Toetsbeleid

Toetsbeleid

De Examencommissie heeft van de wetgever de opdracht gekregen toezicht te houden op toetsing en examinering van de initiële opleidingen. Het integraal toetsbeleid gericht op kwaliteit en kwaliteitsborging van toetsing en examinering is hier te vinden.