Prof. Muel Kaptein

Muel Kaptein

Professor of Business Ethics and Integrity Management
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam

Profile

Muel Kaptein is a professor of business ethics and integrity management at the Department of Business-Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).His research interests lie in the area of ethics management, compliance programs and soft-controls.He wrote six books and has published 50 peer-reviewed articles in journals like Journal of Management Studies, Journal of Organizational Behavior, Organization Studies, Journal of Management, and Academy of Management Review.Muel is section-editor of the Journal of Business Ethics. He teaches courses in CSR, leadership, and business ethics.Muel is also partner at KPMG where he helps organizations in developing and auditing their integrity.

Professional experience

Full Professor

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Business-Society Management

Publications

Professional Publications (95)

 • M. Luckerath, H. van Ees, S.P. Kaptein & B. Bier (Ed.). (2019). Jaarboek Corporate Governance 2019-2020. Deventer: Kluiwer
 • A. Hoekstra & S.P. Kaptein (2019). Het management van ethiek & compliance: Een meervoudig en dynamisch perspectief. Tijdschrift voor Compliance, 157-163.
 • S.P. Kaptein (2019). Business Code of Ethics. In D. Poff & A. Michalos (Eds.), Encyclopedia of Business and Professional Ethics. Cham: Springer
 • S.P. Kaptein (2019). Dutch National Compliance Award 2019. Vakpublicatie.
 • T. Arik, S.P. Kaptein & E. Karsing (2018). Ethics Committees. In D. Poff & A. Michalos (Eds.), Encyclopedia of Business and Professional Ethics. London: Springer
 • L. Huberts, S.P. Kaptein & B. Koning, de (2018). De VVD en integriteit: Over woorden en daden. Liberale Reflecties, 59 (3), 66-79.
 • S.P. Kaptein & M. Helvoort (2018). De neutralisatiewekker. Tijdschrift voor Compliance, 18-25.
 • M. Luckerath, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2018). Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. Deventer: Kluiwer
 • M. Luckerath, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2017). Jaarboek Corporate Governance 2017-2018. Deventer: Kluiwer
 • M. Luckerath, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2016). Jaarboek Corporate Governance 2016-2017. De: Kluiwer
 • S.P. Kaptein (2016). Waarom en wanneer alleen al de schijn van niet-integer gedrag niet integer is. Tijdschrift voor Compliance, 239-246.
 • M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2015). Jaarboek Corporate Governance 2015-2016. Deventer: Kluwer
 • M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (2014). Jaarboek Corporate Governance 2014-2015. Deventer: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2014). CEOs vinden dat hun commissarissen te veel tijd besteden aan toezicht. (nieuwsbrief). (available: 8 Mar 2014).
 • S.P. Kaptein (2014). Appèl tegen corruptie is geen bedrijfseconomisch sommetje. (nieuwsbrief). (available: 13 Mar 2014).
 • P.J. Dijkman, G. de Jong & S.P. Kaptein (2013). De Macht van de Moraal. Christen Democratische Verkenningen: herfst
 • M.J. van Woerden, M. Jurgens, S.P. Kaptein & J.T.C. Leliveld (2013). Ondernemen zonder Corruptie: Normenkader, management en praktijkervaringen. Deventer: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2013). Roep om bedrijfsethiek heeft geleid tot minder bedrijfsethiek. (nieuwsbrief). MeJudice. (available: 13 Nov 2013).
 • S.P. Kaptein (2013). Soft-controls in de MKB-praktijk: Een handreiking. In Leidraad voor de Accountant (pp. 80, A.2.7-01-22)
 • L. Cleef, S.P. Kaptein, A. Koenders, S. van der Minne, L. Porrio & C. Zwam (2012). Beveiliging Totaal 2014. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet
 • A. Hoekstra & S.P. Kaptein (2011). Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen. Bestuurswetenschappen, 4, 32-51.
 • S.P. Kaptein (2010). Effective Business Codes: Inhalt und Bedingungen. Wieland, R., Steinmeyer, S., Grüninger (Eds). In J. Wieland, R. Steinmeyer & S. Grüninger (Eds.), Handbuch Compliance-Management: Konzeptionelle Grundlagen praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen (pp. 291-314). Berlin: Erich Schmidt Verlag
 • S.P. Kaptein (2009). The living business code: Improving corporate integrity and reducing corruption form the inside. In Global Corruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88). Cambridge: Cambridge University Press
 • S.P. Kaptein (2009). The living business code: Improving corporate integrity and reducing corruption from the inside. In Global Corruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88). New York: Cambridge University Press
 • P.P.M.A.R. Heugens, S.P. Kaptein & N.A. den Nieuwenboer (2007, december 20). Liever high-trust toezicht. Het Financiële Dagblad
