Afstuderen bij eigen organisatie

Afstuderen bij eigen organisatie

Binnen de deeltijd opleiding bedrijfskunde zijn er volop mogelijkheden om aandacht te besteden aan bedrijfskundige vraagstukken uit jouw eigen organisatie. Dit is behalve leerzaam voor de student, mogelijk ook nuttig voor de organisatie en werkgever. Ideeën en analyses voor organisatieverbetering kunnen bovendien ook besproken worden met medestudenten en docenten. Binnen verschillende projecten in de opleiding kan de lesstof voor deze vraagstukken worden toegepast:

  • Via opgaven binnen de verschillende Parttime Master Bedrijfskunde profiel- en specialisatievakken kan circa 160 uur aan onderwerpen van jouw eigen bedrijf besteed worden, in de vorm van analyses, casestudies of policy papers.
  • Het afstudeerproject omvat 560 uur. Bij dit project doet de student onderzoek naar een onderwerp van eigen voorkeur, waarbij hij/zij wordt begeleid door een tweetal docenten. Hierin voorziet één docent als coach en de ander als meelezer. Het project kan plaats vinden binnen het bedrijf van de student.