Studieprogramma

Studieprogramma

 • Eerste bachelorjaar

  Natuurlijk leer je in het eerste jaar de samenhang tussen ‘het bedrijf’ en bedrijfsprocessen. Naast basisvakken zoals wiskunde en statistiek, is er ook veel aandacht voor persoonlijke vaardigheden, zoals presentatie-, onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Je werkt soms in groepjes en soms zelfstandig . Na het eerste jaar kun je de positie van het bedrijf in zijn omgeving analyseren, begrijp je de wisselwerking tussen bedrijven onderling en snap je de invloed die bedrijven en markten op elkaar hebben. Het eerste jaar bestaat uit de volgende vakken, met bijbehorend aantal EC*:

  * 1 EC staat voor 28 uur studiebelasting

 • In bachelor 2 en 3 neem je het managen van bedrijfsprocessen onder de loep. Je leert een grondige kennis van het management van de functionele gebieden, de bedrijfsprocessen en uiteindelijk de hele onderneming. Je analyseert, onderzoekt en ontwerpt oplossingen voor managementvraagstukken op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Het tweede jaar bestaat uit de volgende vakken, met bijbehorend aantal EC*:

  * 1 EC staat voor 28 uur studiebelasting

   

 • In het eerste trimester van bachelor 3 heb je een hoop opties. Je kunt kiezen voor het volgen van een minor, interim project, Engels, stage, keuzevak of een internationale uitwisseling. In hoofdlijnen ziet het basiscurriculum van bachelor 3 er zo uit, met bijbehorend aantal EC*:

  * 1 EC staat voor 28 uur studiebelasting