Leer door een andere bril te kijken

Leer door een andere bril te kijken

Bij RSM wordt veel aandacht besteed aan de verdieping en de wetenschappelijke onderbouwing van de bedrijfskundige kennis. Hierdoor leer je  om met de ogen van een onderzoeker te kijken zodat je nieuwe inzichten opdoet. Hierdoor ben je beter in staat om een bedrijfskundig probleem te analyseren en heb je meer inzichten in wat de belangen zijn van stakeholders of de mensen rond de directietafel.

'Leren kijken door een andere bril' neemt heel concrete vormen aan tijdens de studie door een bezoek aan bijv. Sao Paulo, Shanghai of Kaapstad. In het internationaal project ervaar je hoe mensen uit een andere cultuur tegen een maatschappelijk probleem aankijken .

Door het beperkte aantal studenten én onderwijs in kleine groepen is er veel interactie. Er vindt intensieve informatie-uitwisseling plaats tussen docenten en studenten, maar vooral ook tussen jou en je medestudenten onderling. Naast klassikaal onderwijs werk je nauw met hen samen in projecten (Internationaal Project en Bedrijfsproject), waarin je ook procesbegeleiding krijgt om de effectiviteit van het leren in groepen te bevorderen.