Prof. Muel Kaptein

Muel Kaptein

Professor of Business Ethics and Integrity Management
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam

Profile

Muel Kaptein is a professor of business ethics and integrity management at the Department of Business-Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).His research interests lie in the area of ethics management, compliance programs and soft-controls.He wrote six books and has published 50 peer-reviewed articles in journals like Journal of Management Studies, Journal of Organizational Behavior, Organization Studies, Journal of Management, and Academy of Management Review.Muel is section-editor of the Journal of Business Ethics. He teaches courses in CSR, leadership, and business ethics.Muel is also partner at KPMG where he helps organizations in developing and auditing their integrity.

Professional experience

Full Professor

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Business-Society Management

Full Professor

Erasmus University Rotterdam
RSM - Rotterdam School of Management
Department of Business-Society Management

Publications

Professional Publications (114)

 • S.P. Kaptein (2020). Bedrijven moeten nu doorpakken met hun ethiek. (blog). MeJudice. (available: 6 May 2020).
 • S.P. Kaptein & M. van Kooten 2020. Dilemma Game App. (Version 1) Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • S.P. Kaptein (2020). In crisistijd leren we de ware aard kennen. Tijdschrift voor Toezicht, 117. doi: 10.5553/TvT/187987052020011002007
 • S.P. Kaptein (2020). Moral Entrepreneurship. In D..C. Poff & A..C. Michalos (Eds.), Encyclopedia of Business and Professional Ethics. Dordrecht: Springer doi: 10.1007/978-3-319-23514-1_1224-1
 • M. Luckerath, H. van Ees, S.P. Kaptein & I. Wuisman (Ed.). (2020). Jaarboek Corporate Governance 2020-2021. Dordrecht: Wolters Kluwer
 • M. Luckerath, H. van Ees, S.P. Kaptein & B. Bier (Ed.). (2019). Jaarboek Corporate Governance 2019-2020. Deventer: Kluiwer
 • S.P. Kaptein (2019). Maxims: A collection for work. USA: Amazon [go to publisher's site]
 • A. Hoekstra & S.P. Kaptein (2019). Het management van ethiek & compliance: Een meervoudig en dynamisch perspectief. Tijdschrift voor Compliance, 3, 157-163. [go to publisher's site]
 • S.P. Kaptein (2019). Maximes: Een collectie voor het werk. VS: Amazon [go to publisher's site]
 • S.P. Kaptein (2019). Dutch National Compliance Award 2019. Vakpublicatie.
 • S.P. Kaptein (2019). Business Code of Ethics. In D. Poff & A. Michalos (Eds.), Encyclopedia of Business and Professional Ethics. Cham: Springer [go to publisher's site] doi: 10.1007/978-3-319-23514-1_64-1
 • L. Huberts, S.P. Kaptein & B. Koning, de (2018). De VVD en integriteit: Over woorden en daden. Liberale Reflecties, 59 (3), 66-79. [go to publisher's site]
 • S.P. Kaptein (2018). Ethicismen en hun risico’s: 150 nieuwe cartoons voor het werk. VS: Amazon [go to publisher's site]
 • S.P. Kaptein (2018). Ethicisms and their Risks: 150 new cartoons about ethics at work. USA: Amazon [go to publisher's site]
 • T. Arik, S.P. Kaptein & E. Karsing (2018). Ethics Committees. In D. Poff & A. Michalos (Eds.), Encyclopedia of Business and Professional Ethics. London: Springer [go to publisher's site] doi: 10.1007/978-3-319-23514-1_65-1
 • M. Luckerath, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2018). Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. Deventer: Kluiwer
 • S.P. Kaptein & M. Helvoort (2018). De neutralisatiewekker. Tijdschrift voor Compliance, 1, 18-25. [go to publisher's site]
 • M. Luckerath, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2017). Jaarboek Corporate Governance 2017-2018. Deventer: Kluiwer
 • S.P. Kaptein & A. Bosma (2016). Leiderschap in ethiek. (Extern rapport). Den Haag: VNO-NCW en MKB Nederland [go to publisher's site]
 • M. Luckerath, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2016). Jaarboek Corporate Governance 2016-2017. De: Kluiwer
 • S.P. Kaptein (2016). Waarom en wanneer alleen al de schijn van niet-integer gedrag niet integer is. Tijdschrift voor Compliance, 239-246. [go to publisher's site]
 • M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Ed.). (2015). Jaarboek Corporate Governance 2015-2016. Deventer: Kluwer
