Business Information Management

Business Information Management

Snelle veranderingen in informatie- en communicatietechnologie (ICT of IT) en daaraan gerelateerde toepassingen hebben de afgelopen jaren tot grote veranderingen geleid voor onze samenleving. Het Internet, informatiesystemen en communicatietechnologie hebben ons anders doen denken over afstand en snelheid en op de manier waarop wij (sociaal) leven, werken, leren, communiceren, de competitie aangaan en samenwerken met anderen. In het bedrijfsleven zien we de opkomst van nieuwe business modellen, nieuwe manieren van ondernemerschap en nieuwe vormen van leiderschap. De digitale transformatie is dé uitdaging voor veel organisaties, zowel voor commerciële organisaties als in de non-profit sector en bij de overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 'outsourcing' naar landen als India en China, open innovatie en de opkomst van de open source beweging), maar ook het ontstaan van nieuwere 'samengevoegde' industrieën, zoals telecommunicatie en media (denk hierbij bijvoorbeeld aan iTunes, eBooks, Netflix en Google TV).

Business Information Management benadert ICT en informatie management vanuit een organisatorisch/management perspectief, waarbij we kijken naar zowel strategische vraagstukken als daadwerkelijke implementatie en veranderingsprocessen. 

Leerdoelen

  • In staat zijn om strategische informatiesystemen te identificeren en te beoordelen op hun (mogelijke) effect op bedrijfspositionering en de concurrentiepositie
  • Het proces van informatie management kunnen inrichten; de resultaten van informatie management beoordelen; de relatie van informatie management met de algemene strategie vaststellen; en het instrumentarium (zoals de enterprise architectuur¬ en portfolio management) inzetten
  • In staat zijn om het proces, de context en de vraagstukken van ontwikkelprojecten van informatiesystemen te beoordelen en in staat zijn om een informatie- en proces analyse uit te voeren
  • In staat zijn om de ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatie-technologieën te beoordelen en de mogelijke kansen en bedreigingen daarvan op de strategie en operatie in te zien.
  • In staat zijn om het belang van een goede informatievoorziening uit te dragen en de inrichting van het beheer van deze informatievoorziening weten vorm te geven.