Corona virus updates

Corona virus updates

RSM rigorously follows EUR’s general instructions for dealing with the coronavirus. EUR’s general information for students and employees about online education, travel, hygiene etc. is on www.eur.nl/corona.  

RSM provides specific information and instructions for RSM students and staff here on this page (www.rsm.nl/corona).
 

This page will be updated constantly, please visit it regularly to keep informed about the latest news.

Latest update

 • Dear students,

  I hope you are doing well in these challenging times: in your studies and in your personal life. As promised, we would inform you today, 15 October, about the mode of delivery of the courses in the Bachelor Programme taught in Spring 2021. Teaching in spring 2021 will be online.

  Given the recent increase in the number of Covid-19 cases in the Netherlands and the outlook for the coming months, we have concluded that a return to full on-campus delivery is not feasible. Even a hybrid model in which we would combine online teaching with (some) on-campus teaching will meet severe restrictions.

  While all teaching in spring 2021 will be online, there will however be some supplemental on-campus components if circumstances allow. ‘Spring’ is defined as 1 January – 31 August 2021, so online teaching also refers to the re-sits taking place next summer.

  Like in the current fall semester (1 September – 31 December 2020), we will guarantee you that the full programme can be followed online, and that there is no requirement to be physically present in Rotterdam. Still, on-campus delivery of some courses can take place if/when:

  1. regulations and circumstances allow, and
  2. individual instructors are willing and able to provide it, and
  3. students would like to make use of this option.

  We want to make clear that all on-campus provisions come as an extra, for those able to join us on campus, but that it will be organised in such a way that the students among you who are not in the Netherlands, or who do not want to come to campus, will not have any disadvantage from not being physically present on campus.

  For any on-campus teaching we will be required to work with pre-registration. We will need to know beforehand how many students will actually participate in order to properly plan and comply with regulations. You will be informed from December on a course by course basis how this will go. Please note: simply deciding early morning that you would like to go to a lecture or workshop on campus will not be feasible.

  We realise this is obviously a hard nut to crack. From various sides we have received signals that the current Covid-19 situation puts pressure on our students. Some students suffer from stress, feel lonely, struggle with their motivation and complain about long and far from exciting days behind the computer screen. Many of you would love to get in touch with fellow students real-life and not online only. Please be aware that pressure and stress issues can be best discussed with our student advisers. Also, you may already have heard of the platform ‘are you OK out there?’
  And did you already know that there will be a ‘Wellbeing Week at EUR’ 1-6 November? Please have a look and take advantage of these on-line and off-line activities, to maintain and boost your wellbeing.

  As to the need for real-life contact: we are actively taking this up. We know that about half of the international IBA students are in the Netherlands and we would like to make further steps for real-life encounters. For this we need your help, in order to find out what helps you most. As a first step we have made a quick survey We would very much appreciate if you could let us know your thoughts and suggestions.

  For now, I wish you success in your studies and in your personal life – please stay safe and healthy!

  Kind regards,

  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

 • Beste studenten,

  Ik hoop dat het jullie goed gaat in deze spannende tijden: met je studie en op persoonlijk vlak. Zoals beloofd zouden we jullie vandaag, 15 oktober, informeren over hoe het verder gaat met de verzorging van het Bachelor onderwijs in het komend voorjaar. We blijven online.

  Gegeven de recente toename van het aantal Covid-19 besmettingen en de verwachtingen voor de komende maanden hebben we moeten constateren dat een terugkeer naar (volledig) campusonderwijs helaas niet in de rede ligt. Zelfs een ‘hybride’ model, waarbij we online onderwijs combineren met enig on-campus onderwijs stuit op grote beperkingen.

  We hebben daarom moeten besluiten dat het Bachelor onderwijs in het voorjaar van 2021 online blijft, met enig on-campus onderwijs daar waar de omstandigheden dat toelaten. Voorjaar 2021 houdt in: van 1 januari tot en met 31 augustus 2021, dus ook de herkansingen voor de komende zomer zullen online zijn.

  Net als dit najaar garanderen we dat het gehele programma online gevolgd kan worden en dat het geen vereiste is om fysiek aanwezig te zijn in Rotterdam. Desalniettemin zal er enig on-campus onderwijs kunnen plaatsvinden indien:

  1. de situatie en de regelgeving dit toelaat, en
  2. de individuele docenten bereid en in staat zijn om on-campus onderwijs te geven, en
  3. als er bij studenten een duidelijke behoefte is aan on-campus onderwijs.

