Dr Henk de Vries

Henk de Vries

Associate Professor of Standardisation
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam

Connected with

Profile

Henk de Vries is an associate professor of standardisation at the Department of Technology and Operations Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

His research and teaching focuses on standardisation from a business perspective.

He is the author and co-author of more than 300 publications in the field of standardisation and is currently the president of the European Academy for Standardisation EURAS.

Earlier in his career Professor de Vries held a number of different positions at the Netherlands Standardisation Institute NEN.

Professional experience

Associate Professor

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Technology and Operations Management

Publications

Professional Publications (175)

 • H.J. de Vries, B. Nagtegaal & S. Veenstra (2017). Harmonisation transatlantique des normes et de l'évaluation de la conformité. Enjeux, 2017 (378), 65-70.
 • H.J. de Vries, B. Nagtegaal & S. Veenstra (2017). Business Need and Opportunities for Transatlantic Harmonization of Standards and Conformity Assessment. Standards Engineering, 69 (2), 1-12.
 • H.J. de Vries, B. Nagtegaal & S. Veenstra (2017). Transatlantic Harmonisation of Standards and Conformity Assessment - A Business Pertspective. In K. Jakobs & K. Blind (Eds.), EURAS Proceedings 2017 - Digitalisation: Challenge and Opportunity for Standardisation (EURAS contributions to standarisation research, 12) (pp. T39-T58). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • H.J. de Vries (2017). ISO 9001:2015 de sleutel voor vernieuwing? Kwaliteit in Bedrijf, 33 (2), Annex, 42-Annex, 42.
 • H.J. de Vries (2017). ISO 9001:2015 de sleutel voor vernieuwing? Synaps, 39 (39), 29-29.
 • H.J. de Vries (2016, april 28). Het positieve effect van het Vinkje. Nederlands Dagblad, pp. 12-12.
 • H.J. de Vries (2016). Het Vinkje verdwijnt ten onrechte. (blog). Amsterdam: ESB. (available: 26 Oct 2016).
 • H.J. de Vries (2015). Normalisatie voor Smart Industry. In A.J. Nagtegaal (Ed.), De verdienkracht van Normalisatie en Smart Industry (pp. 6-6). Zoetermeer: FME
 • H.J. de Vries (2015). Governance of electrotechnical standardisation in Europe. (Extern rapport). Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus University
 • H.J. de Vries (2015). Normalisatoren aller landen, verenigt u. NEN Magazine, 3 (2), 28-31.
 • H.J. de Vries (2014). Well-being: European standardisation. In S. Luitwieler (Ed.), A community of peoples - Europe's values and public justice in the EU (pp. 136-138). Eastborne, UK: Seismos Press
 • H.J. de Vries (2014). Building a community of standards professionals. Standards Engineering, 67 (1), 8-11. doi: http://www.standards-education.org/uploads/ICES%20Community%202014-05-30.pdf
 • E. van de Crommenacker & H.J. de Vries (2013). Business Continuity Management conform ISO 22301. Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagementnieuwsbrief, 2013 (4), 28-32.
 • H.J. de Vries (2013). Europese normalisatie. In S. Luitwieler (Ed.), In verscheidenheid verenigd - Een positief-kritische visie op de Europese Unie (pp. 109-112). Amersfoort / Amsterdam: G. Groen van Prinstererstichting - Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie / Buijten & Schipperheijn
 • H.J. de Vries, K. Blind, A. Mangelsdorf, H.H.M. Verheul & J. van der Zwan (2013). Cómo mejorar el acceso de las pymes a las normas. Revista de la normalización y la certificación, 2013 (281), 43-47.
 • H.J. de Vries & J. van den Ende (2013). Why industry standards are pivotal. RSM Insight, 14 (2), 16-17.
 • B. Manders & H.J. de Vries (2013). Auf die Umsetzung kommt's an - Metastudie belegt möglichen Nutzwert der ISO 9001. QZ : Qualitat und Zuverlassigkeit, 58 (6), 20-22.
 • H.J. de Vries, K. Blind, A. Mangelsdorf, H.H.M. Verheul & J. van der Zwan (2013). New opportunities - Improving SME access to standards. ISO Focus, 4 (2), 10-13. Retrieved from http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref1711
 • H.J. de Vries, K. Blind, A. Mangelsdorf, H.H.M. Verheul & J. van der Zwan (2013). Standards in the SME Sector. Fulcrum - Official Bulletin of Standards Association of Zimbabwe, 6 (8), 4-5.
 • H.J. de Vries (2012, januari 19). Vakbond onmisbaar bij normalisatie. Cobouw
 • H.J. de Vries (2012). Doelgericht kwaliteitsmanagement ¿ van verbreding naar verdieping. In T. Hardjono, A. Oostrhoorn, K. de Vaal & J. Vos (Eds.), Perspectieven op Kwaliteit.nl: verdieping, verbreding, bundeling en daadkracht (pp. 66-69). Maurik: Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement
 • H.J. de Vries (2012). De behoefte van aansluiting groeit. In Standaardwerken - Het belang van verbinden (pp. 18-19). The Hague: ECP / Forum Standaardisatie
 • H.J. de Vries (2012). Land waar het leven goed is. In T.W. Hardjono & H. Bos (Eds.), Pamflet 2.nl : Leidende idealen (pp. 131-133). Assen: Van Gorcum
 • B. Manders & H.J. de Vries (2012). Does ISO 9001 pay? Analysis of 42 studies. Touchstone. doi: http://www.standards.co.nz/touchstone/business/2012/nov/does-iso-9001-pay-analysis-of-42-studies/
 • B. Manders & H.J. de Vries (2012). ISO 9001, un bon investissement? - Analyse de 42 études. ISO Focus+ (English), 3 (9), 34-35.
 • B. Manders & H.J. de Vries (2012). Does ISO 9001 pay? – Analysis of 42 studies. ISO Focus+ (English), 3 (9), 34-35.
 • H.J. de Vries (2012). Normalisatieperspectief op de eurocrisis. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4642), 498-498.
 • H.J. de Vries & P. Verhagen (2011). Energieprestatienormen - innovatiekansen voor de bouw. Bouwnormalisatiemiddag: Delft (2011, mei 17).
 • H.J. de Vries (2011). Stimulating Standardisation Education - A European Perspective. In Proceedings of International Symposium on Standardization Education and Research (pp. 17-27). Tokyo: Tokyo University of Agriculture and Technology
 • H.J. de Vries (2011). Overheid, mis de aansluiting niet! In P. Wisse (Ed.), Interoperabel Nederland (pp. 368-376). Den Haag: Forum Standaardisatie
 • H.J. de Vries (2011). Enseignement - Faire entrer la normalisation dans les salles de cours. NBN Revue, 2011 (4), 33-36.
 • H.J. de Vries (2011). Onderwijs - Hoe brengen we het vak normalisatie in de klaslokalen? NBN Revue, 2011 (5), 33-36.
 • H.J. de Vries (2011). Question de méthode - Faire entrer la normalisation dans les salles de cours. ISO Focus, 2 (2), 37-39.
 • H.J. de Vries (2011). How to do it - Getting standardization into the classroom. ISO Focus, 2 (2), 37-39.
 • H.J. de Vries (2011). 标准化多学科领域研究.中国标准化 (Standardization - A multidisciplinary field of research). Zhongguo Biaozhunhua = China Standardization, 2011 (420), 36-41.
 • J. van der Zwan, H.J. de Vries, R. Zoetmulder & K. Finch (2010). Open normalisatie – Acties om de betrokkenheid van de zwakke marktpartijen bij normalisatie te vergroten – Eindrapport. (Extern rapport). Delft: NEN
 • H.J. de Vries & S. den Uijl (2010). Standards battle HD-DVD - Blu-ray. In International Symposium on Standardization Research (pp. 185-197). Seoul: Korean Agency for Technology and Standards KATS & Korean Standards Association KSA
 • H.J. de Vries (2010). SME's Access to Standards and Standardisation. In International Symposium on Standardization Research (pp. 59-67). Seoul: Korean Agency for Technology and Standards KATS & Korean Standards Association KSA
 • H.J. de Vries (2010). EURAS' View: Building a research community. In International Symposium on Standardization Research (pp. 259-266). Seoul: Korean Agency for Technology and Standards KATS & Korean Standards Association KSA
 • H.J. de Vries (2010). The ISO Award for Higher Education in Standardization. ISO Focus, 1 (1), 44-47.
 • H.J. de Vries (2010). Managementsystemen: meer normen nodig dan alleen ISO 9001. Sigma, 56 (1), 34-36.
 • H.J. de Vries (2010). Le Trophée ISO pur l'enseignement supérieur en normalisation. ISO Focus, 1 (1), 44-47.
 • H.J. de Vries (2010). Assessing benefits - Return on investment soars for participatipon in standardization. ISO Focus, 1 (6), 31-33.
 • H.J. de Vries (2010). Évaluer les bénéfices – Participer à la normalisation: retour gagnant sur l’investissement. ISO Focus, 1 (6), 31-33.
 • H.J. de Vries (2010). Landelijke regels rond evenement ontbreken. Rentit, 7 (4), 9-9.
 • J. van der Zwan, H.J. de Vries, R. Zoetmulder & K. Finch (2010). Open normalisatie – Acties om de betrokkenheid van de zwakke marktpartijen bij normalisatie te vergroten – Bijlagen. (Extern rapport). Delft: NEN
 • H.J. de Vries (2010). SME's participation results in market share gain. WSC Newsletter, 1 (1).
 • H.J. de Vries (2010). Technology adoption results in additional profits. WSC Newsletter, 1 (1).
 • V. Fomin & H.J. de Vries (2009). Rat zbog vodke.
 • R.M. van Wessel & H.J. de Vries (2009). Business Impact of ISO/IEC 27001 and 27002. (Extern rapport). Rotterdam / London: Rotterdam School of Management, Erasmus University and BSI British Standards
 • H.J. de Vries & K. Blind (2009). Les systèmes de management ne s’arrêtent pas aux normes de systèmes de management. ISO Management Systems (French Ed.), 9 (6), 7-11.
 • H.J. de Vries & K. Blind (2009). Management systems need more than just management system standards. ISO Management Systems (English Ed.), 9 (6), 7-11.
 • H.J. de Vries, H. Willemse & J. van der Zwan (2008). Standards for lifts. (Extern rapport). Delft: Netherlands Standardization Institute
 • H.J. de Vries (2008). Normalisation et Enseignement. Enjeux, 58-61.
 • R. Woltman, J.B. Vollering & H.J. de Vries (2008). Producten met keurmerk verkopen beter. Tijdschrift voor Marketing, 42 (9), 6-6.
