A.J.J.A. Maas (1996). Een kwestie van verschil; conflicthantering en onderhandeling in een configuratieve integratietheorie. Delft: Eburon
 • A.J.J.A. Maas & T.J.A. Ottenheijm (1994). Managing and change. The TMTC Journal of Management, 4 (2), 32-48.
 • A.J.J.A. Maas (1994). Integration of Alternative Trends in Global Networking. In S. Neelamegham (Ed.), Competing Globally: Challenges and Oppertunities (pp. 389-403). New Dehli: Allied Publishers Limited
 • W.A.M. de Laat & A.J.J.A. Maas (Ed.). (1993). Configuratieve Integratie Theorie. Delft: Eburon
 • A.J.J.A. Maas (1993). Organiseren: configureren, integreren, blokkeren en managen: aanzetten tot een andere methodologie. In W.A.M. de Laat & A.J.J.A. Maas (Eds.), Configuratieve integratie methodologie (pp. 81-121). Delft: Eburon
 • A.J.J.A. Maas (1991). Offering New Possibilities of Organizing in Social Situations: Towards a Posture of Decentering and Centering. In R.J. et al. in 't Veld (Ed.), Autopoiesis and Configuration Theory: New Approaches to Societal Steering (pp. 55-66). Dordrecht: Kluwer Academic

Semi Scientific Publications

 • A.J.J.A. Maas (2008, november 1). India, on social cohension, networking and inner coherence. IBS Magazine, pp. 59-62.

Other (12)

 • A.J.J.A. Maas (1999). Naar een paradigmathode: achteromzien naar verschillen en overeenkomsten in het organisatiekundig paradigmadebat. In Nic van Dijk, Anne.Marie Coignard-van Dongen & Alexander Maas (Eds.), Zoeken in meervoud (pp. 5-29). Nijmegen: BENDA
 • A.J.J.A. Maas & C. de Hey (1998). Over het web van netwerken dat zich al nauwer om de wereld spant. In B. van Hees (Ed.), Werkboek WESWA-crongres 1998 (pp. 58-59). Amsterdam: SISWO
 • A.J.J.A. Maas, E.B. Manschot & A.J. Roodink (1998). We make sense of all that jazz: mapping in social contexts. In ? redacteur? (Ed.), 1998 Galveston VII (pp. 1-10). Paradise, Texas: uitgever?
 • C. de Hey & A.J.J.A. Maas (1998). One perspective on organizational theory. In A.J.J.A. Maas & al et (Eds.), Managing Change: Change Perspectives (pp. 1-7). Rotterdam: Donner
 • A.J.J.A. Maas (1998). Stoeien met Werelden van Organiseren. Rotterdam: Donner
 • A.J.J.A. Maas (1997). Organisatie-theoretische benaderingen. In A.J.J.A. Maas & L. Paalman (Eds.), Bladeren in werelden van organiseren. Reader organization Theory and organizational Behavior (pp. 11-14). Rotterdam: Donner Boeken
 • A.J.J.A. Maas (1997). On a methodology for organizing worlds. In A.J.J.A. Maas & L. Paalman (Eds.), Werelden van Organiseren bezien. Reader Organisatiekunde (pp. 261-274). Rotterdam: Donner Boeken
 • A.J.J.A. Maas & L. Paalman (Ed.). (1997). Werelden van organiseren bezien. Reader organisatiekunde. Rotterdam: Donner Boeken
 • A.J.J.A. Maas (1997). Veranderen en recursiveren. In T.M.A. Bemelmans (Ed.), Dynamiek in organisatie en bedrijfsvoering: NOBO achtste onderzoekdag 1997 (pp. 27-35). Enschede: Nederlandse Organisatie voor Bedrijfskundig Onderzoek (NOBO)
 • A.J.J.A. Maas & L. Paalman (Ed.). (1997). Bladeren in Werelden van Organiseren. Reader Organization Theory and Organizational Bahavior. Rotterdam: Donner Boeken
 • A.J.J.A. Maas (1996, november 16). Organisatieparadigma's. onbekend, Lezing SISWO.
 • H.J. van Dongen, N.M.H. van Dijk, A.J.J.A. Maas, E.B. Manschot & A.J. Roodink (1996). Fast Water - Slow Air. (Extern rapport). Rotterdam: SANI

Courses

Introduction to business administration

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017
 • Code: BKB001
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 1

Managing Professional Organisations

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BM01OCC
 • ECTS: 6 Level: Master

Theories on Change, on Behaviour and on Differences

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
 • Code: BM02OCC
 • ECTS: 6 Level: Master

Studying Change

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BM04OCC
 • ECTS: 6 Level: Master

Foundations of Consulting

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BM05OCC
 • ECTS: 3 Level: Master

Personal Development Trajectory

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BM06OCC
 • ECTS: 3 Level: Master

Foundations of Consulting

 • Study year: 2018/2019
 • Code: BM07OCC
 • ECTS: 3 Level: Master

Personal Development Trajectory

 • Study year: 2018/2019
 • Code: BM08OCC
 • ECTS: 2 Level: Master

Management van Verandering

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMA2103
 • ECTS: 5

Advisory Skills

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMME064
 • ECTS: 6 Level: Master

Rhetoric for managers

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMME065
 • ECTS: 6 Level: Master

Intervention skills

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
 • Code: BMME066
 • ECTS: 6 Level: Master

OCC Master Thesis

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
 • Code: BMMTOCC
 • ECTS: 16

Organisational Change and Consulting Research Methodology

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
 • Code: BMRMOCC
 • ECTS: 4 Level: Master

Past courses

Cross-cultural Management

 • Study year: 2017/2018
 • Code: BMME067
 • ECTS: 6 Level: Master, Master

Intervention skills

 • Study year: 2014/2015, 2013/2014
 • Code: RSMME061
 • ECTS: 6 Level: Master

OCC master thesis

 • Study year: 2014/2015, 2013/2014
 • Code: RSMMTOCC
 • ECTS: 16

Theories on change, on behaviour, and on differences

 • Study year: 2014/2015, 2013/2014
 • Code: RSM01OCC
 • ECTS: 6 Level: Master