  We benadrukken dat alle on-campus onderwijs gezien moet worden als een extra, niet als een vervanging van online onderwijs. Het on-campus onderwijs is voor studenten die in staat zijn om naar de campus te komen, en zal zodanig worden georganiseerd dat studenten die dat niet kunnen of willen daar verder geen enkel nadeel van ondervinden.

  Voor alle on-campus onderwijs geldt dat er gewerkt gaat worden met vooraanmelding. We dienen van tevoren te weten hoeveel studenten van plan zijn daadwerkelijk deel te nemen aan on-campus onderwijs, opdat we goed kunnen plannen, en om ons in staat te stellen ons aan de regels te houden. Je hoort vanaf december per vak hoe dit georganiseerd zal worden. Let wel: ‘s ochtends vroeg spontaan besluiten dat je die dag wel naar de campus wilt komen voor onderwijs is niet aan de orde!

  Dit bericht is natuurlijk een bittere pil. Wij horen van alle kanten dat studenten weliswaar tevreden zijn over het online onderwijs van RSM, maar dat het gebrek aan fysiek contact met medestudenten als een groot gemis ervaren wordt. We horen over de druk die op studenten staat, concentratieproblemen, lange en saaie dagen achter de computer, en ook ernstiger zaken als toenemende stress, motivatieproblemen, eenzaamheid en ook neerslachtigheid en depressieve gevoelens. Er leeft een heel grote behoefte om elkaar, al is het maar af en toe, in levende lijve te zien. Druk, stress, depressie en dergelijke kun je het beste ter sprake brengen met onze studieadviseurs. Mogelijk heb je al gehoord van het platform ‘Are you OK out there?
  Over enkele weken (1 – 6 november) is er ook een ‘Wellbeing Week’ aan de EUR. Maak gebruik van de mogelijkheden die geboden worden, en kijk welke activiteiten bij je passen. Ze zijn er voor jou!

  Wat betreft de behoefte om elkaar gewoon eens te zien en te ontmoeten: die pakken we op. We hebben zelf al wel enkele ideeën, maar we zouden graag meer willen. Daar hebben we ook jullie hulp bij nodig, want we willen graag weten waaraan het meeste behoefte is. Als eerste stap hebben we een korte online survey opgesteld om erachter te komen waaraan behoefte is, maar ook wat er al gedaan wordt – daar kunnen anderen wellicht ook wat aan hebben. We zouden het dus zeer op prijs stellen als jullie je gedachten hierover met ons zouden willen delen.

  Voor nu wens ik jullie allemaal succes met de studie en alle goeds voor je persoonlijk leven – houdt het veilig en blijf gezond!

  Met vriendelijke groet,

  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

 • Read the document here.

 • As a result of the worldwide impact of the Coronavirus, RSM will temporarily be more lenient towards applicants to an MSc programme at RSM. This leniency will vary per MSc applicant and applies only to the academic year 2020–2021. All information can be found here.

 • Dear IBA students,

  As promised we inform you today, May 1, on the further planning of assessment of courses for the period of June 1 until Augustus 31, 2020. There is no change in our policy: not a single exam of RSM will take place on campus during this period.

  Today, at 16.30 hours, the exam schedule will be published (with the restriction of some minor changes) for all courses for which the original written exams has been replaced by an online exam. You can find the adjusted exam schedule in My Timetable (timetables.eur.nl). There you will see some expressions you might not be familiar with:

  • Take-home exam
   This is an online exam, without online proctoring* and without the platform Remindo
  • Take-home PC exam /Take home PC re-sit
   This is an online exam for which we will likely use online proctoring* and/or the platform Remindo
  • Oral exam / oral re-sit
   This is an oral exam

   *online proctoring: This literally means: ‘under digital supervision’. In other words: you take the exam at home, on your PC, but your actions and work will be supervised by camera. For this procedure, privacy regulations apply.


  Next to the courses still having a written exam, there are quite some courses for which the written exam has been replaced by an assignment for which you will have more time (at least 48 hours). Deadlines for handing in the assignments will be published by teaching staff on Canvas. These assignments, with longer time-slots, are not included in the exam schedule.