 • M. Lückerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (2014). Jaarboek Corporate Governance 2014-2015. Deventer: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2014). CEOs vinden dat hun commissarissen te veel tijd besteden aan toezicht. (nieuwsbrief). (available: 8 Mar 2014).
 • S.P. Kaptein (2014). Appèl tegen corruptie is geen bedrijfseconomisch sommetje. (nieuwsbrief). (available: 13 Mar 2014).
 • S.P. Kaptein & F. Bons (2014). The business codes of the global fortune 200. (Extern rapport). Amsterdam: KPMG doi: 10.13140/RG.2.1.1595.0241
 • S.P. Kaptein (2013). Roep om bedrijfsethiek heeft geleid tot minder bedrijfsethiek. (nieuwsbrief). MeJudice. (available: 13 Nov 2013).
 • P.J. Dijkman, G. de Jong & S.P. Kaptein (2013). De Macht van de Moraal. Christen Democratische Verkenningen: herfst
 • S.P. Kaptein (2013). Samenvatting Boek "Dienaren van het Volk: Over de macht van integriteit". (Extern rapport). : Muel Kaptein
 • M.J. van Woerden, M. Jurgens, S.P. Kaptein & J.T.C. Leliveld (2013). Ondernemen zonder Corruptie: Normenkader, management en praktijkervaringen. Deventer: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2013). Soft-controls in de MKB-praktijk: Een handreiking. In Leidraad voor de Accountant (pp. 80, A.2.7-01-22)
 • J.G. Bakker, W. Bartels & S.P. Kaptein (2012). New Metrics: nieuw model voor sturing en verantwoording. (Extern rapport). Amstelveen: KPMG
 • L. Cleef, S.P. Kaptein, A. Koenders, S. van der Minne, L. Porrio & C. Zwam (2012). Beveiliging Totaal 2014. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet
 • A. Hoekstra & S.P. Kaptein (2011). Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen. Bestuurswetenschappen, 4, 32-51.
 • Ph. Wallage, S.P. Kaptein & E. Roos (2011). Sturen met gevoel: Een pleidooi voor meer intuïtie in de bestuurskamer. (Extern rapport). Amstelveen: KPMG
 • S.P. Kaptein (2010). Effective Business Codes: Inhalt und Bedingungen. Wieland, R., Steinmeyer, S., Grüninger (Eds). In J. Wieland, R. Steinmeyer & S. Grüninger (Eds.), Handbuch Compliance-Management: Konzeptionelle Grundlagen praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen (pp. 291-314). Berlin: Erich Schmidt Verlag
 • J. Graafland, R. Jeurissen & S.P. Kaptein (2010). De toekomst van bedrijfsethiek. Tijdschrift voor Compliance.
 • M. Kiewit & S.P. Kaptein (2010). De toekomst van compliance: maak contact persoonlijk en plak post-its. Tijdschrift voor Compliance.
 • S.P. Kaptein (2009). The living business code: Improving corporate integrity and reducing corruption form the inside. In Global Corruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88). Cambridge: Cambridge University Press
 • S.P. Kaptein (2009). The living business code: Improving corporate integrity and reducing corruption from the inside. In Global Corruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88). New York: Cambridge University Press
 • S.P. Kaptein, P. Wallage & E. Roos (2008). Hypegiaphobia: Balancing between trust and rules. (Extern rapport). Amstelveen: KPMG
 • S.P. Kaptein & M. Kiewit (2008). Business code of the Global 200: Their prevalence, content and embedding. (Extern rapport). Amsterdam: KPMG
 • P.P.M.A.R. Heugens, S.P. Kaptein & N.A. den Nieuwenboer (2007, december 20). Liever high-trust toezicht. Het Financiële Dagblad
 • L. Cleef, E. Janse, S.P. Kaptein, A. Koenders, L. Porrio & C. Zwam (Ed.). (2007). Beveiliging totaal 2008. Alphen aan den Rijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2005). Een deugdenleer voor de controleur. MAB, 79 (2), 41-49. doi: 10.5117/mab.79.10829
 • S.P. Kaptein, R. Rozekrans & R.E. de Groot (2005). Integriteit als auditobject. MAB, 79 (10), 466-474. doi: 10.5117/mab.79.11800
 • S.P. Kaptein & H.K. Klamer (2004). De implementatie van bedrijfscodes in nederland. Finance en Control, 2004 (Augustus), 41-49.
 • S.P. Kaptein & P. Willems (2004). Jaarboek Fraudebestrijding 2004. Alphen a/d Rijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein & E. Kolthof (2003). Six principles for ethical leadership. PA Times, 26 (4), 8-9.
 • S.P. Kaptein, H.K. Klamer & A. Wierenga (2003). De bedrijfscode. Den Haag: VNO-NCW
 • S.P. Kaptein, H. Menkhorst & J. Haak (2003). Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein (2003). Het maatschappelijk verslag. MAB, 77 (7/8), 325-331. doi: 10.5117/mab.77.20781
 • S.P. Kaptein (2003). De bedrijfscodes van multinationals onder de loep. Bedrijfskunde, 75 (2), 22-31.
