Operational Excellence

Operational Excellence

Processen (Operations) vormen het hart van elke organisatie. Processen stellen immers organisaties in staat toegevoegde waarde te leveren. Kennis en vaardigheden met betrekking tot de analyse en het ontwerp van processen is voor iedere leidinggevende daarom essentieel. Vaak wordt meer dan de helft van de waarde van producten en diensten van bedrijven ingekocht bij externe organisaties. Het coördineren van deze relaties (Supply Chain Management) is dan ook een essentieel onderdeel van Operations Management.

Dit vak houdt zich bezig met het ontwerpen van een waardeketen passend bij klantwaarde. De discipline beslaat dan ook zeker niet alleen goederen. De processen die voorafgaan aan het leveren van diensten aan klanten vallen ook onder dit vakgebied. Hoewel de wortels van operations management theorie in de productie van goederen liggen, zullen in dit vak diensten ruim aan bod komen.

Operational Excellence is een complexe en uitdagende taak, mede veroorzaakt door veeleisende klanten, een uitbreidend assortiment, korter wordende productlevenscycli, toenemende mate van uitbesteding, de groeiende globalisering en voortdurende vooruitgang op het gebied van informatietechnologie. De overkoepelende doelstelling, ongeacht of de onderneming een product of een dienst voortbrengt, is daarbij over het algemeen het maximaliseren van zowel de customer service experience (klanttevredenheid) als de operationele efficiëntie. 

Leerdoelen

  • Het vertrouwd raken met proces-, operations-, en ketenmanagement
  • het bevorderen van kritisch denken, zowel op het terrein van operations en supply chain management als general management
  • het kunnen analyseren en ontwerpen van voortbrengingssystemen
  • het kunnen aandragen van procesverbeteringsinitiatieven