  Not all assessments fitted in the original exam periods. Moreover, there was a risk of exams getting to much squeezed in a short period. For this reason, after consultation with the SR, it has been decided to add Calendar week 30 to the exam schedule.

  As of today, teaching staff will be able to share details on the assessment of their respective courses with you via Canvas. This may entail allowed time for the assessment, the type of assignment, percentual weight of components, pass-fail rules. Please note that re-sit options will vary per course, and that only parts of the assessment may have a re-sit option.

  Registration
  Programme Management will announce within two weeks via SIN-Online if and how registration for assessments will take place.

  Dates
  Although composing the new exam schedule posed a challenge, we have been able to schedule all assessments still within this academic year, with the last assessment week being Calendar week 30. Hence, weeks 31 until 35 will really be holiday weeks!
  Only the re-sits of courses from block 3 of B.1 did not fit in. These re-sits have been re-scheduled to September and October of the next academic year. More information on the way of assessments and about assessment dates will be available not later than 1 August.

  BSA yes or no?
  You have already been informed by the Examination Board if you are allowed to start your second year without having completed all of the courses of the first year.

  Master admission: hard cut or soft cut?
  Both within university and nation-wide currently discussions take place about softening the admission requirements for Master programmes. The current rule is that the Bachelor needs to be entirely completed before a student can start with the Master programme (‘hard cut’). The option to already start with the Master before having entirely completed the Bachelor (‘soft cut’) is now debated.

  Bachelor 1 course of the old curriculum left open?
  You will receive an email from Jannet van der Woude (Examination Board) today about assessment forms and rules for courses of past years.

  Are you far away?
  Probably some of you will (still) be too far away during te exam period to participate in exams starting at 13.30 hours CET. If you would need to start before 06.30 hours AM or if the exam would terminate after 24.00 hours PM (midnight) your local time, including provisions , you can send a request to take the exam on a different moment to the Examination Board up and until May 17, using the online form that can be found on https://verzoek-ec.rsm.nl/

  To conclude
  As indicated: in many cases the way of assessment will differ from the originally planned one. In some cases, you will need to do an assignment instead of an exam. The time allowed for that will vary: from some hours to over two weeks. So please plan ahead: do not postpone working on an assignment of two weeks close to the deadline.

  We stay online, and have been able to arrange the assessment for all courses. Wishing you success on preparing for these!

  Kind regards,


  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

 • Beste Bedrijfskunde studenten,

  Zoals beloofd informeren we jullie vandaag, 1 mei, over de planning van de toetsing voor de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020. Ongewijzigd blijft van kracht dat er in deze periode geen tentamens op de campus zullen worden afgenomen.

  Vandaag wordt uiterlijk om 16.30 uur het tentamenrooster gepubliceerd, onder voorbehoud van (kleine) wijzigingen, van vakken waarvan het oorspronkelijke tentamen is vervangen door een online toets. Het tentamenrooster is, net als gewoonlijk, te vinden via My Timetable (timetables.eur.nl). Je treft bij de geroosterde tentamens verschillende omschrijvingen aan:

  • Take-home exam
   Dit betreft een online tentamen, zonder online proctoring*, zonder het platform Remindo
  • Take-home PC exam / Take home PC re-sit
   Dit betreft een online tentamen, met naar alle waarschijnlijkheid gebruik van online proctoring* en/of het platform Remindo
  • Oral exam / oral re-sit
   Mondeling tentamen

  *online proctoring betekent letterlijk ‘onder digitaal toezicht’. Ofwel, je maakt het tentamen thuis, op de PC, en er vindt met behulp van camera’s toezicht plaats (gebonden aan privacyregels).

  Naast bovenstaande toetsen zijn er ook vakken die het oorspronkelijke tentamen hebben vervangen door een opdracht waar je langere tijd - 48 uur of meer - over mag doen. De deadlines voor deze opdrachten zullen worden vermeld door de desbetreffende docenten op Canvas; deze opdrachten zijn niet opgenomen in het tentamenrooster.

  Niet alle toetsen pasten, mede kijkend naar studeerbaarheid, binnen de nog oorspronkelijk geplande toetsingsweken. Om die reden is, na raadpleging van de SR, besloten om ook kalenderweek 30 te gaan gebruiken als toetsweek.

