Strategisch Management

Strategisch Management

Vandaag de dag hebben organisaties steeds meer te maken met toenemende veranderingen op allerlei gebieden; kortere levenscycli, internationalisatie, veranderingen qua klantwensen, technologieën, regelgeving, medewerkers, noem maar op. Bovendien neemt vaak de concurrentie toe en is er schaarste aan waardevolle middelen. Dit alles dwingt organisaties in vrijwel alle sectoren om hun strategie en organisatievorm kritisch onder de loep te houden.

De weg naar toekomstig succes wijkt af van de nog vaak gehanteerde traditionele strategie voorschriften die top-down controle, formele planning, en diepgaande industrieanalyse aanprijzen als de waarborg voor excellentie.

Tijdens dit vak worden de meest actuele en belangrijkste strategische benaderingen besproken voor organisaties die te maken hebben met veranderingen en moeilijkheden in hun omgeving: (1) ambidexteriteit, (2) flexibiliteit, en (3) business model vernieuwing. Hiertoe worden verschillende perspectieven besproken en in verschillende contexten geplaatst. We benadrukken het formuleren en implementeren van strategie, strategische veranderings-processen, en het balanceren van stabiliteit en vernieuwing.

Leerdoelen

  • Het kunnen formuleren van strategie op verschillende manieren, deze begrijpen en kunnen toepassen op de praktijk
  • Het kunnen uitleggen van het belang van ‘dynamische’ en ‘flexibele’ organisatie- en managementvaardigheden en deze begrippen hanteren en toepassen in een praktijksituatie, met name in een context van toenemende dynamiek
  • Het strategisch raamwerk van flexibiliteit en omgeving van een organisatie kunnen analyseren, en hieruit voortvloeiend advies geven met betrekking tot het vergroten van de flexibiliteit van een organisatie
  • Het kunnen toelichten hoe de schijnbaar tegengestelde behoeften aan stabiliteit en verandering verenigd kunnen worden (ambidexteriteit) binnen een organisatie en hoe dit vertaald kan worden in een strategie of oplossingsrichting
  • Verschillende strategische veranderingstrajecten kunnen uitleggen en de overeenkomsten en verschillen tussen uiteenlopende typologieën benoemen
  • Een business model innovatie kunnen vertalen naar vereisten voor de implementatie van strategie en de globale consequenties en implicaties benoemen.