Kosten

Kosten

Voor het studiejaar 2021-2022 zijn de collegegelden vastgesteld op €2.168,- voor studenten uit de Europese Economische Ruimte (EER/EEA). De kosten voor literatuur en studiematerialen komen uit op ongeveer €800,-.

 

LET OP: bovengenoemde collegegelden zijn onder voorbehoud van wetswijzigingen. Voor aanvang van het bewuste collegejaar kunnen bedragen wijzigen, als gevolg van ministeriële besluitvorming.

Studiefinanciering

Je kunt studiefinanciering aanvragen, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit vier onderdelen: lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en collegegeldkrediet. Lening, reisproduct en collegegeldkrediet zijn er voor iedereen. De aanvullende beurs is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Met studiefinanciering kun je je studiekosten, een deel van je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je collegegeld betalen. Je krijgt je studiefinanciering niet automatisch. Die moet je aanvragen bij DUO.

Collegegeld voor niet-EER studenten

Studenten met een nationaliteit van een land dat geen onderdeel uitmaakt van de EER komen niet in aanmerking voor het reguliere collegegeld en kunnen geen aanspraak kunnen maken op studiefinanciering in Nederland. Het collegegeld voor hen bedraagt €9.600 in het studiejaar 2021-2022.