  Hoe de precieze toetsregels (toegestane tijd, aard van de opdracht, percentages voor toetsgedeeltes en weging, slaagregels per vak) eruitzien wordt vanaf vandaag zo spoedig mogelijk door de docenten op Canvas gedeeld. Let goed op zaken als welke onderdelen herkansbaar zijn en welke niet: dat verschilt per vak!

  Inschrijven
  Binnen twee weken zal door Programma Management via SIN-Online bekendgemaakt worden hoe de eventuele inschrijving voor de toetsen plaatsvindt.

  Data
  Er is hard gewerkt aan het nieuwe toetsrooster. We kunnen dan ook melden dat we – op de herkansingen van blok 3 vakken uit het B.1 na – de (vervangende) toetsen van alle vakken kunnen organiseren in het huidige academisch jaar, uiterlijk in kalenderweek 30.
  En dat je dus in kalenderweek 31 tot en met 35 kan (blijven) genieten van een periode vrij van onderwijs- en toetsactiviteiten.
  Alleen de herkansingen van vakken uit blok 3 van het B.1 zullen worden georganiseerd in de maanden september en oktober van het nieuwe academisch jaar – die pasten er niet meer in, zonder de vakantie al te ver terug te brengen. Meer informatie over de toetsvormen en toetsdata van deze herkansingen volgt uiterlijk 1 augustus a.s.

  Wel of geen BSA?
  Al eerder heb je persoonlijk bericht ontvangen van de Examencommissie of je al dan niet door mag naar het tweede jaar zonder dat je alle vakken van het eerste jaar hebt afgerond.

  Harde knip of zachte knip?
  Er wordt thans zowel binnen de Erasmus Universiteit als landelijk nog overlegd of de’ harde knip’ (gehele Bachelor af alvorens je aan het Master mag beginnen) dit jaar vervangen zal worden door een ‘zachte knip’: in dat geval zou je nog een beperkt aantal vakken mogen hebben openstaan in de Bachelor, maar mag je toch alvast beginnen aan je Master. We verwachten dat hierover zeer binnenkort een besluit genomen zal worden.

  Heb je nog B1 vakken van het oude curriculum openstaan?
  Je ontvangt in dat geval vandaag - rechtstreeks per e-mail van Jannet van der Woude (Examencommissie) - bericht over de toetsvormen en regels van deze vakken.

  Zit je ver weg?
  Mogelijk bevind je je tijdens de toetsperiode zo ver weg (denk aan Australië of de westkust van Amerika) dat het bezwaarlijk wordt om deel te nemen aan een toets die om 13.30 uur Nederlandse tijd begint. Zou je al vóór 6.30 uur in de ochtend moeten beginnen of zou je toets pas na 24.00 uur (middernacht) afgelopen zijn (met inbegrip van extra tijd voor studenten die studeren met een functiebeperking en in het bezit zijn van een zogenaamde ‘M1-5 verklaring’) stuur dan uiterlijk 17 mei a.s. een verzoek om op een ander moment de toets te mogen afleggen aan de Examencommissie middels het online formulier dat te vinden is via de volgende link: https://verzoek-ec.rsm.nl/

  Tenslotte
  Zoals al eerder aangegeven: de toetsvormen zijn veelal anders dan oorspronkelijk beoogd. In een aantal gevallen zul je een opdracht moeten maken in plaats van een tentamen. De tijd die je daarvoor krijgt varieert: van enkele uren (te vinden in het tentamenrooster) tot meerdere weken (niet te vinden in het tentamenrooster). Het is dus zaak om een goede planning te maken en het niet te laten aankomen op de laatste dagen voor de deadline.

  We blijven online, en voor alle vakken is de toetsing nu geregeld. We wensen jullie bij de voorbereiding daarop veel succes!

  Met vriendelijke groet,

  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

 • Dear IBA students,

  As promised, we would get back to you today with further information on the assessment of the courses for which the assessment had to be cancelled due to Corona.

  Our policy is very much based on our strong desire that in the end we want to provide you with a diploma that has its full value – for you, for us and for the outside world.

