Strategisch Management

Strategisch Management

Docenten: Dr. Tom J.M. Mom, Prof. Dr. Henk W. Volberda
Data colleges: 9 januari,  13 januari SMA, 14 januari SMB, 13 maart SMA, 20 maart SMB, 10 april SMA, 24 april SMB, 8 mei, 19 juni en 30 juni tentamen

Omschrijving van het vak

Het vak Strategie Ontwikkeling en Implementatie borduurt voort op het vak Strategische Management uit het eerste semester. Waar het vak Strategisch Management een breed overzicht op de verschillende benaderingen in de strategisch management literatuur biedt, biedt het basisvak Strategie Ontwikkeling en Implementatie verdieping ten aanzien van de inhoud, de context en het proces van strategievorming.

De belangrijkste actuele benaderingen van strategisch management worden besproken en in context geplaatst; met name de drie gerelateerde thema’s Ambidexteriteit, Raamwerk Flexibiliteit, en Strategische/ Business Model Vernieuwing. De colleges richten zich specifiek op strategische managementvaardigheden en organisatieontwerp voor turbulente omgevingen, het formuleren van strategie, strategische verandering, en strategie implementatie.

Centraal staat steeds de vraag hoe ondernemingen succesvol kunnen voortleven en excelleren in een steeds meer veranderend landschap.