Strategisch HRM

Strategisch HRM

Docenten: Dirk van Dierendonck, Bas Koene 
Data colleges: 17 januari, 16 februari, 20 februari, 30 maart, 25 april, 15 mei, 22 mei en 30 juni inleveren opdracht.

Omschrijving van het vak

In het vak Human Resource Management staat de mens in de organisatie centraal. We geven inzicht in hoe een voorgenomen strategisch beleid met het beschikbare personeel gerealiseerd kan worden, hoe medewerkers aangetrokken, gemotiveerd en verder ontwikkeld kunnen worden, en hoe bij de strategievorming op de juiste manier rekening gehouden kan worden met de wensen en mogelijkheden van de medewerkers en de organisatie.

Personeelsmanagement in organisaties is de afgelopen twintig jaar stormachtig ontwikkeld. Voor een organisatie die haar organisatiestrategie effectief wil uitvoeren is het essentieel om aandacht te geven aan zaken als organisatiecultuur, leiderschap, de karakteristieken van lerende organisaties en het bouwen van ‘High Performance Work Systems’ (HPWSs). Het onderschrijft het belang van menselijk kapitaal om het behalen van competitief voordeel en de rol van Human Resources in het ontwikkelen van ‘Dynamic Capabilities’. 

Dit is een greep uit de onderwerpen die het veld van Human Resources Management de afgelopen jaren in sneltreinvaart getransformeerd hebben. Of we het nu hebben over innovatie, klantgerichtheid, engagement, of talent management, het staat of valt met de juiste mensen in een organisatie die in staat is deze mensen optimaal te ondersteunen en motiveren. 

Strategisch Human Resource Management richt zich op het verbinden van HRM met de bedrijfsstrategie, het ontwerpen van en onderhouden van HPWSs, en het creëren van duurzaam concurrentievoordeel door goed personeelsmanagement. Het gaat hierbij over onderwerpen als HR planning, management development, training en opleiding, organisatiecultuur en leiderschap, performance management, beoordeling- en beloningsbeleid, etc. 

In het veld van HRM zien we naast de professionalisering van strategisch personeelsbeleid de laatste jaren ook een groeiende kennis van de effectiviteit van concreet HR beleid en praktijk zoals werving en selectie, taakontwerp en leiderschap, op werknemersuitkomsten zoals motivatie en satisfactie, commitment, verloop en ziekteverzuim.. Deze ontwikkelingen vormen het veld van de organisatiepsychologie en vormen een integraal onderdeel van dit basisvak. 

In dit vak beginnen we met de rol van de HR afdeling binnen een organisatie en plaatsen vervolgens HRM binnen het strategisch beleid. Vervolgens gaan we in op drie belangrijke pilaren van HRM: 1) Het vinden van de juiste mensen, 2) het motiveren en leiding geven aan medewerkers, 3) het ontwikkelen van medewerkers en organisaties.