Financieel Management

Financieel Management

In het basisvak Financieel Management wordt ingegaan op zaken als de keuze van investeringsprojecten, vermogensstructuur, kapitaalkosten, dividendbeleid, prijsvorming op financiële markten, en zo meer. U leert in dit basisvak om te gaan met de besliscriteria voor een grote verscheidenheid aan financieel-economische vraagstukken.

In het verdiepingsvak staat meer de context van de organisatie centraal; hoe is deze van invloed op de (financieel-economische) beslissingen van organisatie? Daarnaast kijkt u naar de gedragsmatige aspecten die een rol spelen in organisaties.

In het basisvak maken we gebruik van cases om de leerstof te oefenen en het wordt afgesloten met een tentamen. In het verdiepingsvak werkt u onder meer met cases en experimenten. Alle onderdelen worden afgesloten met een opdracht.

Kerndocent voor Financieel Management is Dr. Miriam Koning, Assistant Professor. 

“Ik heb als mijn verdiepingsvak Financieel Management gekozen. De praktijkervaring van de professoren van het Parttime Master Bedrijfskunde-programma spreekt mij enorm aan. Niet alleen het inzicht in de financiële aspecten van een corporate, de financiële markten en de combinatie hiervan met de strategie van een onderneming zijn waardevol, maar ook de psychologische achtergrond van mensen komt aan de orde in het vak Financieel Management.”

Roderick Goos
Relatiemanager Business Banking 
ING-Group