 • L. Bergenhenegouwen, A.M. de Jong, A. Kroeders & H.J. de Vries (2008). De 100 meest gestelde vragen over de ISO 9000-serie (3e druk) (KAM-Management, 1). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries & J. van der Zwan (2008). What standards do I need form my product or service? (Extern rapport). Delft: Netherlands Standardization Institute
 • H. Vroege, H.J. de Vries & T.W. Hardjono (2007). Certificatie-instellingen onder de loep. Sigma, 53 (5), 4-8.
 • H.J. de Vries (2007). Normalisation et Education. Enjeux, 56-59.
 • H.J. de Vries & T.M. Egyedi (2007). Lessons from Asia - Bridging the gap between theory and practice. ISO Focus, 4 (11), 25-27.
 • H.J. de Vries (2007). Kuinka yritykset hyötyvät osallistumisesta kansainvälisten standardien laadintaan. SFS Tiedotus, 39 (2), 10-13.
 • S. Biesheuvel, S. Knook, R. Schimanski & H.J. de Vries (2006). iDEAL, de pinpas van het world wide web? Bank- en Effectenbedrijf, 55 (7-8), 28-31.
 • J. Dul & H.J. de Vries (2006). Differences between ergonomics and other ISO/IEC standards - Lessons for standards development. In R.N. Pikaar, E.A.P. Koningsveld & P.J.M. Settels (Eds.), Proceedings IEA2006 Congress. Elsevier Ltd
 • W. Hesser, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (Ed.). (2006). Standardisation in Companies and Markets. Hamburg: Helmut-Schmidt-University Hamburg
 • C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2006). Effectiveness of Participation in Standardisation. Synthesis Journal, 2006, 2-015-2-020.
 • H.J. de Vries (2006). Standardisointi Innovaatioiden Tukena. SFS Tiedotus, 38 (2), 7-12.
 • H.J. de Vries & M.A. van Delden (2006). How to integrate standardization in knowledge management. ISO Focus, 3 (3), 37-40.
 • H.J. de Vries (2006). Arbeid - Meer dan het gewone? Business Contact, 15 (2), 28-31.
 • H.J. de Vries (2006). The paradox of standardization and innovation. ISO Focus, 3 (2), 40-43.
 • H.J. de Vries, A.J. Feilzer & W. Siedersleben (2005). Universities cooperate on a curriculum for standardization. ISO Focus, 2 (3), 30-34.
 • H.J. de Vries (2005). Normung in vier Generationen FuE-Management. DIN Mitteilungen und Elektronorm, 84 (4), 25-33.
 • H.J. de Vries (2005). Solidaire ondernemingen. In R. Kuiper & C. Visser (Eds.), Over de schutting - Op weg naar nieuwe solidariteit (pp. 94-104). Amsterdam / Barneveld: Buijten & Schipperheijn / De Vuurbaak
 • H.J. de Vries & J. West (2005). Introduction to the Minitrack on Standards and Standardization. In R.H. Sprague (Ed.), Proceedings of the Thirty-Eighth Annual Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 202). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society
 • H.J. de Vries (2005). Werken met God. In T.W. Hardjono & H. Klamer (Eds.), Breng spirit in je werk (pp. 47-61). Zoetermeer: Meinema
 • J. Dul, H. Willemse & H.J. de Vries (2004). How end-user data can be integrated into the ISO and CEN systems. Newsletter of the European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, 25-27.
 • J. Dul, H. Willemse & H.J. de Vries (2004). Conception Participative des Equipements de Travail. Comment integrer les donnees provenant de l'utilisateur final dans les systemes de l'ISO et du CEN. Newsletter du BTS, 28-30.
 • H.J. de Vries (2004). Normalisation des services - Recommendations pour repondre aux attentes des consommateurs. (Extern rapport). Geneva: ISO/CEI
 • H.J. de Vries (2004). Reactie op NTA-ISO-IWA 2: Is ISO 9004 toepasbaar voor onderwijs? NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 9 (1), 7-8.
 • R. Karaoz, H.H.M. Verheul & H.J. de Vries (2004). Project Verbetering formele normalisatieproces - Stakeholder-participatie bij de herziening van een norm voor de kwalificatie van lassers. (Extern rapport). Delft / Rotterdam: Centre for Process Management and Simulation
 • J. Helsen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (2004). Une etude revele ce que les utilisateurs neerlandais pensent d' ISO 9001:2000. ISO Management Systems (French Ed.), 4 (1), 46-48.
 • J. Helsen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (2004). Una encuesta revela la opnion de los usuarios neerlandeses sobre ISO 9001:2000. ISO Management Systems (Spanish Ed), 4 (1), 42-44.
 • J. Dul, H. Willemse & H.J. de Vries (2004). Participatory design of work equipment. How end-user data can be integrated into the ISO and CEN systems. Newsletter of the European Trade Union Technical Bureau for Health and Safety, 24, 25-27.
 • H.J. de Vries (2004). Kwaliteit. In P.C. Bosman (Ed.), Handboek Parttime Ondernemen - Gids voor deeltijd ondernemers en freelancers (pp. 123-127). Publimix
 • J. Helsen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (2004). Survey reveals Dutch users' views on ISO 9001:2000. ISO Management Systems (English Ed.), 4 (1), 46-48.
 • J. Helsen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (2004). ISO 9001:2000. NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 8 (4), 9-12.
 • B. van Vrouwerf & H.J. de Vries (2003). Invoering van ISO 9004:2000. NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 8 (3), 27-32.
 • H.J. de Vries & H. Willemse (2003). Normen bij liften. (Extern rapport). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries (2003). Welke normen heb ik nodig voor mijn product of dienst? (Extern rapport). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries (2003). Het nut van normen en normalisatie. (Extern rapport). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries (2003). Learning by example - a possible curriculum model for standartdization. ISO Bulletin, 34 (7), 25-30.
 • H.J. de Vries (2003). ISO 9001 - Open of gesloten systeem? NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 8 (1), 28-29.
 • H.J. de Vries (2003). Een bijbelse ondernemer: Nehemia. Reveil, 40 (341), 12-15.
 • H.J. de Vries (2003). Wat is kwaliteit? In Fijnslijpen - Alles over kwaliteitsverbetering (De Zaak) (pp. 13-28). Haarlem: SBP BV
 • C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2003). Standaardisatie, normalisatie en certificatie - Inleiding en externe normalisatie. In J. Bayens & A. Buekens (Eds.), Procestechnieken en -engineering (Procestechnieken en -engineering) (pp. 46/139-46/154). Mechelen, Belgie: Kluwer Uitgevers
 • C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2003). Normalisatie en innovatie; bedrijfsnormalisatie. In J. Bayens & A. Buekens (Eds.), Procestechnieken en -engineering (Procestechnieken en -engineering) (pp. 47/147-47/164). Mechelen, Belgie: Kluwer Uitgevers
 • H.C.W. Gundlach, C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2003). Certificatie en accreditatie; methodiek van normalisatie. In J. Bayens & A. Buekens (Eds.), Procestechnieken en -engineering (Procestechnieken en -engineering) (pp. 47/127-47/146). Mechelen, Belgie: Kluwer Uitgevers
 • J. van Roon & H.J. de Vries (2003). Ondernemen met God - Christelijke visie op arbeid en ondernemen (Telos). Amsterdam: Buijten & Schipperheijn
 • H.J. de Vries & J.M.A. Meesters (2002). Sturm auf den Kunden? - ISO 9001:2000 auch im professionellen Fussball. QZ : Qualitat und Zuverlassigkeit, 47 (7), 696-697.
 • D. Hortensius & H.J. de Vries (2002). Normalisatie voor milieugerichte productontwikkeling. Constructeur, 41 (12), 92-95.
 • H.J. de Vries, A.M. de Jong & T. Wentink (2002). Dutch study gets close and personal to ISO 9000 in use. ISO Management Systems (English Ed.), 2 (3), 35-38.
 • H.J. de Vries, A.M. de Jong & T. Wentink (2002). Aux Pays-Bas une etude fait le point sur ISO 9000 dans les entreprises. ISO Management Systems (French Ed.), 2 (3), 35-38.
 • H.J. de Vries (2002). ISO 9000 en/of INK? NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 7 (1), 8-13.
 • B.J.M.A. Meesters & H.J. de Vries (2002). ISO 9000 scores in professional soccer - but who is the customer? ISO Management Systems (English Ed.), 2 (6), 51-55.
 • H.J. de Vries (2002). Management van processen [Bespreking van het boek Management van processen]. NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 6(4), 19-20.
 • J.M.A. Meesters & H.J. de Vries (2002). La serie ISO 9000 se anota un tanto en el futbal professional... pero ?quien es el cliente? ISO Management Systems (Spanish Ed), 2 (6), 49-53.
 • H.J. de Vries & T.M. van Weerdenburg (2002). Wie is de klant? Sigma, 46 (6), 14-20.
 • H.J. de Vries & T.M. van Weerdenburg (2002). Wie is de klant? NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 7 (2), 12-15.
 • H.J. de Vries, L. Bergenhenegouwen & A.M. de Jong (2002). 100 Frequently Asked Questions on the ISO 9000:2000 Series. Milwaukee, Wisconsin, USA: ASQ Quality Press
 • H.J. de Vries (2002). Procedures voor ISO 9000:2000 (KAM-management, 2). Delft: NEN - Nederlands Normalisatie-instituut
 • A.H. Roozendaal & H.J. de Vries (2002). ISO 9000 en/of INK? - Keuzegids voor leiders. Zaltbommel: INK
 • L. Bergenhenegouwen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (2002). Las 100 preguntas mas frecuentes de la serie normas ISO 9000:2000. Col. Azures, Mexico: INLAC - Instituto Latinamericano de la Calidad
 • B.J.M.A. Meesters & H.J. de Vries (2002). ISO 9000 marque des points dans le milieu du football professionel - mais qui est donc le client? ISO Management Systems (French Ed.), 2 (6), 51-55.
 • H.J. de Vries, A.M. de Jong & T. Wentink (2002). Un estudio de los Pais Bajos aparta datos practices sobre el uso de ISO 9000. ISO Management Systems (Spanish Ed), 2 (3), 35-38.
 • H.J. de Vries (2001). De teloorgang van een bankpasje. Economisch-Statistische Berichten, 16 (3), 247-249.
 • F.J.C. Slob & H.J. de Vries (2001). Wie die (petro)chemische Industrie von Normen profitiert. DIN Mitteilungen und Elektronorm, 80 (6), 440-442.