  We are happy to let you know that we have been able to restructure the assessment for almost all courses (we still have a few pending). Overall, we see that in many cases multiple choice exams have been reshaped into open question exams, and that written exams have been reshaped into assignments and essays.
  As to the forms of assessment: we have approved a variety of forms, varying from MC, to open, to ETHE’s, to assignments, quizzes and essays and more. Please refer to the attachment for a full overview!
  We have made a deliberate attempt to reduce multiple choice exams to the absolute minimum. The reason is that, given the fact that online proctoring will not be used for exams with this number of students, the check on cooperation between students and fraud is actually absent. Answers to MC exams are very easy to communicate. This is one of the reasons why we have encouraged teaching staff to change to different forms of assessment who provide better guarantees to see the student’s own work.
  We have not allowed teachers to work with MC exams for courses still running, as there are sufficient ways to adjust the assessment plan on the way. Only for courses already terminated and for which the exam is still due, we have allowed to work with MC, but under strict conditions.
  A first condition is that in those exams still using MC, the share in the final grade is 50% maximum. The other 50% should come from other modes of assessment.
  Also the questions in the MC part should be clearly above ‘knowledge’ level (which is the lowest level in the so-called Bloom taxonomy of learning goals). This requirement may have consequences for the way you study, as asking for facts and figures will be the exception.

  Finally, for the MC part of exams, it will not be allowed to get back to previous questions after every five questions. In this way we build in an additional guarantee against undesired cooperation. We have seen at other schools that they even prohibit getting back to previous questions after every question, but we think this is too much of a good thing and puts unnecessary pressure on you. We are not going to put time restrictions on answering time for questions.

  In the current Corona situation, all of our exams necessarily are ‘take home exams’ (you are not on campus),’’ online exams’ (as you will work online from a distance) and ‘open book exams’ (as we cannot check if you use books e.g.). You may expect thus that you will get questions beyond the level of simple checking facts, and are challenging to google.
  In many cases the written exam has been replaced by assignments, which are less question oriented, but require you to elaborate on certain situations, or to liaise theories e.g. Quite some of them will still be offered within a limited time-slot, in order to increase the reliability and the validity of the exam. In this case they will be visible in the exam schedule. For those assignments offered within a limited timeslot we will also offer a re-sit option.

  All these actions have resulted in a full picture of the chosen form of assessment per course that you will find as an attachment to this message. We will make the next step on Friday 1 May when we will inform you on the exact date and time of the assessment per course.

  Timing and scheduling

  One timeslot
  We have decided to offer all assessments due after the course has terminated within limited timeslots (2 to 3 hours) at one convenient moment early afternoon, being 13.30 hours our time. Some weeks ago we conducted a survey with you, in order to find out where you are. From this we learned that the large majority of our non-Dutch students is currently abroad and does not intend to return to the Netherlands soon.

  We also found that the overwhelming majority of the students abroad is at such a location that the assessment time of 13.30 hours CET would be convenient. Even our one student currently being in Japan might be fine with having the assessment at 20.30 hours local Japanese time. For the US and Canada this is more challenging, but we also have seen that we have just one student in the western part of the US, no one in Canada and some in Mexico, Brazil and Peru. For these students we will offer tailor-made solutions which we have to do anyway for some of our incoming exchange students who have returned to Canada, the US, Australia and New Zealand.

  Week 30
  Now that we are heading for one timeslot, we see that we will not be able to offer all the assessments within the regular timing for summer. We would then land in a situation in which the time between the first assessment and the re-sit would become too short: both with regard to grading the first assessment, and the amount of preparation time needed for the re-sit. We deem it important that the amount of time between the first assessment and re-sit is really sufficient, as we expect that this would generate less stress and allow students to perform to the best abilities. For this reason we have decided to add one extra week to the regular assessment period over summer, which is week 30 (20 – 25 July). This will create the required space, but regrettably goes at the expense of holidays.

  Communication
  As said: full details will be revealed next Friday 1 May. This also applies to students of previous years who still have courses open. Bachelor 2 and 3 students who still have to complete B1 courses old style will also be informed about the form(s) of assessment by this date.

  From that moment on, teaching staff will also have included the most recent information on their course in Canvas. We kindly ask you to wait with any questions you might have with regard to the assessment and the timing until the information is officially published.