 • L. Cleef, E. Janse, S.P. Kaptein, A. Koenders, L. Porrio & C. Zwam (Ed.). (2007). Beveiliging totaal 2008. Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2005). Een deugdenleer voor de controleur. MAB, 79 (2), 41-49. doi: 10.5117/mab.79.10829
 • S.P. Kaptein, R. Rozekrans & R.E. de Groot (2005). Integriteit als auditobject. MAB, 79 (10), 466-474. doi: 10.5117/mab.79.11800
 • S.P. Kaptein & H.K. Klamer (2004). De implementatie van bedrijfscodes in nederland. Finance en Control, 2004 (Augustus), 41-49.
 • S.P. Kaptein & P. Willems (2004). Jaarboek Fraudebestrijding 2004. Alphen a/d Rijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein, H. Menkhorst & J. Haak (2003). Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein, H.K. Klamer & A. Wierenga (2003). De bedrijfscode. Den Haag: VNO-NCW
 • S.P. Kaptein & E. Kolthof (2003). Six principles for ethical leadership. PA Times, 26 (4), 8-9.
 • S.P. Kaptein & V. Kerklaan (2003). Controlling the soft controls. Tijdschrift voor Organisatie en Control, 7 (6), 8-13.
 • S.P. Kaptein (2003). Het maatschappelijk verslag. MAB, 77 (7/8), 325-331. doi: 10.5117/mab.77.20781
 • S.P. Kaptein (2003). De bedrijfscodes van multinationals onder de loep. Bedrijfskunde, 75 (2), 22-31.
 • S.P. Kaptein (2003). Security Jaarboek 2004. Deventer: Kluwer
 • J.P. Balkenende, S.P. Kaptein, E.J.J.M. Kimman & J.P. Toren (2003). Onderneming & Maatschappij: Op Zoek Naar Vertrouwen. Assen: Van Gorcum
 • S.P. Kaptein (2002). Zes eigenschappen van een eerlijke manager. Management Rendement, november, 16-17.
 • N. Nieuwenboer, S.P. Kaptein & E. Lammers (2002). Codes d' entreprise, Panorama et Guide. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG
 • S.P. Kaptein & J. IJzeren (2002). Vertrouwenswerk werkt onvoldoende. Transparant, 8, 6-7.
 • M. Buijs & S.P. Kaptein (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Facility Management, herfst, 22-25.
 • S.P. Kaptein, H. Menkhorst & J. Haak (2002). Jaarboek Fraudebestrijding. Alpen a.d. Rhijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2002). Richtlijnen kunnen de maatschappelijke verslaglegging verbeteren. Samen, september, 15-15.
 • N. Nieuwenboer, S.P. Kaptein & E. Lammers (2002). Bedrijfscodes in Belgie. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG
 • K. Lasthuizen, T. Lamboo, L. Huberts & S.P. Kaptein (2002). Integriteit in de veiligheidszorg: opvattingen, onderzoeken en beleid bij de politie. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 1 (2), 25-37.
 • M. Buys & S.P. Kaptein (2002). Scheve schaats bij geschenken. Facto Magazine, 8 (6), 22-25.
 • M. Buys & S.P. Kaptein (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 18 (10), 36-38.
 • W. Bartels & S.P. Kaptein (2002). Een geintegreerde benadering voor compliance. In Jaarboek Fraudebestrijding (pp. 69-75). Alphen a.d. Rhijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein & J. Casteren (2002). Een vangnet voor onregelmatigheden. In S.P. Kaptein (e.a). (Ed.), Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rhijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2001). De maatschappelijk verantwoorde werkgever is aantrekkelijk. Gids voor Personeelsmanagement, 80 (9).
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (2001). Bedrijfsethiek en corporate communication. In C.B.M. van Riel (Ed.), Corporate Communication: het managen van reputatie. Alphen aan den Rijn: Adfo
 • H. Klamer & S.P. Kaptein (2001). De integere manager: discussienota. Den Haag: NCW
 • S.P. Kaptein & J. van Gasteren (2001). De KPN helpdesk security & integriteit. Bedrijfskunde, 73 (3), 42-47.
 • S.P. Kaptein (2001). De Integriteitbarometer voor organisaties. Bedrijfskunde, 73 (3), 12-18.
 • S.P. Kaptein (2001). Heten meten en managen van integriteit. Sigma, 47 (6), 10-14.
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (2000). Ondernemen met het Oog op de Toekomst: Integratie van economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • J.J. Graafland, S.P. Kaptein, H. Klamer & A. Oorschot (Ed.). (2000). Binnenkamers: Ondernemers over hun ethische dilemma's en geloof. Zoetermeer [etc]: Meinema [etc]
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (2000). Sustainability Management: Een nieuw tijdperk. In Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. D1020-1-D1020-33). Alphen a/d Rijn: Samson
 • S.P. Kaptein & H. Klamer (2000). De bedrijfscode als effectief managementinstrument. Harvard Holland Review, 17 (72), 22-27.
 • S.P. Kaptein (2000). Inkoop & Integriteit: de beroepscode van de Nevi. In - - (Ed.), Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. E2010-26-E2010-26). Alphen a/d Rijn: Samson
 • S.P. Kaptein (2000). Ethiekmanagement: de case Schiphol. In J. de Leeuw & J. Kannekens (Eds.), Bedrijfsethiek voor HBO (pp. 121-127). Best: Damon
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (1999). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ethiek en Wetenschap, 9 (1), 4-7.
