Studieprogramma

Studieprogramma

  • Eerste bachelorjaar

    Een belangrijk onderdeel van het eerste jaar is de algemene inleiding in bedrijfsprocessen. Het accent ligt op de onderlinge samenhang tussen het bedrijf en de bedrijfsprocessen. Daarnaast volg je basisvakken als wiskunde en statistiek. Er is veel aandacht voor persoonlijke vaardigheden, zoals presentatie-, onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Vaardighedenonderwijs vindt plaats in kleine groepen en sluit aan op het Nieuwe leren. Wanneer je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond, moet je in staat zijn de positie van het bedrijf in zijn omgeving te analyseren, herkennen en begrijpen, de wisselwerking tussen bedrijven onderling en de invloed die bedrijven en markten op elkaar hebben. 

  • Na kennismaking met bedrijfsprocessen in bachelor 1 wordt in bachelor 2 en 3 het management van deze processen onder de loep genomen. De vaardigheden waar in bachelor 1 een begin mee is gemaakt, worden verder ontwikkeld.

    Studenten die bachelor 2 en 3 hebben afgerond, bezitten een grondige kennis van het management van de functionele gebieden, de bedrijfsprocessen en uiteindelijk de gehele onderneming. Het analyseren, onderzoeken en ontwerpen van oplossingen voor managementvraagstukken wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze door studenten gedaan. Door hun opleiding zijn studenten in staat om zelfstandig kennis te nemen van wetenschappelijke bedrijfskundige literatuur.

     

  • Trimester 7 van het derde bachelor jaar wordt gezien als vrije ruimte. Een student kan kiezen voor het volgen van een minor, voor een stage of een internationale uitwisseling. In hoofdlijnen ziet het basiscurriculum van bachelor 3 er als volgt uit: