Strategische Marketing

Organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met strategische marketingvraagstukken waarvan de oplossing cruciaal is voor hun voortbestaan. Hoe moet TomTom bijvoorbeeld reageren op de introductie van gratis navigatie door Google, wat zijn de opvolgers van Uber en AirBnB en welke bedrijven worden hierdoor getroffen?

In het vak strategische marketing zal deze problematiek centraal staan. Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan het creëren van waarde voor hun klanten maar een helder idee over hoe hiervoor een strategie te ontwikkelen ontbreekt vaak.

Wat beweegt de klant tot zaken doen met de organisatie? Waaraan wordt waarde ontleend? Hoe ontwikkelen wij waarde voor onze klanten?

Bij het ontwerpen van een marketing strategie dient een marketing visie ontwikkeld te worden, dient onderzocht te worden hoe deze aansluit bij de behoeften van de markt, dient nagegaan te worden waar (nieuwe) mogelijkheden voor groei liggen en hoe deze mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden. Tijdens het vak zullen deze stappen systematisch behandeld worden. Hierbij zullen de verschillende onderwerpen steeds vanuit een strategisch perspectief en verdiepend besproken worden.

Leerdoelen

  • Het bekend worden met en begrip ontwikkelen van belangrijke concepten, theorieën en frameworks die samen het fundament van marketing strategie vormen
  • Strategische marketingbeslissingen (financieel) kunnen onderbouwen
  • Kennis opdoen van (recente) wetenschappelijke inzichten op het terrein van de marketing strategie
  • Toe kunnen passen van uw strategische marketingkennis op concrete organisatievraagstukken
  • Het ontwikkelen van een brede kijk en visie op ontwikkelingen zoals die in veel markten plaatsvinden