 • S.P. Kaptein, H. Klamer & J.C.J. ter Linden (Ed.). (1999). De integere Organisatie: Het nut van een bedrijfscode. Den Haag [etc]: Vereniging NCW [etc.]
 • S.P. Kaptein, H. Klamer & J. Terlinde (1999). De integere organisatie : Het nut van een bedrijfscode. Den Haag: NCW
 • S.P. Kaptein (1999). Integriteitsmanagement - Het organiseren van een balans tussen conflicterende belangen. M en O, 53 (2), 21-35.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1998). Het etisch jaarverslag als instrument om verantwoordelijkheid te delen. Holland Management Review, 1998 (59), 62-69.
 • P. van Reenen & S.P. Kaptein (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk: wat weten we ervan? In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politiestudies 0925-0069, 23) (pp. 39-63). Deventer: Gouda Quint
 • S.P. Kaptein (1998). "Integriteitsthermometer brengt culturele inbedding van AO/IC in kaart". De Accountant, 2, 97-97.
 • S.P. Kaptein (1998). "Kwaliteiten management: het waarborgen van morele deugden in het kader van kwaliteitsmanagement". In - - (Ed.), Praktijkgids voor Kwaliteitsmanagement (pp. 1-26). Belgie: Kluwer
 • S.P. Kaptein (1998). "Integriteitsmanagement binnen de organisaties: het inbedden van een sluitend geheel van regels en prodedures?". In B. Hessel & P. de Graaf (Eds.), Recht en Bedrijfsethiek (pp. 227-246). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • S.P. Kaptein & P. van Reenen (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk. In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politie Studies, 23) (pp. 39-63). Gouda: Gouda Quint
 • S.P. Kaptein (1998). Ethiek Management. Dilemma, 8 (3), 6-8.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1998). Het ethisch jaarverslag als instrument om verantwoordelijkheid te delen. Holland Management Review, 59, 62-69.
 • S.P. Kaptein (1998). Ontwikkelingen in Organisatie-ethiek. PEM, 14 (4), 42-42.
 • S.P. Kaptein (1997). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie (rapportage). (Extern rapport, Publikatie, no 15). 's-Gravenhage: Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
 • S.P. Kaptein (1997). Integriteitszorg voorkomt fraude. In - - (Ed.), Handboek Fraudeprefentie (pp. 1-26). -: Wolters Kluwer
 • S.P. Kaptein, R.R. Nijman & J.F. Verdonk (1997). Deel IV Maatschappelijke risico's en natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-43). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV
 • S.P. Kaptein & R.R. Nijman (1996). III Maatschappelijke Risico's en Natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-45). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV
 • S.P. Kaptein (1996). Een morele thermometer als instrument om het morele gehalte van een organisatie te meten. In J. de Leeuw, H. Rijksen & H. Bennink (Eds.), Onderwijs in Bedrijfsethiek (pp. 48-68). Best: Damon
 • S.P. Kaptein, B.Y. Oen & J.F.D.B. Wempe (1996). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie. (Extern rapport). -: -
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1996). Overheid & ethiek: integriteitsbeleid bij het Rijk. Dilemma, 6 (juli), 4-6.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). Criminaliteitsbestrijding en moreel besef in het midden- en kleinbedrijf. (Intern rapport). :
 • J.F.D.B. Wempe, S.P. Kaptein & I. Spierenburg (1995). Rapportage Integriteitsproject 'Met open Vizier'. (Extern rapport). s.l.: s.n.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). De bespreekbox: een effectief hulpmiddel voor een beleid gericht op het voorkomen van criminaliteit. (Intern rapport). :
 • S.P. Kaptein (1995). Dubbele onmogelijkheid. Ophef, 4-7.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). Een korpscode als wapen voor het versterken van de weerbaarheid. Interface, 14-23.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). Twaalf gordiaanse knopen bij het ontwikkelen van een organisatiecode. Justitiele Verkenningen, 21 (4), 34-60.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsbeveiliging. Beveiliging, 7 (4), 9-11.
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsveiliging. Security Management, 39-11.
 • S.P. Kaptein (1993). Ethische bedrijfscodes: een effectief instrument voor het management van ethiek in de onderneming. Doelmatige Bedrijfsvoering, 5 (1/2).
 • S.P. Kaptein (1993). De bedrijfscontext doorgelicht: een analyse van factoren die aanzetten tot onethisch gedrag. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 72-93). Tilburg: Damon
 • S.P. Kaptein (1993). De effectiviteit van ethische bedrijfscodes. Bedrijfskunde, 65 (2), 186-195.
 • S.P. Kaptein (1993). Ethische bedrijfscodes. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 56-71). Tilburg: Damon
 • S.P. Kaptein & H. Klamer (1991). Ethische Bedrijfscodes in Nederlandse Bedrijven. The Hague: NCW