 • H.J. de Vries (2001). ISO 9000 in de praktijk - Resultaten van onderzoek naar toepassing van ISO:1994-normen in Nederland. NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 2 (6), 20-23.
 • A.M. de Jong, T. Wentink & H.J. de Vries (2001). Waardering voor ISO 9000 overwegend positief- Resultaten van onderzoek naar toepassing van ISO 9000:1994 in Nederland. Kwaliteit in Bedrijf, 36-38.
 • H.J. de Vries (2001). NEN: oudste algemene normalisatie-instituut. Normalisatie-Nieuws, 10 (12).
 • C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2001). Standaardisatie, normalisatie en certificatie - deel 1: Inleiding en externe normalisatie. Den Haag: Ten Hagen & Stam b.v.
 • H.C.W. Gundlach, C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2001). Standaardisatie, normalisatie en certificatie - Deel 2: Certificatie en accreditatie: methodiek van normalisatie. Den Haag: Ten Hagen & Stam b.v.
 • A.M. de Jong, H.J. de Vries & T. Wentink (2001). ISO 9000 in de praktijk - Onderzoek naar de toepassing van de ISO 9000:1994-normen in Nederland. Delft: NEN
 • H.J. de Vries (2001). Het nut van normen en normalisatie (maart 2001). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • L. Bergenhenegouwen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (2001). De 100 meest gestelde vragen over de nieuwe ISO 9000-serie (Praktijkreeks KAM-management, 1). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries (2001). Standardization - A New Discipline? In T.D. Schoechle & C.B. Wagner (Eds.), Conference Proceedings of the 2nd IEEE Conference on Standardization and Innovation in Information Technology (SIIT 2001) , October 3-6, 2001, Boulder, Colorado, USA. Boulder: University of Colorado, Boulder
 • H.J. de Vries (2001). Standardisation - outline of a field of research. In W. Hesser (Ed.), Proceedings of the Third Interdisciplinary Workshop on Standardization Research, Hamburg, 23-25 September 2001. Hamburg - Germany: Universitait der Bunderswehr Hamburg
 • H.J. de Vries (2001). Standardization needs in service sectors. In Improving services for consumers - how can standards help? Workshop organized by the ISO Committee on Consumer Policy( ISO/COPOLCO), Oslo, 14 May 2001. Oslo: ISO
 • H.J. de Vries (Ed.). (2001). Opstellen van procedures voor een ISO 9000-kwaliteitsmanagementsysteem (Praktijkreeks KAM-management, 2). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries (2001). Management van processen [Bespreking van het boek Management van processen: Indentificeren, besturen, beheersen en vernieuwen]. NEN Nieuwsbrief. KAM-Management, 6(4), 19-20.
 • H.J. de Vries (2000). Upravljanje kakvocom bez tjeskobe: Prakticna pomoc za primjenu norma ISO 9000 koja proizlazi iz krscanskofilozofske analize. Glasilo DZNM, 11 (12), 260-262.
 • H.J. de Vries (2000). Normizacija sto nam to imegovori? Glasilo DZNM, 7 (8), 151-159.
 • L. Bergenhenegouwen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (Ed.). (2000). Praktijkgids: De 100 meest gestelde vragen over de ISO 9000-serie (Praktijkreeks KAM-management, 1). Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries (2000). Het nut van normen en normalisatie. (Extern rapport, 3e gewijzigde druk). Delft: Nederlands Normalisatie-Instituur
 • H.J. de Vries (2000). Veranderingen door nieuwe ISO 9000-normen by CE-markering. CE-nieuws, 6 (4), 6-7.
 • H.J. de Vries (2000). Nieuwe ISO 9000-normen en CE-markering. Normalisatie Nieuwsbrief. Kwaliteits, -Arbo-en Milieumanagement, 5 (1), 3-4.
 • H.J. de Vries (2000). De nieuwe ISO 9000-normen en CE-markering. Normalisatie Nieuwsbrief. Machinebouw, 9 (2), 19-21.
 • L. Bergen Henegouwen, A.M. de Jong & H.J. de Vries (2000). 100 frequently asked questions on the new ISO-9000 series. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • H.J. de Vries (2000). Achieving Best Practices in National Standardization - A Benchmarking Study of the National Standardisation Systems of Finland, Sweden, Denmark and Italy. Homo Oeconomicus, 3, ---.
 • L. Bergen Henegouwen, H.J. de Vries & A.M. de Jong (2000). De 100 meest gestelde vragen over de nieuwe ISO-9000 serie. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut
 • A. Slob, ?. Florens & H.J. de Vries (2000). Industrie profiteert van bedrijfsnormen. Chemisch2Weekblad, 96 (11), 52-53.
 • H.J. de Vries (1999). Certification and accreditation performed by national standardization organizations - Does it reinforce or damage the traditional work of NSOs? ASTM Standardization News, 27 (11), 26-27.[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries (1999). Kwaliteit-mag het meer zijn? Beweging, 63 (2), 14-16.
 • H.J. de Vries (1999). Kwaliteitszorg zonder onbehagen: Praktische adviezen voor gebruik van ISO 9000 als uitkomst van een christelijk-filosofische analyse. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn
 • H.J. de Vries, A. de Gaaij-van den Berg, D. Hortensius & A. Scholtens (Ed.). (1999). Praktijkgids: Toepassing van normen bij integratie van managementsystemen. Delft: Nederlands Normalisatie-Instituut.
 • H.J. de Vries, E.F.M. Wubben & H. Koehorst (1998). De weg naar een standaard krat: lessen uit het Versfust. Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 14 (5), 42-45.
 • W. Hoogers & H.J. de Vries (1998). Wat is uw ISO-certificaat waard? Laboratorium Praktijk, 102-103.
 • H.J. de Vries (1998). Zijn we wel op de goede weg met certificatie? Kwaliteit in Bedrijf, maart, 10-12.
 • H.J. de Vries (1998). Standardization needs in service sectors. DIN Mitteilungen und Elektronorm, 77 (11), 828-833.
 • H.J. de Vries (1998). Naar betere normen voor certificatie. Normalisatie Nieuwsbrief. Kwaliteits, -Arbo-en Milieumanagement, 3 (1), 3-4.
 • H.J. de Vries (1998). Klantafstemming voor minder geld. Tijdschrift voor Marketing, 32 (2), 40-43.
 • H.J. de Vries (1998). Is beter toezicht op certificatie-instellingen haalbaar? Sigma, 42 (2), 18-21.
 • W. Hoogers & H.J. de Vries (1998). Toezicht op certificatie-instellingen kan beter. Sigma, 1, 8-12.
 • J.F. Heida, D. Hortensius, J. Stans & H.J. de Vries (1997). Werken met ISO 14000 : Handige toelichting bij het gebruik van mondiale normen en Europese richtlijnen voor het opzetten of aanpassen van milieuzorgsysteme. Een onmisbare wegwijzer voor goed milieumanagementn. Delft: NNI
 • W.A. van Bruggen, J.H. Postema, H.J. de Vries & G. van Werven (1997). Opstellen van procedures voor een ISO 9000-kwaliteitssysteem : Praktische hulp bij het maken van eenvoudige en gebruiksvriendelijke procedures en werkinstructies. Delft: Zellik (B): NNI/VCK
 • J. van Roon & H.J. de Vries (1997). Arbeid en Ondernemen : aanzet tot een christelijke visie. (Extern rapport). Gorinchem: Stichting Carmel Enterprising
 • H.J. de Vries (1997). Het nut van normen en normalisatie voor het midden- en kleinbedrijf. (Extern rapport). Delft: Nederlands Normalisatie-Instituut
 • H.J. de Vries & H.W. Schipper (1997). Normalisatie in dienstverlenende sectoren ; strategische verkenning. (Extern rapport). Delft: Nederlands Normalisatie-Instituut
 • H.J. de Vries (1997). Standaardisatie van onderdelen; een manier om kosten te besparen. Constructeur, 7 (8), 6-7.
 • H.J. de Vries (1997). ISO 9000 in het betaald voetbal : De vraag waar het om draait is: Wie is de klant? Kwaliteit in Bedrijf, 13 (5), 30-32.
 • W.A. van Bruggen, J.H. Postema, H.J. de Vries & G. van Werven (1997). Opstellen van Procedures voor een ISO 9000-kwaliteitssysteem : Praktische hulp bij het maken van eenvoudige en gebruiksvriendelijke procedures en werkinstructies. Delft / Zellik (B): NNI / VCK
 • W.A. van Bruggen, J.H. Postema, H.J. de Vries & G. van Werven (1996). Opstellen van procedures voor een ISO 9000-kwaliteitssysteem: praktische hulp bij het maken van eenvoudige en gebruiksvriendelijke procedures en werkinstructies. Delft: Nederlands Normalisatie Instituut
 • H.J. de Vries (1996). Normen en de integratie van zorgsystemen. Sigma, 10-13.
 • H.J. de Vries (1996). Normalisatie voor NS Railinfrabeheer. (Intern rapport, Trail Research School, Delft). : Unknown
 • H.J. de Vries (1996). De rol van normalisatie in Research & Development. Normalisatie-Nieuws, 4 (5/6), 12-13.
 • H.J. de Vries (1996). Normalisatie: schakel tussen R&D en markt. Research & Results. Vakblad voor Vernieuwend Ondernemen, 4 (5), 18-19.
 • H.J. de Vries (1996). Meten is weten? Normalisatie-Nieuws, 4 (8), 6-7.
 • H.J. de Vries & P.J. Gelderloos (1996). Besparingen door standaardisatie van onderdelen: ervaringen bij Remeha verwarmingsketels. Normalisatie-Nieuws, 4 (9), 4-5.
 • H.J. de Vries (1995). Company standardization - Importance of company and/or inter-company standardization in addition to the use of national, European and international standards. (Extern rapport). Brussel: European Committee for Standardization (CEN)
 • H.J. de Vries (1995). Involvement of economic partners with the standards development process of national standards bodies. (Extern rapport). Brussel: European Committee of Standardization (CEN)
 • H.J. de Vries (1995). Standaardisatie in marketing. Normalisatie-Nieuws, 3 (1).
 • H.J. de Vries (1995). Waarom kwaliteitszorg normalisatie nodig heeft. Normalisatie-Nieuws.
 • H.J. de Vries (1995). Lumiance - Voorbeeldig in normalisatie. Normalisatie-Nieuws, 3 (5).
 • H.J. de Vries (1995). Invoering NEN 3140 is lastig. Normalisatie-Nieuws, 3 (2).
 • H.J. de Vries (1995). Normalisatie bij 'concurrent engineering'. Normalisatie-Nieuws, 3 (4).
 • H.J. de Vries (1995). Normalisatie en recht. Normalisatie-Nieuws, 3 (9).
 • H.J. de Vries & M. de la Fuente (1995). Normen, normalisatie en het MBK. (Extern rapport). Zoetermeer/Delft: Normalisatie Instituut

