New Business: Innovation & Entrepreneurship

New Business: Innovation & Entrepreneurship

Docenten: Prof. dr. Ir. Jan van de Ende en dr. Jeroen de Jong 
Data colleges: 16 januari, 30 januari A, 2 februari B,  27 februari A,  28 februari B, 27 maart A, 28 maart B, 3 april, 11 april, 1 mei en 13 mei tentamen

Omschrijving van het vak

In het vak worden drie thema’s behandeld. Ten eerste behandelen we new business vanuit het perspectief van het individu, ofwel het zien, beoordelen en realiseren van kansen (‘opportunity recognition and exploitation’). Ten tweede kijken we naar het perspectief van de leidinggevende en zijn/haar medewerkers. We stellen centraal de vraag in hoeverre medewerkers in organisaties kunnen bijdragen aan new business, ook wel intern ondernemerschap genoemd, en hoe leidinggevenden dit kunnen stimuleren en faciliteren (‘entrepreneurial management’). Ten derde gaan we in op het organisatieniveau door te kijken naar de vormgeving en besluitvorming rond new business in grotere organisaties (‘organisatie van new business’). Belangrijke thema’s die behandeld zullen worden zijn:

• introductie: wat is innovatie, wat is ondernemerschap, wat hebben die met elkaar te maken, wat hebben de guru’s erover gezegd

• kansen zien (bronnen van business-opportunities, creativiteit, typen innovatiekansen)

• kansen beoordelen (rol van de ondernemer zelf, beoordeling door externe financiers, invloeden van buitenstaanders, kwaliteit van de waargenomen kans)

• kansen realiseren (besluitvorming opportunities, portfoliomanagement, financiering, netwerken, do’s en dont’s bij realisatie) 

• intern ondernemerschap van medewerkers in organisaties (hoe ontstaat dat, persoons- en
gedragskenmerken, beïnvloedbaarheid, hoe dit als leidinggevende faciliteren en stimuleren, wat levert het op, wie worden intrapreneurs)

• productontwikkelingsteams (structuur, vormgeving, succesfactoren)

• vormen en patronen van innovatie, technologielevenscyclus

• selecteren en lanceren van innovaties 

• portfolio management van innovatie projecten.