 • S.P. Kaptein (2003). Security Jaarboek 2004. Deventer: Kluwer
 • J.P. Balkenende, S.P. Kaptein, E.J.J.M. Kimman & J.P. Toren (2003). Onderneming & Maatschappij: Op Zoek Naar Vertrouwen. Assen: Van Gorcum
 • S.P. Kaptein & V. Kerklaan (2003). Controlling the soft controls. Tijdschrift voor Organisatie en Control, 7 (6), 8-13.
 • N. Nieuwenboer, S.P. Kaptein & E. Lammers (2002). Bedrijfscodes in Belgie. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG
 • K. Lasthuizen, T. Lamboo, L. Huberts & S.P. Kaptein (2002). Integriteit in de veiligheidszorg: opvattingen, onderzoeken en beleid bij de politie. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 1 (2), 25-37.
 • M. Buys & S.P. Kaptein (2002). Scheve schaats bij geschenken. Facto Magazine, 8 (6), 22-25.
 • M. Buys & S.P. Kaptein (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 18 (10), 36-38.
 • S.P. Kaptein & J. Casteren (2002). Een vangnet voor onregelmatigheden. In S.P. Kaptein (e.a). (Ed.), Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rhijn: Kluwer
 • W. Bartels & S.P. Kaptein (2002). Een geintegreerde benadering voor compliance. In Jaarboek Fraudebestrijding (pp. 69-75). Alphen a.d. Rhijn: Kluwer
 • S.P. Kaptein, H. Menkhorst & J. Haak (2002). Jaarboek Fraudebestrijding. Alpen a.d. Rhijn: Kluwer
 • N. Nieuwenboer, S.P. Kaptein & E. Lammers (2002). Codes d' entreprise, Panorama et Guide. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG
 • S.P. Kaptein & J. IJzeren (2002). Vertrouwenswerk werkt onvoldoende. Transparant, 8, 6-7.
 • M. Buijs & S.P. Kaptein (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Facility Management, herfst, 22-25.
 • S.P. Kaptein (2002). Zes eigenschappen van een eerlijke manager. Management Rendement, november, 16-17.
 • S.P. Kaptein (2002). Richtlijnen kunnen de maatschappelijke verslaglegging verbeteren. Samen, september, 15-15.
 • S.P. Kaptein Pas op met gul gebaar van Firma Schenk. Reformatorisch Dagblad, pp. 11.
 • H. Klamer & S.P. Kaptein (2001). De integere manager: discussienota. Den Haag: NCW
 • S.P. Kaptein (2001). De maatschappelijk verantwoorde werkgever is aantrekkelijk. Gids voor Personeelsmanagement, 80 (9).
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (2001). Bedrijfsethiek en corporate communication. In C.B.M. van Riel (Ed.), Corporate Communication: het managen van reputatie. Alphen aan den Rijn: Adfo
 • S.P. Kaptein & J. van Gasteren (2001). De KPN helpdesk security & integriteit. Bedrijfskunde, 73 (3), 42-47.
 • S.P. Kaptein (2001). Het meten en managen van integriteit. Sigma, 47 (6), 10-14.
 • S.P. Kaptein (2001). De Integriteitbarometer voor organisaties. Bedrijfskunde, 73 (3), 12-18.
 • S.P. Kaptein (2000). Inkoop & Integriteit: de beroepscode van de Nevi. In - - (Ed.), Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. E2010-26-E2010-26). Alphen a/d Rijn: Samson
 • S.P. Kaptein & H. Klamer (2000). De bedrijfscode als effectief managementinstrument. Harvard Holland Review, 17 (72), 22-27.
 • S.P. Kaptein (2000). Ethiekmanagement: de case Schiphol. In J. de Leeuw & J. Kannekens (Eds.), Bedrijfsethiek voor HBO (pp. 121-127). Best: Damon
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (2000). Sustainability Management: Een nieuw tijdperk. In Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. D1020-1-D1020-33). Alphen a/d Rijn: Samson
 • J.J. Graafland, S.P. Kaptein, H. Klamer & A. Oorschot (Ed.). (2000). Binnenkamers: Ondernemers over hun ethische dilemma's en geloof. Zoetermeer [etc]: Meinema [etc]
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (2000). Ondernemen met het Oog op de Toekomst: Integratie van economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (1999). Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ethiek en Wetenschap, 9 (1), 4-7.
 • S.P. Kaptein (1999). Integriteitsmanagement - Het organiseren van een balans tussen conflicterende belangen. M en O, 53 (2), 21-35.
 • S.P. Kaptein, H. Klamer & J.C.J. ter Linden (Ed.). (1999). De integere Organisatie: Het nut van een bedrijfscode. Den Haag [etc]: Vereniging NCW [etc.]
 • S.P. Kaptein, H. Klamer & J. Terlinde (1999). De integere organisatie : Het nut van een bedrijfscode. Den Haag: NCW
 • S.P. Kaptein & P. van Reenen (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk. In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politie Studies, 23) (pp. 39-63). Gouda: Gouda Quint