Scholarly Publications (163)

 • Ph. Eble & H.J. De Vries (2018). How One of The World’s Oldest Food Safety Standards Approaches Expiration – The Case of German Beer. In K. Jakobs & R.V. O’Connor (Eds.), EURAS Proceedings 2018 – Standards for a Smarter Future (pp. 5-15). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • H.J. de Vries, F.M. Go & S. Alpe (2018). The necessity for a local level of gastronomic tourism standarization - The case of Torino's city branding. In A. Dias, B. Salmelin, D. Pereira & J..M.S. Dias (Eds.), Modeling Innovation Sustainability and Technologies. Cham: Springer
 • H. Heejin, H. Zoo & H.J. de Vries (2017). Interplay of Innovation and Standardization: Exploring the relevance in developing countries. Technological Forecasting and Social Change, 118, 334-348. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2017.02.023[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries & P.M. Wiegmann (2017). Impact of service standardization on service innovation. In R. Hawkins, K. Blind & R. Page (Eds.), Handbook of Standards and Innovation (pp. 187-211). Cheltenham, UK: Edward Elgar
 • P.M. Wiegmann, H.J. de Vries & K. Blind (2017). Multi-Mode Standardisation: A Critical Review and a Research Agenda. Research Policy, 46 (9), 1370-1386. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2017.06.002[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries, B. Winter & H. Willemse (2017). Achieving Consensus Despite Apposing Stakes: A Case of National Input for an ISO Standard on Sustainable Wood. International Journal of Standardization Research (IJSR), 15 (1), 29-47. doi: http://dx.doi.org/10.4018/IJSR.2017010103
 • H.J. de Vries & J.L. Veurink (2017). Cost-Benefit Analysis of Participation in Standardization: Developing a Calculation Tool. International Journal of Standardization Research (IJSR), 15 (1), 1-15. doi: http://dx.doi.org/10.4018/IJSR.2017010101[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries & F.M. Go (2017). Developing a Common Standard for Authentic Restaurants. The Service Industries Journal, 37 (15-16), 1008-1028. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02642069.2017.1373763[go to publisher's site]
 • X. Kamps, H.J. de Vries & G. van de Kaa (2017). Exploring standards consortium survival in high tech industries: The effects of commitment and internal competition. Computer Standards & Interfaces, 52, 105-113. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2017.02.002[go to publisher's site]
 • A. Haverkamp & H.J. de Vries (2016). Managing In-Company Standardisation while Avoiding Resistance: A Philosophical-Empirical Approach. In K. Jakobs (Ed.), Effective Standardization Management in Corporate Settings (Advances in IT Standards and Standardization Research) (pp. 184-214). Hershey, PA: IGI Global
 • R.M. van Wessel, H.J. de Vries & P.M.A. Ribbers (2016). Business Benefits through Company IT Standardization. In K. Jakobs (Ed.), Effective Standardization Management in Corporate Settings (Advances in IT Standards and Standardization Research) (pp. 34-52). Hershey, PA: IGI Global
 • H.J. de Vries & P. Verhagen (2016). Impact of changes in regulatory performance standards on innovation: A case of energy performance standards for new-built houses. Technovation, 48-49 (6), 56-68. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2016.01.008
 • B. Manders, H.J. de Vries & K. Blind (2016). ISO 9001 and product innovation: A literature review and research framework. Technovation, 48-49 (5), 41-55. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2015.11.004
 • P. Wakke, K. Blind & H.J. de Vries (2015). Driving factors for service providers to participate in standardization: Insights from the Netherlands. Industry and Innovation, 22 (4), 299-320. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2015.1049865
 • H.J. de Vries (2015). European standardization and the European Commission - Living apart together? In N. Erdoğan (Ed.), 12th International Conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries' collaboration" (pp. 65-71). İzmit: Kocaeli University, Faculty of Architecture and Design
 • H.J. de Vries (2015). Standardisation - A developing field of research. In P. Delimatsis (Ed.), The law, economics and politics of international standardisation (Cambridge International Trade and Economics Law) (pp. 19-41). Cambridge, UK: Cambridge University Press
 • G. van de Kaa & H.J. de Vries (2015). Factors for winning format battles: A comparative case study. Technological Forecasting and Social Change, 91, 222-235. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2014.02.019
 • G. van de Kaa, H.J. de Vries & J. van den Ende (2015). Strategies in network industries: the importance of inter-organizational networks, complementary goods, and commitment. Technology Analysis and Strategic Management, 27 (1), 73-86. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2014.951320
 • F.M. Go, H.J. de Vries & S. Alpe (2015). Modelling Innovation Sustainability and Technologies: The necessity for a local level of gastronomic tourism standardization. In M. Abreu, P. Varao & C. Rangel (Eds.), Modelling Innovation Sustainability and Technologies (pp. 69-70). Carcavelos, Portugal: Light MIST Association for Regional Development
 • G. van de Kaa, H.J. de Vries & B. Baskaran (2015). Citation Analysis of Computer Standards & Interfaces: Technical or Also Non-Technical Focus? Computer Standards & Interfaces, 41 (September 2015), 67-71. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2015.02.008
 • M. Asif & H.J. de Vries (2015). Creating Ambidexterity through Quality Management. Total Quality Management and Business Excellence, 26 (11), 1226-1241. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2014.926609[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries & A. Haverkamp (2015). Overcoming resistance against quality control – A philosophical-empirical approach. The International Journal of Quality and Reliability Management, 32 (1), 18-41. doi: http://dx.doi.org/10.1108/IJQRM-01-2013-0004
 • R.M. van Wessel & H.J. de Vries (2014). The Ubiquitous Internet: Into Eternity? In W.-Ch. Hu (Ed.), Multidisciplinary Perspectives on Telecommunications, Wireless Systems, and Mobile Computing (pp. 81-85). Hershey, PA: Information Science Reference
 • S. den Uijl, H.J. de Vries & D.K. Bayramoglu (2014). The Rise of MP3 as the Market Standard: How Compressed Audio Files Became the Dominant Music Format. In K. Jakobs (Ed.), Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations (pp. 140-169). Hershey, PA: IGI Global
 • H.J. de Vries, J. Trietsch & P.M. Wiegmann (2014). Towards a community of standardisation professionals. In I. Mijatović, J. Filipovic & A. Horvat (Eds.), Proceedings 11th International Conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’Collaboration” (pp. 13-20). Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences
 • H. Zoo & H.J. de Vries (2014). Innovation, Standardization, and Developing Coiuntries: A Reflection on Literature. In I Mijotović & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2014 – Cooperation between standardisation organisations and the scientific and academic community (EURAS contributions to standardisation research, 8) (pp. 303-317). Aachen, Germany: Wissenschaftsverlag Mainz
 • B. Winter, H.J. de Vries & H. Willemse (2014). Negotiating a national position: How to manage controversial stages in a national standardisation committee. In I Mijotović (Ed.), EURAS Proceedings 2014 – Cooperation between standardisation organisations and the scientific and academic community (EURAS contributions to standardisation research, 8) (pp. 279-294). Aachen, Germany: Wissenschaftsverlag Mainz
 • H.J. de Vries & R.M. van Wessel (2014). Internet Architecture and Innovation. [Bespreking van het boek Internet Architecture and Innovation]. Business History, 56(3-4), 683-685.
 • G. van de Kaa, E. van Heck, H.J. de Vries, J. van den Ende & J. Rezaei (2014). Supporting Decision-Making in Technology Standards Battles Based on the Fuzzy Analytical Hierarchy Process. IEEE Transactions on Engineering Management, 61 (2), 336-348. doi: http://dx.doi.org/10.1109/TEM.2013.2292579[go to publisher's site]
 • G. van de Kaa, H.J. de Vries & J. Rezaei (2014). Platform Selection for Complex Systems: Building Automation Systems. Journal of Systems Science and Systems Engineering, 23 (4), 415-438. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s11518-014-5258-5
 • H.J. de Vries (2014). How to implement standardization education in a country? In K. Jakobs (Ed.), Modern Trends Surrounding Information Technology Standards and Standardization within Organizations (pp. 262-275). Hershey, PA: IGI Global
 • H.J. de Vries (2013). The Euro Crisis - A Standardisation Perspective. In K. Jakobs, H.J. de Vries, A. Ganesh & I. Soetert (Eds.), Standards: Boosting European Competitiveness - EURAS Proceedings 2013 (pp. 379-384). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • S. Alpe, F.M. Go & H.J. de Vries (2013). Need for a local level of standardisation: the case of Torino. In K. Jakobs, H.J. de Vries, A. Ganesh, A. Gulacsi & I. Soetert (Eds.), Standards: Boosting European Competitiveness - EURAS Proceedings 2013 (pp. 1-15). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • B. Manders, H.J. de Vries & K. Blind (2013). The relationship between ISO 9001 and financial performance: A meta-analysis. In The 73rd Annual Meeting of the Academy of Management. Orlando, USA.
 • K. Jakobs, H.J. de Vries, A. Ganesh, A. Gulacsi & I. Soetert (Ed.). (2013). Standards: Boosting European Competitiveness - EURAS Proceedings 2013 (EURAS Contributions to standardisation research, 7). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • S. den Uijl, R. Bekkers & H.J. de Vries (2013). Managing Intellectual Property Using Patent Pools - Lessons from Three Generations of Pools in the Optical Disc Industry. California Management Review, 55 (4), 31-50. doi: http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1525/cmr.2013.55.4.31[go to publisher's site]
 • R.M. van Wessel & H.J. de Vries (2013). Business Impacts of International Standards for Information Security Management. Lessons from Case Companies. Journal of ICT Standardization, 1 (1), 25-40. doi: http://dx.doi.org/10.13052/jicts2245-800X .122
 • H.J. de Vries (2013). How to implement standardization education in a country? In K. Jakobs (Ed.), Innovations in Organizational IT Specification and Standards Development (pp. 116-128). Hershey, PA: IGI Global
 • T. Riegman & H.J. de Vries (2013). Establishing a dynamic model for factors favouring multiple designs. In B. Sandalski, M. Vicheva & R. Dimitrova (Eds.), Standardization and related activities - A means of international and Balkan collaboration (pp. 39-49). Sofia, Bulgaria: Publishing House of Technical University of Sofia
 • D. Choi & H.J. de Vries (2013). Integrating standardization into engineering education - The case of forerunner Korea. International Journal of Technology and Design Education, 23 (4), 1111-1126. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10798-012-9231-7[go to publisher's site]
 • S. den Uijl, H.J. de Vries & D.K. Bayramoglu (2013). The Rise of MP3 as the Market Standard: How Compressed Audio Files Became the Dominant Music Format. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 11 (1), 1-26. doi: http://dx.doi.org/10.4018/jitsr.2013010101[go to publisher's site]
 • G. van de Kaa, K. Blind & H.J. de Vries (2013). The Challenge of Establishing a Recogned Interisciplinary Journal: A Citation Analysis of the International Journal of IT Standards and Standardization Research. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 11 (2), 1-16. doi: http://dx.doi.org/10.4018/jitsr.2013070101[go to publisher's site]
 • S. den Uijl & H.J. de Vries (2013). Pushing technological progress by strategic manouevring: The triumph of Blu-ray over HD-DVD. Business History, 55 (8), 1361-1384. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2013.771332[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries & H. Brand (Ed.). (2013). 2013 ICES Conference – What does industry expect from Education about Standardization? – Proceedings. Sophia Antipolis, France: ETSI
 • M. Asif, H.J. de Vries & N. Ahmad (2013). Knowledge Creation through Quality Management. Total Quality Management and Business Excellence, 24 (5-6), 664-677. doi: http://dx.doi.org/10.1080/14783363.2013.791097[go to publisher's site]
 • R.M. van Wessel & H.J. de Vries (2012). Internet Architecture and Innovation [Bespreking van het boek Internet Architecture and Innovation]. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 10(1), 68-71.
 • G. Zeng, F.M. Go & H.J. de Vries (2012). Paradox of Authenticity versus Standardization: Expansion Strategies of Restaurant Groups in China. International Journal of Hospitality Management, 31 (4), 1090-1100. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.01.006[go to publisher's site]
 • P. van Mourik, H. van der Hoek & H.J. de Vries (2012). Standardization and nomenclature. In P. van Mourik, J. van Dam & S. Picken (Eds.), Materials Science in Design and Engineering (pp. 425-434). Delft: VSSD
 • P. van Mourik, H. van der Hoek & H.J. de Vries (2012). Standardization and Nomenclature. In P. van Mourik & J. van Dam (Eds.), Materiaalkunde voor Ontwerpers en Constructeurs (pp. 365-374). Delft: VSSD
