Business information management

Snelle veranderingen in informatie- en communicatie technologie (ICT of IT) en daaraan gerelateerde toepassingen hebben de afgelopen jaren tot grote veranderingen geleid voor individuen, organisaties en industrieën. Het Internet, en informatiesystemen en communicatietechnologie in het algemeen, hebben ons niet alleen anders doen denken over afstand, snelheid, communicatie en de rol van fysieke, geografische en industriële grenzen, maar ook de manier waarop wij (sociaal) leven, werken, leren, communiceren, de competitie aangaan en samenwerken met anderen. In het bedrijfsleven zien we de opkomst van nieuwe business modellen, nieuwe manieren van ondernemerschap en nieuwe vormen van leiderschap.

De 'nieuwe' elementen omvatten veranderende ziens- en werkwijzen met betrekking tot waarde creatie, globalisering en ondernemerschap in bestaande industrieën, maar ook het ontstaan van nieuwere 'samengevoegde' industrieën, zoals telecommunicatie en media (denk hierbij bijvoorbeeld aan iTunes, eBooks, Facebook en Netflix). Voor de bestaande organisaties betekenen deze ontwikkelingen dat zij een “digitale transformatie” gaan doormaken, waarbij de organisatie zich zal herinrichten op deze veranderende omgeving. Snelheid is daarbij geboden! De volgende topics zullen uitgewerkt worden om diepere inzichten te verkrijgen in de impact die van deze technologie uitgaat:

  • Big data and business analytics
  • The internet of things and servitization
  • Cloud computing
  • Blockchain
  • Information security and privacy
  • Digital workplace

Dit vak, 'Business Information Management', heeft als doel om studenten een helder beeld te geven van de belangrijkste vraagstukken, uitdagingen en kansen op dit gebied, met een specifieke focus op het creëren van waarde voor bedrijven met behulp van IT. Daartoe zullen de door IT mogelijk gemaakte strategieën besproken worden, waar mogelijk aan de hand van cases, waarbij organisatie dominante strategische posities hebben gerealiseerd. Te denken valt aan proces- en ketenintegratie, maar ook aan netwerk effecten en long tail strategieën.

Ten tweede zal dit vak invulling geven aan bestuurlijke concepten van de toepassing van IT. Het gaat daarbij om het implementeren van een digitale transformatie, het realiseren van de IT “savvy” organisatie en een met de business “aligned” IT functie.

Ten slotte beoogd dit vak ook een beeld te geven van de belangrijkste managementvraagstukken in het aansturen en beheren van de IT functie, zoals de inrichtingsvraagstukken van IT governance, de best practices in beheer en de agile projectmanagementbenaderingen.