Strategisch Management

Vandaag de dag hebben organisaties steeds meer te maken met toenemende veranderingen op allerlei gebieden; kortere levenscycli, internationalisatie, veranderingen qua klantwensen, technologieën, regelgeving, medewerkers, noem maar op. Bovendien neemt vaak de concurrentie toe en is er schaarste aan waardevolle middelen. Dit alles dwingt organisaties in vrijwel alle sectoren om hun strategie en organisatievorm kritisch onder de loep te houden.

De weg naar toekomstig succes wijkt af van de nog vaak gehanteerde traditionele strategie voorschriften die top-down controle, formele planning, en diepgaande industrieanalyse aanprijzen als de waarborg voor excellentie.

Tijdens dit vak worden de meest actuele en belangrijkste strategische benaderingen besproken voor organisaties die te maken hebben met veranderingen en moeilijkheden in hun omgeving: (1) ambidexteriteit, (2) flexibiliteit, en (3) business model vernieuwing. Hiertoe worden verschillende perspectieven besproken en in verschillende contexten geplaatst. We benadrukken het formuleren en implementeren van strategie, strategische veranderings-processen, en het balanceren van stabiliteit en vernieuwing.