 • J. van den Ende, G. van de Kaa, S. den Uijl & H.J. de Vries (2012). The Paradox of Standard Flexibility: The Effects of Co-evolution between Standard and Interorganizational Network. Organization Studies, 33 (5-6), 705-736. doi: http://dx.doi.org/10.1177/0170840612443625[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries, D.K. Bayramoglu & A. van der Wiele (2012). Business and environmental impact of ISO 14001. The International Journal of Quality and Reliability Management, 29 (4), 425-435. doi: http://dx.doi.org/10.1108/02656711211224866[go to publisher's site]
 • G. van de Kaa & H.J. de Vries (2012). Psychology of winning: how to be a winner in a standards battle. In Alexandra.M. Columbus (Ed.), The psychology of winning (Advances in Psychology Research, 90) (pp. 165-170). Hauppauge, NY, USA: Nova Science publishers
 • K. Blind, H.J. de Vries & A. Mangelsdorf (2012). External knowledge sourcing and involvement in standardization - Evidence from the community innovation survey. In Technology Management Conference (ITMC), 2012 IEEE International (pp. 1-9). New York: IEEE
 • S. den Uijl, H.J. de Vries & D.K. Bayramoglu (2012). The rise of MP3 as the market standard: How data compression formats came to dominate the music industry. In M. Orviska & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2012 – Standards and Innovation (pp. 55-75). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • B. Manders, H.J. de Vries & K. Blind (2012). ISO 9000 and product innovation: A literature review and research framework. In M. Orviska & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2012 – Standards and Innovation (pp. 241-260). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • H.J. de Vries, B. Manders & J. Veurink (2012). Materials for academic teaching on standardisation. In M. Orviska & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2012 – Standards and Innovation (pp. 77-94). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • H.J. de Vries, B. Manders & J. Veurink (2012). Materials for academic teaching on standardisation. In The ICES Conference and WSC Academic Day 2012 - Proceedings. Kuta, Bali, Indonesia: National Standardization Agency of Indonesia BSN
 • J.G.C.A.A. van Gent, H.J. de Vries, J. van Rekom & L. Jansen (2011). Front of Pack Nutrition Labels - When do consumers use them and does this influence purchase intention? In V.V. Fomin & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2011 - Standards for Development (pp. 331-349). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • H.J. de Vries & A. Haverkamp (2011). Overcoming resistance against standardisation - a Philosophical-empirical approach. In V.V. Fomin & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2011 - Standards for Development (pp. 133-153). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • D. Choi & H.J. de Vries (2011). Standardization as emerging content in technology education at all levels of education. International Journal of Technology and Design Education, 21 (1), 111-135. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10798-009-9110-z[go to publisher's site]
 • N. Argam, H.J. de Vries & B. Bode (2011). The Influence of Marketing Communications on the Dominance of Standards. In K. Blind & K. Jakobs (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology (pp. 3-13). Piscataway, NJ, USA: IEEE
 • E.A. van Kemenade, T.W. Hardjono & H.J. de Vries (2011). The willingness of professionals to contribute to their 0rganisation's certification. The International Journal of Quality and Reliability Management, 28 (1), 27-42. doi: http://dx.doi.org/10.1108/02656711111097535[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries (2011). Implementing standardization education at the national level. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 9 (2), 72-83. doi: http://dx.doi.org/10.4018/jitsr.2011070104
 • H.J. de Vries & M.A. van Delden (2011). Standardisation and Knowledge Management in Services. Journal of Standards and Standardization, 1 (1), 70-78.
 • H.J. de Vries (2011). Establishing an academic standardisation research network. In Proceedings of International Symposium on Standardization Education and Research (pp. 107-112). Tokyo: Tokyo University of Agriculture and Technology
 • K. Blind, H.J. de Vries & P. Wakke (2011). Driving factors of Dutch service companies to participate in formal standardization: cross-sectional and sector-spevific evidence. In EURAS Proceedings 2011 - Standards for Development (pp. 1-17)
 • K. Blind, H.J. de Vries & A. Mangelsdorf (2011). Openness for Innovation and Involvement in Standardization: Evidence from the Community Innovation Survey. In V.V. Fomin & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2011 - Standards for Development (pp. 19-36). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz
 • G. van de Kaa, J. van den Ende, H.J. de Vries & E. van Heck (2011). Factors for winning interface format battles: A review and synthesis of the literature. Technological Forecasting and Social Change, 78 (8), 1397-1411. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2011.03.011[go to publisher's site]
 • R.M. van Wessel & H.J. de Vries (2011). Business Impact of ISO/IEC 27001 and 27002 - Lessons learned from survey research. (Extern rapport). Rotterdam: Rotterdam School of Management, Erasmus University
 • W. Hesser & H.J. de Vries (2011). Academic Standardisation Education in Europe. (Extern rapport). Hamburg / Rotterdam: European Academy for Standardisation EURAS
 • R.M. van Wessel, X. Yang & H.J. de Vries (2011). Implementing international standards for Information Security Management in China and Europe: a comparative multi-case study. Technology Analysis and Strategic Management, 23 (8), 865-879. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2011.604155[go to publisher's site]
 • A. Haverkamp, H.J. de Vries & M.J. Verkerk (2011). Using philosophy to bridge the gap between business theory and business practice. In G. Glas, H.J. van de Streek, G.J. Buijs, G. Ridder & J. Chaplin (Eds.), The Future of Creation Order (pp. 66-67). Amsterdam / Amersfoort: VU University / Association for Reformational Philosophy
 • H.J. de Vries, J. de Ruijter & N. Argam (2011). Dominant design or multiple designs: The flash memory card case. Technology Analysis & Strategic Management, 21 (3), 263-276. doi: http://dx.doi.org/10.1080/09537325.2011.550393[go to publisher's site]
 • H.J. de Vries, A.J. Feilzer, H.C.W. Gundlach & C.A.J. Simons (2010). Conformity Assessment. In A.J. Feilzer, H.J. de Vries & W. Hesser (Eds.), Standardisation in Companies and Markets (pp. 871-904). Hamburg: Helmut Schmidt University
 • H.J. de Vries (2010). Fundamentals of Standards and Standardization. In W. Hesser, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (Eds.), Standardisation in Companies and Markets (pp. 1-43). Hamburg: Helmut Schmidt University
 • H.J. de Vries (2010). Implementing standardisation education at the national level. In J.-C. Graz & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2010 - Services standardisation (EURAS contributions to standardisation research, 2) (pp. 127-135). Aachen, Germany: Mainz
 • H.J. de Vries, D.K. Bayramoglu, J.D. van Iwaarden & A. van der Wiele (2010). Business and environmental impact of ISO 14001. In J.-C. Graz & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2010 - Services standardisation (EURAS contrubutions to standardisation research, 2) (pp. 115-126). Aachen, Germany: Mainz
 • H.J. de Vries & T.M. Egyedi (2010). Standardization Education: Developments and Progress. In K. Jakobs (Ed.), New Applications in IT Standards - Developments and Progress (Advances in IT Standards and Standardization Research Series (AISSR), 2) (pp. 204-215). Hershey, PA, USA: Information Science Reference
 • R. Karaöz & H.J. de Vries (2010). Removing barriers for participation in standardization and for taking advantage of standards - Lessons from The Netherlands and Turkey: a welding standard case. In K. Athanassiadis, S. Giossi & K. Chistodoupoulou (Eds.), Proceedings 6th international conference Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries' collaboration October 9 - 10 2009 (pp. 49-64). Thessaloniki: Union of Hellenic Scientists for Protypation and Standardization (ENEPROT)
 • I. Oshri, H.J. de Vries & H.J. de Vries (2010). The rise of Firefox in the web browser industry: The role of open source in setting standards. Business History, 52 (5), 834-856. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00076791.2010.499431[go to publisher's site]
 • S. den Uijl & H.J. de Vries (2010). Strategic manoeuvring in the high definition optical disc standards battle: The triumph of Blu-ray over HD-DVD. In K. Jakobs (Ed.), Proceedings of the 6th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology SIIT 2009 (pp. 153-164). Aachen, Germany: Mainz
 • V. Fomin & H.J. de Vries (2010). How Balanced is Balanced Enough? Case studies of Stakeholders’ (Under-) Representation in Standardization Process. In K. Jakobs (Ed.), Proceedings of the 6th International Conference on Standardization and Innovation in Information Technology SIIT 2009 (pp. 79-91). Aachen, Germany: Mainz
 • H.J. de Vries (2010). How to get standardization education implemented? In I. Mijatovic (Ed.), Proceedings 7th international conference "Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan countries' collaboration" June 8th - 9th 2010 Zlatibor, Serbia (pp. 91-97). Belgrade, Serbia: University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences
 • H.J. de Vries, K. Blind, A. Mangelsdorf, H.H.M. Verheul & J. van der Zwan (2010). SME access to European standardization. (Extern rapport). Brussels: Comité Européen de Normalisation and Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
 • M.A. Millenaar, M.I.C. van Ruiven, F.M. Go & H.J. de Vries (2010). Developing a standard for restaurant authenticity – A case of Dutch top-restaurants. In J.-C. Graz & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2010 - Services standardisation (EURAS contributions to standardisation research, 2) (pp. 289-309). Aachen, Germany: Mainz
 • W. Hesser, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (Ed.). (2010). Standardisation in Companies and Markets. Hamburg: Helmut-Schmidt-Universität
 • H. Teichmann & H.J. de Vries (2009). Translatability in IEC Work. In N. Beauvais-Schwartz, F. Bousquet & K. Jakobs (Eds.), Proceedings 14th Annual Standardisation Conference ‘Standardisation and Corporate Intelligence’ (pp. 309-320). Aachen: Wissenschafts Verlag Mainz in Aachen
 • X. Yang & H.J. de Vries (2009). Institutional context of the adopion of ISO/IEC 27001/27002 in China. In N. Beauvais-Schwartz, F. Bousquet & K. Jakobs (Eds.), Proceedings 14th Annual Standardisation Conference ‘Standardisation and Corporate Intelligence’ (pp. 347-358). Aachen: Wissenschafts Verlag Mainz in Aachen
 • J. Kramer & H.J. de Vries (2009). Impact of backwards compatibility on standards dominance - The case of game consoles. In N. Beauvais-Schwartz, F. Bousquet & K. Jakobs (Eds.), Proceedings 14th Annual Standardisation Conference ‘Standardisation and Corporate Intelligence’ (pp. 149-160). Aachen: Wissenschafts Verlag Mainz in Aachen
 • C. de Koning & H.J. de Vries (2009). Impact of Formal Service Standardization on Service Innovation - A Case Study in Facility Management. In N. Beauvais-Schwartz, F. Bousquet & K. Jakobs (Eds.), Proceedings 14th Annual Standardisation Conference ‘Standardisation and Corporate Intelligence’ (pp. 129-148). Aachen: Wissenschafts Verlag Mainz in Aachen
 • H.J. de Vries (2009). ISO Award for Higher Education in Standardization. ISO General Assembly: Capetown (2009, september 15 - 2009, september 18). Wetenschappelijk.
 • H. Teichmann & H.J. de Vries (2009). Language Selection Policies in International Standardization: Perception of the IEC Member Countries. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 7 (2), 23-42.
 • D. Choi, H.J. de Vries & D. Kim (2009). Standards Education Policy Development: Observations based on APEC Research. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 7 (2), 43-63.
 • G. van de Kaa, F.T.H. den Hartog & H.J. de Vries (2009). Mapping standards for home networking. Computer Standards & Interfaces, 31 (6), 1175-1181. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2009.04.002
 • M.K. Pedersen, V. Fomin & H.J. de Vries (2009). Open Standards and Government Policy. In K. Jakobs (Ed.), Information Communication Technology Standardization for E-Business Sectors (pp. 188-199). Hershey, PA: Information Science Reference
 • H.J. de Vries & F.J.C. Slob (2008). Case Study 7: Descriptive practice-oriented research - Building a model of best practice in company standardization. In J. Dul & T. Hak (Eds.), Case Study Methodology in Business Research (pp. 240-249). Oxford: Butterworth-Heinemann
 • V. Fomin, M.K. Pedersen & H.J. de Vries (2008). Open Standards and Government Policy: Results of a Delphi Study. Communications of the Association for Information Systems, 22 (25), 459-484.
 • J. Haak, D. Choi & H.J. de Vries, D. Kim (2008). Standards Education Policy Development. In K. Jakobs & E. Söderström (Eds.), Proceedings 13th EURAS Workshop on Standardisation (pp. 69-83). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen
 • H.J. de Vries, P. Verhagen & M. Beerepoot (2008). Impact of standards on innovation of constructions - A case of energy performance standards for houses. In Proceedings EUROMOT 2008. Nice / Sophia Antipolis: CERAM Business School
 • V. Fomin, H.J. de Vries & Y. Barlette (2008). ISO/IEC 27001: Exploring the reasons for low adoption. In Proceedings EUROMOT 2008. Nice / Sophia Antipolis: CERAM Business School
 • H. Teichmann, H.J. de Vries & A.J. Feilzer (2008). Linguistic Qualities of International Standards. In Kai Jakobs (Ed.), Standardization Research in Information Technology - New Perspectives (Advances in IT Standards And Standardization Research (AISSR) Book Series) (pp. 86-103). Hershey, PA: Information Science Reference