Scholarly Publications (93)

Work in Progress

 • M. Constantinescu & S.P. Kaptein (2020). Virtue Ethics and CSR: The Two Sides of Sustainable Organizational Performance. In Intrinsic CSR in Competitive Companies: The Categorical Imperative of Doing Well (pp. 119-132). Swiss: Palgrave Macmillan

Semi Scientific Publications (23)

Other (14)

 • S.P. Kaptein (2008, februari 8). Er komt zeker nog eens een zaak Kerviel. Rotterdams Dagblad
 • S.P. Kaptein & N.A. den Nieuwenboer (2008, februari 2). Er is meer dan hebzucht. Het Financiële Dagblad
 • S.P. Kaptein & P. van der Zwet (2006, maart 10). Vitamine I voor Deugdelijk Ondernemingsbestuur. Het Financiële Dagblad
 • S.P. Kaptein (2006, april 24). Effect Gedragscode. Het Financiële Dagblad
 • S.P. Kaptein (2006, oktober 5). Klokkenluidersregelingen naar een hoger plan tillen. Het Financiële Dagblad
 • S.P. Kaptein (2006, december 28). An Integrity Injection for Business. BusinessWeek
 • S.P. Kaptein & P. Wallage (2005, december 23). Integriteit van mensen en organisatie valt wel te meten. Het Financiële Dagblad
 • S.P. Kaptein & E. Kolthof (2003). Six principles for ethical leadership. PA Times, 26 (4).
 • S.P. Kaptein & F.I. Buiter (2001). De Integere Organisatie 2: Handreiking voor een sluitend vangnet van ongewenst gedrag (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing). Rijswijk: Den Haag Media Groep
 • S.P. Kaptein & W. Bartels (2001). De interne compliance-functie: een bundeling van krachten. Tijdschrift voor Compliance, 5, 94-97.
 • S.P. Kaptein (2001). Gedragen gedragscode voor e-mail en internet op de werkplek. Beveiliging, september, 68-71.
 • S.P. Kaptein (Ed.). (1996). Maatschappelijke risico's. Risicomanagement Part III. Eindhoven: Euroform
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (1994). 5 video's t.b.v. het werkoverleg binnen de Luchthaven Schiphol. Begeleiden van de NVLS bij opzetten van ethiekprogramma, juni 1993-februari 1994: Amsterdam.
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (1994). Ondernemingscode NV Luchthaven Schiphol. Onderdeel van ethiekprogramma t.b.v. werkoverleg binnen de Luchthaven Schiphol (NVLS), juni 1993 tot februari 1994: Amsterdam.

