Marketingstrategie

Marketingstrategie

Marketingstrategie

Organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan het creëren van waarde voor hun klanten. In het vak Marketing Strategie staan dan ook de strategische marketingvraagstukken van organisaties centraal. 

Een marketingstrategie vraagt allereerst om de ontwikkeling van een marketingvisie. Deze dient vervolgens aan te sluiten op de behoeften van de markt waarna duidelijk moet zijn waar (nieuwe) mogelijkheden voor groei liggen en hoe de organisatie deze kan uitbuiten. Bij dit vak nemen we deze stappen systematisch samen met u door. 

Tijdens collegebijeenkomsten behandelen we de studiestof aan de hand van wetenschappelijke literatuur en case discussies. De collegebijeenkomsten hebben een interactief karakter. 

Kerndocent voor het vak Marketing Strategie is prof. dr. ir. Gerrit van Bruggen, Professor of Marketing, Department of Marketing Management. Leer meer over Gerrit van Bruggen.

"Marketing management bied mij een wetenschappelijke verdieping op mijn HEAO-CE met actuele thema's die ik in mijn dagelijkse werkzaamheden direct kan gebruiken. Ook de verschillende achtergronden van medestudenten helpen om niet alleen vanuit je eigen branche of bedrijf naar bedrijfskundige thema's te kijken, dit werkt erg verrijkend."

Job van Rozendaal
Category Developer Out of Home
Friesland Campina Benelux