 • V. Fomin & H.J. de Vries (2008). Vodka war: a teaching case in standardization. In K. Jakobs & E. Söderström (Eds.), Proceedings 13th EURAS Workshop on Standardisation (pp. 137-145). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen
 • J. Haak, H.J. de Vries, H.J. de Vries & I. Oshri (2008). Standards Battles in Open Source Software - The Case of Firefox. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK: Palgrave MacMillan
 • J. Haak, D. Choi & H.J. de Vries, D. Kim (2008). Standards Education Policy Development. In K. Jakobs & E. Söderström (Eds.), Proceedings 13th EURAS Workshop on Standardisation (pp. 69-83). Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen
 • H.J. de Vries (2008). Standardisation: A Business Science Perspective. In Judith Schueler, Andreas Fickers & Anique Hommels (Eds.), Bargaining Norms Arguing Standards - Negotiating Technical Standards (STT Publications, STT74) (pp. 18-32). The Hague: STT Netherlands Study Centre for Technology Trends
 • H.J. de Vries (2008). Best Practice in Company Standardization. In Kai Jakobs (Ed.), Standardization Research in Information Technology - New Perspectives (Advances in IT Standards and Standardization Research (AISSR) Book Series) (pp. 27-47). Hershey, PA: IGI Global
 • D. Choi & H.J. de Vries (2008). framework for standards education urricula: empirical analysis based on APEC research. In Proceedings EUROMOT 2008. Nice / Sophia Antipolis: CERAM Business School
 • H.J. de Vries (2007). Fundamentals of Standards and Standardization. In W. Hesser, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (Eds.), Standardisation in Companies and Markets (pp. 1-43). Hamburg: Helmut Schmidt University
 • H.J. de Vries, A.J. Feilzer, H.C.W. Gundlach & C.A.J. Simons (2007). Conformity Assessment. In W. Hesser, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (Eds.), Standardisation in Companies and Markets (pp. 615-648). Hamburg: Helmut Schmidt University
 • H. Teichmann, H.J. de Vries & A.J. Feilzer (2007). Linguistic shortcomings in international standards - A field study. In ENEPROT (Ed.), Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries' Collaboration (pp. 80-98). Thessaloniki, Greece: Union of Hellenic Scientists for Protypation and Standardization (ENEPROT)
 • W. Hesser, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (2007). Standardisation in Companies and Markets. Hamburg: Helmut-Schmidt-University Hamburg
 • G. van de Kaa, H.J. de Vries, E. van Heck & J. van den Ende (2007). The Emergence of Standards: a Meta-analysis. In R.H. Sprague (Ed.), Proceedings of the Thirty-Nineth Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society
 • H.J. de Vries & T.M. Egyedi (2007). Education about standardization - Lessons from an International Workshop. In J. Gröndahl, K. Jakobs & A.I. Zachariadis (Eds.), EURAS Proceedings 2007 (pp. 57-70). Aachen, Germany: Wissenschafts Verlag Mainz in Aachen
 • H.J. de Vries & T.M. Egyedi (2007). Education about Standardization: Recent Findings. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 5 (2), 1-16.
 • H.J. de Vries (2007). Developing a Standardization Best Practice by Cooperation Between Multinationals. In K. O'Sullivan (Ed.), Strategic Knowledge Management in Multinational Organizations (pp. 183-194). Hershey, PA: Information Science Reference
 • H.J. de Vries, J. de Ruijter & N. Argam (2007). Dominant Design or Multiple Designs: The Flash Memory Card Case. In Patrick Feng, Dan Meeking & Richard Hawkins (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Standards and Innovation in Information Technology. Piscataway, NJ: IEEE
 • R.M. van Wessel, P.M.A. Ribbers & H.J. de Vries (2007). Towards a Comprehensive Model to Master Company IT Standards. In Patrick Feng, Dan Meeking & Richard Hawkins (Eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Standards and Innovation in Information Technology. Piscataway, NJ: IEEE
 • H. Willemse, H.J. de Vries & J. Dul (2006). Balancing Stakeholder Representation: An Example of Stakeholder Involvement in Ergonomics Standardization. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • H. Teichmann, H.J. de Vries & A.J. Feilzer (2006). Linguistic Qualities of International Standards. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 4 (2), 70-88.
 • H.J. de Vries (2006). Competing E-Purse Systems: A Standards Battle. Journal of Cases on Information Technology, 8 (1), 1-15.
 • H.J. de Vries (2006). Best Practice in Company Standardization. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 4 (1), 62-85.
 • J. Dul & H.J. de Vries (2006). Differences between ergonomics and other ISO/CEN standards. Lessons for standards development. In Proceedings of the 16th world congress on ergonomics. Maasricht, The Netherlands
 • H.J. de Vries & G.W.J. Hendrikse (2006). The Feasibility of Competing E-purse Systems: A Case Study from the Netherlands. In L.C. Williams (Ed.), Monetary Policy and Issues: New research (pp. 113-137). New York: Nova Science Publishers
 • M.A. van Delden & H.J. de Vries (2006). Standardisation and Knowledge Management in Services. In H. Coenen, J. Gröndahl & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2006 (pp. 91-97). Wissenschafts Verlag Mainz in Aachen
 • A. Almarini, R.J. Deusing, R. Flipsen, G. van de Kaa & H.J. de Vries (2006). Factors for standard dominance. In H. Coenen, J. Gröndahl & K. Jakobs (Eds.), EURAS Proceedings 2006 (pp. 1-15). Wissenschafts Verlag Mainz in Aachen
 • R.M. van Wessel, H.J. de Vries & P.M.A. Ribbers (2006). Effects of IS Standardization on Business performance: A Case in HR IS Company Standardization. In R.H. Sprague (Ed.), Proceedings of the Thirty-Nineth Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society
 • H.J. de Vries (2006). IT Standards Typology. In Kai Jacobs (Ed.), Adcanced Topics in Information Technology Standards and Standardization Research (Advanced Topics in Information Technology Standards and Standardization Research, 1) (pp. 1-26). Hershey: IDEA Group Publishing
 • H.J. de Vries & G.W.J. Hendrikse (2006). The Feasibility of Competing E-purse Systems: A Case Study from the Netherlands. In Lauren.C. Williams (Ed.), Monetary Policy and Issues - New Research (pp. 113-137). Hauppauge, NY: Nova Science Publishers
 • J. Dul & H.J. de Vries (2006). Positioning Ergonomics Standards and Standardization. In W. Karwowski (Ed.), Handbook on Standards and Guidelines in Ergonomics and Human Factors (pp. 47-77). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
 • H.J. de Vries (2006). Standards for business - How companies benefit from participation in international standards setting. In A.L. Bement, T. Standage, T. Sugano & K. Wucherer (Eds.), International Standardization as a Strategic Tool - Commended Papers from the IEC Centenary Challenge 2006 (pp. 130-141). Geneva: IEC
 • H.J. de Vries (2005). Standardization Education. In M.J. Holler (Ed.), EURAS Yearbook of Standardization V (EURAS Yearbook of Standardization, 5) (pp. 71-91). Munchen: Accedo Verlag
 • G. van de Kaa, J. van den Ende & H.J. de Vries (2005). A conceptual framework for the selection of compatibility standards. In Proceedings of the R&D Management Conference 2005, 6-8 July, Pisa. Manchester: University of Manchester
 • J. Dul, H.J. de Vries, S. Verschoof, W. Eveleens & A.J. Feilzer (2004). Combining economic and social goals in the design of production systems by using ergonomics standards. Computers and Industrial Engineering, 47 (2-3), 207-222. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2004.07.005
 • A. Schaap & H.J. de Vries (2004). Evaluatie van normalisatie-investeringen - Hoe MKB-bedrijven kunnen profiteren van deelname aan normalisatie. (Extern rapport). Zoetermeer: FME-CWM
 • H.J. de Vries, A.J. Feilzer & H.H.M. Verheul (2004). Removing Barriers for Participation in Formal Standardization. In F. Bousquet & Y. Buntzly (Eds.), EURAS Proceedings 2004 (pp. 171-176). Aachen, Germany: Wissenschaftsverlag Mainz in Aachen
 • W. Hesser, L. Hoops, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (2004). Komplexitatsmanagement und innerbetriebliche Standardisierung - Untersuchungsergebnisse einer Unternehmungsbefragung. (Extern rapport). Hamburg: Helmut-Schmidt Universitat
 • W. Hesser, L. Hoops, A.J. Feilzer & H.J. de Vries (2004). Complexity management and in-company standardization - Research results from a company inquiry. (Extern rapport). Hamburg: Helmut-Schmidt Universitat
 • J. Dul, H.J. de Vries, S. Verschoof, W. Eveleens & A.J. Feilzer (2004). Combining economic and social goals in the design of production systems by using ergonomics standards. (Intern rapport, Erim Report Series in Management, no ERS020LIS). :
 • A. Gottlieb, H.H.M. Verheul & H.J. de Vries (2003). Project Verbetering formele normalisatieproces - Case ISO 15181: Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides in antifouling paints. (Extern rapport). Delft / Rotterdam: Centre for Process Management and Simulation
 • H.J. de Vries (2003). Standardization essentials - Princliples and Practice [Bespreking van het boek Standardization essentials - Princliples and Practice]. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 1(2), 74-75.
 • H.J. de Vries, H.H.M. Verheul & H. Willemse (2003). Stakeholder identification in IT standardization processes. In J.L. King & K. Lyytinen (Ed.), Proceedings of the Workshop on Standard Making: A Critical Research Frontier for Information Systems (pp. 92-107). Seattle: International Conference on Information Systems
 • H.H.M. Verheul & H.J. de Vries (2003). Verbetering formele normalisatieproces. (Extern rapport). Delft / Rotterdam: Centre for Process Management and Simulation
 • H. Willemse, H.H.M. Verheul & H.J. de Vries (2003). Project Verbetering formele normalisatieproces - Stakeholder-participatie bij de herziening van de norm NEN 1824. (Extern rapport). Delft / Rotterdam: Centre for Process Management and Simulation
 • H.J. de Vries (2002). Standardization - Mapping A Field Of Research. In S. Bollin (Ed.), The Standards Edge (pp. 99-121). Ann arbor, MI, USA: Bolin Communications
 • C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2002). Standaard of Maatwerk. Schoonhoven: Academic Service
 • H.C.W. Gundlach, C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2002). Standaardisatie, normalisatie en certificatie - Deel 2: certificatie en accreditatie; methodiek van normalisatie (Engineering Dossiers). Den Haag: Ten Hagen & Stam B.V.
 • C.A.J. Simons & H.J. de Vries (2002). Standaardisatie, normalisatie en certificatie - Deel 3: Innovatie en bedrijfsnormalisatie (Engineering Dossiers). Den Haag: Ten Hagen & Stam BV
 • G.W.J. Hendrikse & H.J. de Vries (2001). Chipper en Chipknip - strategische interacties. MAB, 75 (9), 358-363.
 • H.J. de Vries (2001). Banking Chipcards in the Netherlands - One or two Systems? Knowledge, Technology and Policy, 14 (2), 78-87.
 • H.J. de Vries & G.W.J. Hendrikse (2001). The Dutch Banking Chipcard Game: Understanding a Battle Between Two Standards. International Studies of Management & Organization, 31 (1), 106-125.
 • H.J. de Vries & G.W.J. Hendrikse (2001). The Dutch Banking Chipcard Game: Understanding a Battle between Two Standards. (Intern rapport, ERIM Report Series Research in Management (issn 1566-5283)). : Erasmus Research Institute of Management
 • H.J. de Vries (2000). Quality Management without Uneasiness: Practical Help for Implementing ISO 9000 Resulting from a Christian-Phillosophical Analysis. In P. Molnar & F. Boross (Eds.), "Business Excellence in the New Millennium-Quality for Society, Congress Proceedings of the 44th Annual European Organization for Quality Hungarian National Committee, Budapest June 13 (pp. 125-132). Budapest: HNC for EOQ
 • H.J. de Vries, E.F.M. Wubben & H. Koehorst (2000). 'De weg naar een standaardkrat'. In - - (Ed.), Handboek Logistiek (April C4610, 38) (pp. 1-9). Deventer: Kluwer
 • H.J. de Vries (1999). Certification and Accreditation by National Standardization Organizations. In W. Hesser (Ed.), Papers presented at: IWSR: Standardization - Challenges for the Next Millennium (pp. 284-289). Hamburg, Germany: Universiteit der Bundeswehr
 • H.J. de Vries (1999). Formele ICT- normalisatie: passé? Informatie en Informatiebeleid, 17 (2), 28-35.
 • H. Koehorst, H.J. de Vries & E.F.M. Wubben (1999). Standardization of crates: Lessons from the versfust (Freshcrate) project. Supply Chain Management, 4 (2), 95-101. doi: http://dx.doi.org/10.1108/13598549910264770
 • H.J. de Vries (1999). Het nut van normen en normalisatie. (Extern rapport). Delft: Nedederlandse Normalisatie-Instituut
 • H.J. de Vries (1999). Possibilities for Better Management System Standards. Homo Oeconomicus, 2, 379-400.
 • H.J. de Vries (1999). Standardization: A business approach to the role of national standardization organizations. Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Publishers
 • H.J. de Vries (1998). Wishes concerning services offered by national standardization organizations. (Intern rapport, Management Report Series, no 15-1998). : ERIM
 • H.J. de Vries (1998). The classification of standards. Knowledge Organization, 25 (3), 79-89.
 • H.J. de Vries (1997). Standardization - What's in a name? Terminology, 4 (1), 55-83.
 • H.J. de Vries (1997). Standardization in service sectors - Exploration of market needs in the Netherlands. In W. Hesser (Ed.), "Building the Future with Standardization" Proceedings Interdisciplinary Workshop on Standardization Research (IWSR) (pp. 309-334). Hamburg: University of Federal Armed Forces Hamburg

