Studieadviseurs voor Bachelor BA

Studieadviseurs voor Bachelor BA

Wie zijn wij?

Ons team van studieadviseurs probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen bij de studie Bedrijfskunde aan de RSM. De studieadviseurs zijn op de hoogte van alle aspecten van het studieprogramma en daarom kun je bij ons terecht voor hulp, advies of ondersteuning.  We begrijpen dat de stap naar een studieadviseur niet altijd even makkelijk is. Het is daarom goed om te beseffen dat we er niet alleen voor je zijn als je problemen met de studie hebt, maar ook voor het maken van bijvoorbeeld een goede studieplanning, het bespreken van een exchange/ stage of als je hulp zoekt bij het kiezen van je master programma. 

 

Wanneer kom je naar ons toe?

 • Als je vragen hebt over hoe te studeren (studieplanning, studiemethoden, time-management, tentamens leren etc.)
 • Als persoonlijke omstandigheden de studievoortgang dreigen te belemmeren (ziekte, familieomstandigheden etc.) 
 • Voor hulp bij specifieke situaties zoals studeren en topsport, studeren met een handicap, problemen bij vakken met een verplichte aanwezigheidsplicht, speciale verzoeken omtrent het maken van examens etc.
 • Als je hulp zoekt bij het maken van keuzes: switchen tijdens de studie, exchange/ stage/ keuzevakken/ masterkeuze/loopbaanvragen etc.
 • Bij examen commissie aangelegenheden (BSA, toekennen van vrijstellingen, toegang tot de master, beroepszaken, extra examenkansen etc.)
 • Als je hulp zoekt bij algemene regels en richtlijnen: OER, DUO, Wet Gelijke Behandeling, Wet bescherming persoonsgegevens
 • Als je als aanstaande student Bedrijfskunde vragen hebt over de studie.

Hoe kun je ons bereiken?

 • Via email, telefonisch spreekuur, inloopspreekuur en door jou zelf geplande afspraken via ons online afspraken systeem, zie het kopje contact 

  De gesprekken met ons zijn strikt vertrouwelijk en je kunt ervan op aan dat hetgeen wat je vertrouwelijk met de studieadviseur bespreekt niet ter kennis komt van anderen. Zie ook: Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA) www.lvsa.nl

  De studieadviseurs zijn onafhankelijk in hun advies en gaan uit van de belangen van de individuele studenten. Wacht daarom niet onnodig lang met het stellen van je vraag of vragen: voor ieder gesprek nemen we voldoende tijd en vaak blijkt dat antwoorden of oplossingen vaak dichterbij zijn dan je denkt. En als wij je niet direct kunnen helpen, kunnen we je vast doorverwijzen naar de juiste persoon die dit wel kan.