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1998). Het ethisch jaarverslag als instrument om verantwoordelijkheid te delen. Holland Management Review, 59, 62-69.
 • S.P. Kaptein (1998). Ethiek Management. Dilemma, 8 (3), 6-8.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1998). Het ethisch aarverslag als instrument om verantwoordelijkheid te delen. Holland Management Review, 1998 (59), 62-69.
 • P. van Reenen & S.P. Kaptein (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk: wat weten we ervan? In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politiestudies 0925-0069, 23) (pp. 39-63). Deventer: Gouda Quint
 • S.P. Kaptein (1998). Ontwikkelingen in Organisatie-ethiek. PEM, 14 (4), 42-42.
 • S.P. Kaptein (1998). Integriteitsthermometer brengt culturele inbedding van AO/IC in kaart. De Accountant, 2, 97-97.
 • S.P. Kaptein (1998). "Kwaliteiten management: het waarborgen van morele deugden in het kader van kwaliteitsmanagement". In - - (Ed.), Praktijkgids voor Kwaliteitsmanagement (pp. 1-26). Belgie: Kluwer
 • S.P. Kaptein (1998). "Integriteitsmanagement binnen de organisaties: het inbedden van een sluitend geheel van regels en prodedures?". In B. Hessel & P. de Graaf (Eds.), Recht en Bedrijfsethiek (pp. 227-246). Nijmegen: Ars Aequi Libri
 • S.P. Kaptein, R.R. Nijman & J.F. Verdonk (1997). Deel IV Maatschappelijke risico's en natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-43). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV
 • S.P. Kaptein (1997). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie (rapportage). (Extern rapport, Publikatie, no 15). 's-Gravenhage: Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf
 • S.P. Kaptein (1997). Integriteitszorg voorkomt fraude. In - - (Ed.), Handboek Fraudeprefentie (pp. 1-26). -: Wolters Kluwer
 • S.P. Kaptein & R.R. Nijman (1996). III Maatschappelijke Risico's en Natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-45). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV
 • S.P. Kaptein (1996). Een morele thermometer als instrument om het morele gehalte van een organisatie te meten. In J. de Leeuw, H. Rijksen & H. Bennink (Eds.), Onderwijs in Bedrijfsethiek (pp. 48-68). Best: Damon
 • S.P. Kaptein, B.Y. Oen & J.F.D.B. Wempe (1996). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie. (Extern rapport). -: -
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1996). Overheid & ethiek: integriteitsbeleid bij het Rijk. Dilemma, 6 (juli), 4-6.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). Een korpscode als wapen voor het versterken van de weerbaarheid. Interface, 14-23.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). Twaalf gordiaanse knopen bij het ontwikkelen van een organisatiecode. Justitiele Verkenningen, 21 (4), 34-60.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). De bespreekbox: een effectief hulpmiddel voor een beleid gericht op het voorkomen van criminaliteit. (Intern rapport). :
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1995). Criminaliteitsbestrijding en moreel besef in het midden- en kleinbedrijf. (Intern rapport). :
 • S.P. Kaptein (1995). Christelijke bedrijf: Dubbele onmogelijkheid. Ophef, 4-7.
 • J.F.D.B. Wempe, S.P. Kaptein & I. Spierenburg (1995). Rapportage Integriteitsproject 'Met open Vizier'. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
 • J.F.D.B. Wempe & S.P. Kaptein (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsveiliging. Security Management, 39-11.
 • S.P. Kaptein & J.F.D.B. Wempe (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsbeveiliging. Beveiliging, 7 (4), 9-11.
 • S.P. Kaptein (1993). De effectiviteit van ethische bedrijfscodes. Bedrijfskunde, 65 (2), 186-195.
 • S.P. Kaptein (1993). Ethische bedrijfscodes. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 56-71). Tilburg: Damon
 • S.P. Kaptein (1993). De bedrijfscontext doorgelicht: een analyse van factoren die aanzetten tot onethisch gedrag. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 72-93). Tilburg: Damon
 • S.P. Kaptein (1993). Ethische bedrijfscodes: een effectief instrument voor het management van ethiek in de onderneming. Doelmatige Bedrijfsvoering, 5 (1/2).
 • S.P. Kaptein & H. Klamer (1991). Ethische Bedrijfscodes in Nederlandse Bedrijven. The Hague: NCW