Semi Scientific Publications (19)

 • H.J. de Vries (2018). Meetmethode tabak - Nu bepaalt de industrie. NRC.next, 17-17.
 • H.J. de Vries (2017). Creating history. In J. van Ramshorst, S. Bezuijen, B. van Groos, R. Wiersma, R.-J. Bosch & P. de Jong (Eds.), Pioniers - Lustrumboek C.S.R. Delft (pp. 14-15). Delft: Civitas Studiosorum Reformatorum
 • H.J. de Vries (2016). Voedselkeurmerken nuttig voor consument en producent. Reformatorisch Dagblad. doi: http://www.rd.nl/opinie/voedselkeurmerken-nuttig-voor-consument-en-producent-1.546361
 • H.J. de Vries (2016). Commercie drukt op organisaties. Nederlands Dagblad, 72 (19334), 12-13.
 • H.J. de Vries (2013, juni 5). Minder markt in openbaar vervoer. Nederlands Dagblad, pp. 11.
 • H.J. de Vries (2013, maart 3). Milieubeleid is soms niks doen. Nederlands Dagblad, pp. 10-10.
 • H.J. de Vries (2013, januari 11). Waartoe is een bedrijf op aarde? Katholiek Nieuwsblad, pp. 6-6.
 • H.J. de Vries (2012, december 15). Laat Nederland overwegen uit de euro te stappen. Reformatorisch Dagblad, pp. 14-15.
 • H.J. de Vries (2012). Bakeliet en de kracht van C.S.R. In L. van der Graaff (Ed.), Bakeliet - van kiestoon en verbinding - Lustrumboek 50 jaar C.S.R (pp. 14-16). Delft: Civitas Studiosorum Reformatorum
 • H.J. de Vries (2012). Laat Nederland overwegen uit de euro te stappen. (nieuwsbrief). Apeldoorn: Erdee Media Groep. (available: 15 Dec 2012).
 • H.J. de Vries (2010, augustus 9). Landelijke regels rond evenementen ontbreken. Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad, pp. 7-7.
 • H.J. de Vries (2010, juli 30). Overheid is nodig bij bouw energiezuinige huizen. Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad, pp. 9-9.
 • H.J. de Vries (2010). Kwaliteitskunde: zorgen voor doelgerichtheid van waardetoevoegende processen. Synaps, 9 (31), 20-21.
 • H.J. de Vries (2008, mei 15). Eindexamens. Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad, pp. 7-7.
 • H.J. de Vries (2008). Integriteitsmanagement - echt iets voor de kwaliteitsmanager. Synaps, 6, 32-33.
 • H.J. de Vries (2007, augustus 30). 'Made in China' niet identiek aan rommel. Nederlands dagblad : gereformeerd gezinsblad, pp. 7-7.
 • H.J. de Vries (2007, september 7). Kritiek op veiligheid producten niet richten op China. Het Financiële Dagblad, pp. 11-11.
 • M.J.J. Schreurs & H.J. de Vries (2006). Hindert of stimuleert ISO 9001:2000 productinnovatie? Synaps, 4 (21), 7-9.
 • H.J. de Vries (2002). Kiezen van een managementsysteemmodel - ISO 9000 en/of INK? Synaps, 1 (5), 24-25.

