Toelating & Aanmelding

Toelating & Aanmelding

De studie Bedrijfskunde hanteert toelatingseisen om het niveau hoog te houden. Lees daarom onderstaande toelatingseisen goed door. Het is ook belangrijk dat je alles weet over de verplichte studiekeuzecheck, het benodigde wiskundeniveau en natuurlijk hoe jij je voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde van RSM kunt aanmelden. Meld je vóór 1 mei aan.

 • Diploma’s met de vwo-profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid geven rechtstreeks toelating tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Voor diploma’s met het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist op wiskunde C door wiskunde A of  wiskunde B.

  Dit kun je aantonen door:

  • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
  • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
  • de OMPT toets succesvol afronden;  of
  • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
  • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht

  Onze ervaring is dat een voldoende voor wiskunde A dan wel B en behoorlijke kennis van de Engelse taal essentieel zijn voor het succesvol voltooien van deze opleiding.

   

 • Studenten met een HBO-propedeuse zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je bent alleen toelaatbaar indien je in het bezit bent van een HBO-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 én je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent.

  Dit laatste kun je doen door: 

  Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

  Voldoe je aan de bovenstaande vereisten en wil je je aanmelden voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde, volg dan de stappen hieronder.

  1. Schrijf je in voor het eerste jaar van de bacheloropleiding Bedrijfskunde in studielink.
  2. Nadat je je in studielink hebt ingeschreven ontvang je een e-mail van de Erasmus Universiteit met je inlog gegevens (ERNA).
  3. Stuur vervolgens een email naar: bsciba@rsm.nl met daarin de mededeling dat je een aanmelding doet voor bedrijfskunde met als vooropleiding HBO Propedeuse. Dan krijg je van ons een link toegestuurd naar het Aanmeldportaal waarin je de aanmelding kunt vervolgen.
  4. Beantwoord de vragen en upload de gevraagde documenten in Osiris Aanmeld. Dien de aanvraag voor toelating in, uiterlijk 15 augustus.
  5. Aanvragen voor toelating met een HBO-propedeuse zullen in de maanden juli/augustus in behandeling worden genomen. 
  6. Zodra je aanvraag voor toelating is beoordeeld, zullen we je laten weten of je per 1 september aan de opleiding mag beginnen.

   

 • Studenten met een vierjarige, afgeronde, aan Bedrijfskunde verwante hbo-studie kunnen worden toegelaten tot de Premaster indien zij aan de toelatingseisen voldoen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: hbo premaster site

  Indien je niet toelaatbaar bent tot de Premaster, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent tot de bachelor toelaatbaar indien

  • je voldoet aan de eisen gesteld bij hbo-propedeusestudenten (zie hier boven)  óf
  • je een hbo-einddiploma bezit en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.  

  Dit laatste kun je doen door: 

  • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
  • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets (minimaal 5.5) van de Erasmus Universiteit; of
  • de OMPT toets succesvol afronden (minimaal 55%); of
  • de CCVX toets Wiskunde A of B (minimaal 5.5); of
  • te slagen voor het wiskunde A of B examen (minimaal 5.5) van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.
  • te slagen voor het wiskunde A of B examen (minimaal 5.5) van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde

  Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

 • Studenten met een wo-propedeusediploma zijn niet rechtstreeks toelaatbaar tot de bachelor opleiding Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien 

  • je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B óf
  • je in het bezit bent van een vwo-diploma zonder wiskunde A of B en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent óf
  • je in het bezit bent van een wo-propedeusediploma met een GPA (gewogen gemiddeld cijfer) hoger of gelijk aan een 7,5 en je daarnaast kunt aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent.  

  Aantonen dat je voldoende wiskundig onderlegd bent  kun je doen door: 

  • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
  • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
  • de OMPT toets  succesvol afronden; of
  • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
  • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

  Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

 • Studenten met een afgeronde wo-bachelor, -master of drs. opleiding, kunnen worden toegelaten tot onze opleiding Master in Management (MiM) indien zij voldoen aan de toelatingseisen. Zie voor meer informatie over deze toelatingseisen en inschrijving: Master in Management site.

  Indien je niet toelaatbaar bent tot de Master, kun je overwegen te starten in het eerste jaar van de bachelor Bedrijfskunde. Je bent toelaatbaar indien

  • je in het bezit bent van een vwo-diploma met wiskunde A of B óf
  • je in het bezit bent van een wo-diploma en daarnaast kunt aantonen dat je ook voldoende wiskundig onderlegd bent.

  Dit laatste kun je doen door: 

  • het overleggen van een wiskunde A of B vwo-deelcertificaat; of
  • het met goed gevolg afleggen van de wiskunde deficiëntietoets van de Erasmus Universiteit; of
  • de OMPT toets succesvol afronden; of
  • de CCVX toets Wiskunde A of B; of
  • te slagen voor het wiskunde A of B examen van het Boswell Bèta Instituut te Utrecht.

  Indien je vragen hebt over jouw situatie, neem dan contact op met de studieadviseur.

 • Toelaatbaarheid

  Wanneer je een buitenlandse vooropleiding - secondary education - volgt (of al hebt afgerond), neem dan voor toelatingsmogelijkheden tijdig contact op met het Admissions Office van de universiteit, telefoon: +31 10 408 17 86 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 16.00 uur) of per e-mail admissions.office@eur.nl om deze vooropleiding te laten waarderen.

  Ook een International of European Baccalaureate behaald in Nederland geldt als een niet-Nederlands diploma!

 • Als je eenentwintig jaar of ouder bent en niet beschikt over een van de vereiste vooropleidingen, kun je in bepaalde gevallen toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je neemt dan deel aan een toelatingsonderzoek (Colloquium Doctum) om aan te tonen dat je geschikt bent voor het volgen van deze opleiding. Klik voor informatie omtrent het CD hier.

  Kijk voor meer informatie op de website van het ESSC, telefoonnummer 010 – 4082323 of neem contact op met de studieadviseurs tijdens het telefonisch spreekuur. De contactgegevens en bereikbaarheid van de studieadviseurs vind je hier.