Scholarly Publications (102)

Semi Scientific Publications (57)

Doctoral Thesis

 • S.P. Kaptein (1998, juni 4). Ethics Management : Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations. Erasmus Universiteit Rotterdam (232 pag.) (Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers (handelseditie)) Prom./coprom.: E.J.J.M. Kimman & C.P. Veerman.

Recognitions

Editorial positions

 • Journal of Business Ethics

  Co-Editor

Side positions (3)

 • KPMG

  Consultant and auditor

 • Monitoring Committee Pensionfunds

  Member

 • PTHU

  Member of Supervisory Board

Media

Media items

Discovery items

Discovery 39 - The world after COVID-19: how we can do business better

Digital research magazine explores how we can organise society and business better after Covid-19

Professor’s Opinion: True business leaders don’t mind getting their hands dirty at times

"We should not expect our leaders to do the impossible and try to keep everyone happy" - Prof. Muel Kaptein

Professor's opinion: Let’s count our blessings first

Let’s solve this crisis first before we start preventing the next ones. Prof. Muel Kaptein shares his thoughts.

Professor’s opinion: Applaud the ethics of companies, but don’t cheer too soon

This crisis proves Business Ethics is alive and well, but there are companies that abuse the situation. Prof Muel Kaptein shares his views.

Courses

Leadership, Sustainability & Governance

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BAB29
 • Level: Bachelor 2, Bachelor 2, Pre-master

Introduction to business

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BK1201
 • Level: Bachelor 1

Philosophy of Science

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BK1207
 • Level: Bachelor 1

Verantwoord leiderschap in organisaties

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BK2101
 • Level: Bachelor 2, Pre-master

Leadership, sustainability & governance

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BKB3029
 • Level: Bachelor 2, Pre-master

Consultancy Project PT

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BM28MIM-P
 • ECTS: 6 Level: Master

Leiderschap, Management en Bestuur

 • Study year: 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018
 • Code: BMA2109
 • ECTS: 5

Introduction to Business

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BT1201
 • Level: Bachelor 1, Bachelor 1

Responsible Business Leadership

 • Study year: 2020/2021
 • Code: BT2101
 • ECTS: 4 Level: Bachelor 2, Bachelor 3, Pre-master

Past courses

Introduction to business administration

 • Study year: 2019/2020
 • Code: BK1101
 • Level: Bachelor 1

Philosophy of Science

 • Study year: 2019/2020
 • Code: BK1107
 • Level: Bachelor 1

Leadership, Sustainability & Governance

 • Study year: 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
 • Code: BAB27
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 2, Bachelor 2, Pre-master

Leadership, sustainability & governance

 • Study year: 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014
 • Code: BKB2029
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 2, Pre-master

Leadership, Sustainability & Governance

 • Study year: 2012/2013, 2011/2012
 • Code: BAB22
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 1, Bachelor 2

Leadership, sustainability & governance

 • Study year: 2012/2013, 2011/2012
 • Code: BKB1029
 • ECTS: 5 Level: Bachelor 2

Award