Doctoral Thesis

 • S.P. Kaptein (1998, juni 4). Ethics Management : Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations. Erasmus Universiteit Rotterdam (232 pag.) (Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers (handelseditie)) Prom./coprom.: E.J.J.M. Kimman & C.P. Veerman.

Recognitions

Editorial positions

 • Journal of Business Ethics

  Co-Editor

Side positions (3)

 • KPMG

  Consultant and auditor

 • Monitoring Committee Pensionfunds

  Member

 • PTHU

  Member of Supervisory Board

Media

Media items

 • Nationale Compliance Award 2018 toegekend aan KPMG’er Kaptein

  On Thursday 14 February, Muel Kaptein of RSM received the National Compliance Award 2018 from Carolien Merkens and Marlène Jans, judges of the Compliance Award election.

 • Muel Kaptein wint Nationale Compliance Award 2018

  On Thursday 14 February, Muel Kaptein of RSM received the National Compliance Award 2018 from Carolien Merkens and Marlène Jans, judges of the Compliance Award election.

 • Politieke Integriteitsindex 2018: VVD kent wéér de meeste schandalen

  The Dutch political party VVD has been the party with the most scandals for the sixth time in a row. One may almost think that there is a connection between the number of seats a party has and the number of scandals that occur…

 • VVD voor zesde opeenvolgende jaar partij met meeste schandalen

  The Dutch political party VVD has been the party with the most scandals for the sixth time in a row. One may almost think that there is a connection between the number of seats a party has and the number of scandals that occur…

 • 13 Powerful Psychological Forces That Make You Do Bad Things

  Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM has studied 'bad' behaviour for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good people to do bad things. What…

 • VVD senator criticised for ‘conflict of interest’ in social work reform

  Anne-Wil Duthler, a senator with the VVD party has come under fire for voting on a controversial bill to reform social work that was drafted with the help of her own advice bureau. Meul Kaptein of RSM has commented on this,…

 • Mini-conferentie Modern Toezicht

  Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM, will be a keynote speaker at a conference regarding supervision.

 • Het handelen van de curator op integriteit getoetst

  The Political Integrity Index, co-developed by Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM, has been featured in an article.

 • VVD voor zesde jaar op rij partij met meeste integriteitsschandalen

  Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM has developed a Political Integrity Index together with Vrij Nederland and Leo Huberts.

 • VVD voor de zesde keer op rij meeste schandalen

  Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM has developed a Political Integrity Index together with Vrij Nederland and Leo Huberts.

 • VVD voor zesde maal partij met meeste integriteitsschandalen

  Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM has developed a Political Integrity Index together with Vrij Nederland and Leo Huberts.

 • VVD voor zesde keer op rij meest corrupte partij van Nederland

  Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM has developed a Political Integrity Index together with Vrij Nederland and Leo Huberts.

 • De 20 meest voorkomende redenen waarom we fraude plegen

  Dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at RSM , researched why ordinary citizens suddenly become fraudsters.

 • AutoArena Groep verkocht aan Pon en Volkswagen Financial Services

  Dealer Group Pon and Volkswagen Pon Financial Services have reached agreement on the acquisition of the AutoArena Group. The acquisition takes place in a period during which Pon Holdings is being negatively perceived in the news;…

 • Er zijn 52 redenen waarom we fraude plegen; dit zijn de 25 meest voorkomende

  Fraudsters are usually not seasoned criminals, but normal people with a moral compass under heavy financial pressure. Dr. Muel Kaptein of RSM researched what makes people like us turn to fraud. He found 52 causes of fraud, with…

 • Topadviseurs hielpen Pon ontsnappen aan de rechter

  Six (former) civil servants stand in court on Tuesday, charged for bribery by the car industry in exchange for information. The car companies go free - partly thanks to three advisors - one of them being Muel Kaptein, Professor of…

 • De markt op met het goede doel

  Every person who buys a bar of chocolate from the Tony's Chocolonely brand supports a cocoa farmer in Africa. Gezinsenergie holds collections for a development project in Malawi. And SamSam, also an energy provider, wants to…

 • Symposium commissarissen en internal auditors: nog veel te winnen aan vertrouwen

  The internal auditor must dare to speak up, even if a commissioner does not request it. That was one of the statements at a Commissioners Symposium on 9 October 2017, organized by IIA The Netherlands in collaboration with the NBA…

 • Wat laten ondernemers zien op de werkvloer?

