Leiderschap, management en bestuur

Leidinggeven is een kunst. Althans, goed leidinggeven. De kunst van het balanceren tussen bijvoorbeeld delegeren en centraliseren, doen en laten, principes en pragmatisme, belonen en straffen, vertrouwen en controleren. Goed leidinggeven vereist kennis. Kennis van jezelf, anderen en de omgeving. Kennis ook van begrippen, concepten en theorieën op het gebied van leiderschap, management en bestuur.

In het basisvak ‘Leiderschap, management en bestuur’ staan de volgende vragen centraal:

 • Waarom zijn er eigenlijk managers en kunnen we zonder goede leiders?
 • Wanneer is een manager een leider, en een leider een manager?
 • Wat maakt en breekt een manager?
 • Welke leiderschapstijlen zijn er en wanneer zijn deze effectief, efficiënt en ethisch?
 • In hoeverre dient een manager eigenlijk authentiek, integer en inlevend te zijn en in hoeverre mogen en moeten managers vuile handen maken?
 • Wat is mijn eigen managementstijl en in hoeverre is deze voor verbetering vatbaar?
 • Hoe ga ik om met conflicten, dilemma’s, spanningen, tegenstrijdigheden en een diversiteit aan opvattingen en meningen?
 • Hoe kan ik het best mijzelf wel en ook niet organiseren en welke vaardigheden en attitudes zijn daarvoor dienstig?
 • Welke maatschappelijke rol en verantwoordelijkheden dragen managers en bestuurders?
 • Welke modellen van goed ondernemingsbestuur zijn er en wanneer is wat geschikt?

Leerdoelen

Aan het einde van dit vak ben je (beter) in staat om:

 • De waarde en legitimiteit van de functie van managers en leiders te benoemen;
 • De belangrijkste leiderschapstheorieën en –stijlen te beschrijven evenals belangrijke leiderschapsvraagstukken voor managers te benoemen;
 • Inzicht te hebben in effectiviteit, efficiëntie en ethiek van managers;
 • De aangereikte managementvaardigheden (zoals tijdsplanning, morele analyse en dialoog) in de praktijk na afweging van inzetbaarheid en risico’s toe te passen;
 • Verschillende besturingsmodellen op haar merites te beoordelen; en
 • Concepten voor de ontwikkeling van leiderschap in organisaties te onderscheiden.