Financieel management

Financieel Management heeft als doel studenten de basisbeginselen van financiële besturing van ondernemingen bij te brengen. Hiermee is een student in staat om als gesprekspartner te fungeren van financiële experts, zoals de CFO een registeraccountant, controller, bankier of consultant. Tevens is de student in staat zelfstandig diverse financieel-economische problemen te analyseren en op te lossen. In het vakgebied Financieel Management staan de financieel-economische aspecten van het besturen van ondernemingen centraal.

Het vakgebied is verdeeld in de volgende onderdelen:

Value Based Management

  • Financiële Besluitvorming & Investeringsanalyse
  • Beoordelen van Financiële Rapportages
  • Value Based Prestatiemeting

 

Vermogensstructuur

  • Financieringsinstrumenten en vermogensstructuur
  • Bepaling van de Vermogenskostenvoet

 

Fusies & Overnames en Private Equity

  • Fusies & Overnames
  • Ondernemingswaardering
  • Private Equity en Leveraged Buyouts

 

Capita Selecta in Financieel Management

  • Winstgevendheidsanalyse, Kosten en Kostenallocatie
  • Werkkapitaal Management