  An opinion piece on how - and whether - religious values should be incorporated into the workplace. According to a VNO-NCW working group in 2016, our society needs ethical leadership. RSM's Muel Kaptein was one of the contributors…

 • Zo meet je de zachte waarden van je bedrijfsresultaat

  Terms such as integrity, transparency and security are becoming increasingly important for companies. But how do you measure those soft values? Muel Kaptein has developed a method using eight soft controls that can be used.

 • 14 Psychological Forces That Make Good People Do Bad Things

  Dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at the Rotterdam School of Management, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good…

 • Verliefd op je collega

  One in three employees says to have had a romantic relationship with one of their colleagues, but is this ethical? Muel Kaptein conducted research on codes of conduct in major companies, and 70% had a passage regarding conflict of…

 • 14 psychological reasons because good people do bad things

  Dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at the Rotterdam School of Management, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good…

 • 13 more psychological reasons why good people do bad things

  Dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at the Rotterdam School of Management, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good…

 • 11 psychological reasons why good people do bad things

  Dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at the Rotterdam School of Management, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good…

 • 14 psychological reasons why good people do bad things

  Dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at the Rotterdam School of Management, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good…

 • Herziene Corporate Governance Code met focus op cultuur: ‘Dat is bepalend voor succes, en falen, van een organisatie’

  Chairman Jaap van Manen wrote the revised Corporate Governance Code last week. Previously, the focus was on the remuneration of directors and auditors. However, now, "The development is one in which culture determines the success…

 • ‘De Code schrijft niet voor wat de gewenste cultuur is, dat wordt overgelaten aan het bestuur zelf’

  Chairman Jaap van Manen wrote the revised Corporate Governance Code last week. Previously, the focus was on the remuneration of directors and auditors. However, now, "The development is one in which culture determines the success…

 • 13 Powerful Psychological Forces That Make You Do Bad Things

  Dr. Muel Kaptein, Professor of Business Ethics and Integrity Management at the Rotterdam School of Management, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good…

 • ‘Zonder aandacht verschrompelt integriteit’

  The Dutch companies can not expect that integrity just comes naturally in their organization. According to Professor Muel Kaptein, a thorough analysis is urgently needed to achieve a real breakthrough.

 • Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen

  Dr. Muel Kaptein, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good people to do bad things. What follows are 14 of Dr. Kaptein’s most compelling findings into how…

 • Stapelverliefd op een collega

  One in three employees says to have had a romantic relationship with one of their colleagues, but is this ethical? Muel Kaptein conducted research on codes of conduct in major companies, and 70% had a passage regarding conflict of…

 • Stapelverliefd op een collega

  One in three employees says to have had a romantic relationship with one of their colleagues, but is this ethical? Muel Kaptein conducted research on codes of conduct in major companies, and 70% had a passage regarding conflict of…

 • Verliefd op je collega

  One in three employees says to have had a romantic relationship with one of their colleagues, but is this ethical? Muel Kaptein conducted research on codes of conduct in major companies, and 70% had a passage regarding conflict of…

 • Een romance met je collega, mag dat wel?

  One in three employees says to have had a romantic relationship with one of their colleagues, but is this ethical? Muel Kaptein conducted research on codes of conduct in major companies, and 70% had a passage regarding conflict of…

 • NITEC, Digitization & ‘Servants of The People’

  Muel Kaptein offers insight and practical assistance for officials in the public sector in his book “The Servant of the People: the power of integrity in politics and government”. He claims there is great power in integrity for…

 • It's not your fault 14 psychological forces that push you to go wrong

  Dr. Muel Kaptein, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good people to do bad things. What follows are 14 of Dr. Kaptein’s most compelling findings into how…

 • 14 Psychological Forces That Make Good People Do Bad Things

  Dr. Muel Kaptein, has studied bad behavior for decades. A study he recently published sheds considerable light on what motivates good people to do bad things. What follows are 14 of Dr. Kaptein’s most compelling findings into how…

 • Dank voor uw interesse in de journalistieke producties van MENA.NL. © 2016 MENA.NL ---- Hoogleraar Muel Kaptein van KPMG over hoe een sector zijn integriteit kan verbeteren

  An interview with Muel Kaptein regarding the exact meaning of integrity in the workplace, where things go wrong and what we can do about it.