Other (16)

 • H.J. de Vries (2011). Professor of Standardization Wilfried Hesser Retires. International Journal of IT Standards and Standardization Research, 9, vii-viii.
 • A. Schaap & H.J. de Vries (2005). Wat levert normalisatie u op?
 • H.J. de Vries (2000). Kwaliteitsnormen voor Terminologie-Ontwikkeling. NL-TERM Nieuwsbrief, 3 (5), 10-16.
 • H.J. de Vries (1998). Normalisatie en normen. In - - (Ed.), handleiding Commissieleden (pp. 7-8). Delft: Nederlands Normalisatie Instituut
 • H.J. de Vries & D. Hortensius (1998). ISO ad hoc group on guidance for drafting MSS. In - - (Ed.), Paper 1st meeting of the ISO ad hoc group on guidelines for the drafting of management systems standards (pp. 1-17). Delft: Nederlands Normalisatie Instituut
 • H.J. de Vries (1996). Goede normen maken. cursusmateriaal Opleidingen NNI: .
 • H.J. de Vries (1996). Overzicht normen voor dienstverlening. cursusmateriaal Opleidingen NNI: .
 • H.J. de Vries (1996). Soorten normen. cursusmateriaal Opleidingen NNI: .
 • H.J. de Vries (1996). Opportunities for better management system standards. Standards and Society, compendium from The Third EURAS (European Academy for Standardization) conference: Stockholm (1996, mei 3).
 • H.J. de Vries (1996). Standardization: what's in a name? Standards and Society, compendium from the Third Annual EURAS (European Academy for Standardization) conference: Stockholm (1996, mei 3).
 • H.J. de Vries (1996). Dienstverlening NNI-consultant. Cursus-materiaal NNI Opleidingen: .
 • H.J. de Vries (1996). Checklist toenemend normalisatiebelang. cursusmateriaal Opleidingen NNI: .
 • H.J. de Vries (1996). Checklist gebruikerswensen m.b.t. normen. cursusmateriaal Opleidingen NNI: .
 • H.W. Schipper & H.J. de Vries (1996). NNI actief in normen voor dienstverlening.
 • H.J. de Vries (1996, mei 3). Opportunities for better management system standards. Stockholm, Sweden, Contribution to the 3rd Annual EURAS Conference "Standards and Society".
 • H.J. de Vries (1996, mei 13). Standardization : what's in a name? Stockholm, Sweden, Contribution to the 3rd Annual EURAS Conference "Standards and Society".

Doctoral Thesis

 • H.J. de Vries (1999, september 24). Standards for the Nation. Erasmus Universiteit Rotterdam (321 pag.) (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers) Prom./coprom.: prof.dr.ir C.A.J. Simons & prof.dr.drs. F.H.A. Janszen.

Recognitions

Editorial positions (5)

 • International Journal of IT Standards and Standardization Research

  Editor Special Issue

 • International Journal of IT Standards and Standardization Research

  Guest Co-Editor

 • International Journal of IT Standards and Standardization Research

  Member Editorial Review Board

 • International Journal of IT Standards and Standardization Research

  Associate Editor

 • Journal of ICT Standardization

  Member Editorial Board

Side positions (17)

 • IFAN (International Federation for the Application of Standards)

  Special Adviser

 • EURAS (European Academy for Standardisation)

  President

 • CEN/CENELEC/ETSI Joint Working Group on Education about Standardisation

  Member

 • IGI Global, Hershey, PA, USA

  Member of the Editorial Board of the book series 'Advances in IT Standards and Standardisation Research Series'.

 • Dutch Acdemy for Quality

  Member

 • Uitgeverij Buijten & Schipperheijn, Amsterdam

  Member of the Editorial Board of the Christian-philosophical book series Verantwoording.

 • NKN (Vereniging Normalisatiekringen Nederland)

  Member

 • NNK (Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement).

  Member

 • Instituut voor CultuurEthiek

  Member of the Scientific Advisory Board

 • CSR (Civitas Studiosorum Reformatorum)

  Honory member and member of CSR's Advisory Board

 • International Cooperation for Education about Standardization ICES

  Vice-Chair resp. Chair

 • Stichting FietsNL

  Lid Raad van Toezicht

 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Wijsbegeerte

  Lid College van Toezicht bij de leerstoel Christelijke Filosofie

 • Platform Open Normalisatie

  Lid

 • Onderwijs over Normalisatie

  Lid

 • United Nations Economic Commission for Europe

  Member Education on Standardization Group

 • Wissenschaftsverlag Mainz, Aachen

  Associate Editor Book series EURAS contributions to standardisation research

Courses

Innovation and interface management

 • Study year: 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016
 • Code: BMME048
 • ECTS: 6 Level: Master

Past courses

Business process excellence

 • Study year: 2015/2016
 • Code: BMME071
 • ECTS: 6 Level: Master

Business process excellence

 • Study year: 2014/2015, 2013/2014
 • Code: RSMME066
 • ECTS: 6 Level: Master

Innovation and interface management

 • Study year: 2014/2015, 2013/2014
 • Code: RSMME047
 • ECTS: 6 Level: Master