 • 'We zijn doorgeslagen in het managen van ethiek'

  In an interview with Muel Kaptein, he gives us an insight in the current affairs of ethics in business, based of years of research.

 • Gefahr der Gier: Was Betrug begünstigt

  Here 14 of Dr. Kaptein’s most compelling findings into how the mind tricks good people into losing their moral compass and going astray are presented.

 • Powerful Psychological Forces That Make Good People Do Bad Things

  Here 14 of Dr. Kaptein’s most compelling findings into how the mind tricks good people into losing their moral compass and going astray are presented.

 • Powerful Psychological Forces That Make Good People Do Bad Things

  Here 14 of Dr. Kaptein’s most compelling findings into how the mind tricks good people into losing their moral compass and going astray are presented.

 • Hoogleraar: Integriteit van Alexander Pechtold 'ernstig geschaad' door privéjet-gate

  Alexander Pechtold's business trip with a private jet to the Ukraine harms the integrity of the Netherlands, politics, the D66 and Alexander Pechtold personally, according to Muel Kaptein.

 • Toedeledokie. Einde carriere Alexander Pechtold

  Alexander Pechtold's business trip with a private jet to the Ukraine harms the integrity of the Netherlands, politics, the D66 and Alexander Pechtold personally, according to Muel Kaptein.

 • Persuitnodiging Ethiek conferentie VNO-NCW en MKB-Nederland

  The VNO-NCW and MKB-Netherlands Conference 'The gain of leadership in ethics' will take place on the 22nd of March. Muel Kaptein, will discuss the gain of ethics for entrepreneurs and what the do's & don'ts…

 • Private equity in debat bij KPMG op NVP en M&A Lentebijeenkomst

  On the 9th of March, during the M&A and NVP spring drinks, speakers will debate on the changes in private equity. One of the speakers is professor Muel Kaptein.

 • Leiderschap in ethiek levert pure winst op

  Eppy Boschma and Muel Kaptein wrote the book ‘Leiderschap in ethiek. Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven’ (Leadership in ethics. Inspiration for a groundbreaking ethics for companies). Here a small insight is…

 • Bedrijfsleven: Werk maken van ethiek loont

  Muel Kaptein co-wrote the book ‘Leiderschap in ethiek. Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven’ (Leadership in ethics. Inspiration for a groundbreaking ethics for companies). Here a small insight is provided on the…

 • Leiderschap in ethiek levert pure winst op

  Eppy Boschma and Muel Kaptein wrote the book ‘Leiderschap in ethiek. Inspiratie voor een baanbrekende ethiek voor bedrijven’ (Leadership in ethics. Inspiration for a groundbreaking ethics for companies). Here a small insight is…

 • Hoogleraar: Integriteit van Alexander Pechtold 'ernstig geschaad' door privéjet-gate

  Alexander Pechtold's business trip with a private jet to the Ukraine harms the integrity of the Netherlands, politics, the D66 and Alexander Pechtold personally, according to Muel Kaptein.

Discovery items

Professor's opinion: Let’s count our blessings first

Let’s solve this crisis first before we start preventing the next ones. Prof. Muel Kaptein shares his thoughts.

Professor’s opinion: Applaud the ethics of companies, but don’t cheer too soon

This crisis proves Business Ethics is alive and well, but there are companies that abuse the situation. Prof Muel Kaptein shares his views.

Courses

Leadership, Sustainability & Governance

 • Study year: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BAB29
 • Level: Bachelor 2, Bachelor 2, Pre-master

Introduction to business administration

 • Study year: 2019/2020
 • Code: BK1101
 • Level: Bachelor 1

Philosophy of Science

 • Study year: 2019/2020
 • Code: BK1107
 • Level: Bachelor 1

Leadership, sustainability & governance

 • Study year: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BKB3029
 • Level: Bachelor 2, Pre-master

Leiderschap, Management en Bestuur

 • Study year: 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMA2109
 • ECTS: 5

Past courses

Leadership, Sustainability & Governance

 • Study year: 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
 • Code: BAB27
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 2, Bachelor 2, Pre-master

Leadership, sustainability & governance

 • Study year: 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
 • Code: BKB2029
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 2, Pre-master

Award