  Wishing you all the best, stay safe,

  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

  Overview examinations IBA (Excel)

 • Beste Bedrijfskunde studenten,

  Zoals beloofd komen we bij jullie terug met nadere informatie over de toetsing van vakken waarvoor de oorspronkelijke toetsing is komen te vervallen vanwege Corona.

  Ons beleid is er bovenal op gericht om jullie uiteindelijk met een diploma te laten afstuderen dat volwaardig is – voor jullie, voor ons en voor de buitenwereld.

  We hebben de toetsing voor vrijwel alle vakken kunnen omzetten in een vorm die past bij de huidige omstandigheden. Door de bank genomen zien we dat ‘multiple choice’ (MC) tentamens vervangen zijn door ‘open vraag’ tentamens en dat schriftelijke tentamens zijn vervangen door opdrachten en essays.
  Wat betreft de wijze van toetsing: we hebben groen licht gegeven voor een diversiteit aan toetsingsvormen, van MC tot open vragen, ETHE’s, opdrachten, quizzen, essays en meer. Het totaalplaatje vind je in de bijgevoegde overzichten.
  We hebben er welbewust op aangestuurd MC tentamens tot het minimum te beperken. Gegeven het feit dat we niet met online proctoring gaan werken (vanwege de grote studentenaantallen) is het controleren van de studenten op samenwerking, overleg en fraude feitelijk afwezig. Antwoorden op MC toetsen zijn nu eenmaal erg makkelijk te delen. Dit is één van de redenen dat we de docenten gestimuleerd hebben om over te gaan op andere vormen van toetsing die een betere garantie bieden op eigen werk van de studenten.
  We hebben docenten geen toestemming gegeven om voor nog lopende vakken multiple choice te toetsen, omdat er nog voldoende mogelijkheden zijn om op andere vormen over te gaan. Alleen voor vakken die reeds zijn afgelopen staan we onder strikte voorwaarden multiple choice toetsing toe.
  Een eerste voorwaarde is dat een eventueel MC deel voor niet meer dan 50% mag meetellen in het eindcijfer. De andere 50% moet gebaseerd zijn op een andere wijze van toetsing.
  Bovendien moeten MC vragen duidelijk boven feitenkennis niveau liggen (dat is het laagste niveau van leerdoelen volgens de taxonomie van Bloom). Deze regel kan van invloed zijn op de wijze waarop jullie je voorbereiden voor tentamens, want je mag ervan uitgaan dat er niet of nauwelijks feitenkennis gevraagd wordt.

  Tenslotte, voor het MC deel van een toets, zal het niet toegestaan zijn om terug te gaan naar eerdere vragen na elke vijf vragen. Op deze wijze bouwen we een extra zekerheid in gericht tegen ongewenste vormen van samenwerking. Elders zien we wel dat studenten na elke vraag niet meer terug kunnen, maar dat vinden we overdreven, en het zou ook tot onnodige extra druk op student leiden. We gaan overigens geen tijdslimieten stellen op de beantwoording van (clusters) van vragen.

  In de huidige Coronatijden zijn al onze toetsen noodzakelijkerwijs ‘take home toetsen’ (jullie zijn niet op de campus), ‘online toetsen’ (jullie zullen op afstand, online werken) en ‘open boek toetsen’ (omdat we immers niet kunnen controleren of er boeken en andere bronnen gebruikt worden). Dit betekent ook dat je ervan mag uitgaan dat de vragen en opdrachten van de aangepaste toetsvormen duidelijk boven het niveau kan kennis- en opzoekvragen zal liggen en dat de antwoorden niet of nauwelijks te googelen zullen zijn.
  In veel gevallen zal het tentamen vervangen worden door een of meer opdrachten, die veel minder het karakter van vragen zullen hebben, maar waarin meer gevraagd wordt om bijvoorbeeld beschouwingen over bepaalde zaken te geven, of om bepaalde theorieën te relateren. Veel van deze opdrachten dienen binnen een beperkte tijd gemaakt te worden om een betere validiteit en betrouwbaarheid te kunnen genereren. Is dit het geval, dan blijkt dit duidelijk uit het tentamenrooster. Opdrachten met een beperkt tijdvenster zijn herkansbaar.

  Dir alles heeft geresulteerd in een compleet plaatje inzake de toetsingsvorm per vak dat je als bijlage bij dit bericht vindt. Op vrijdag 1 mei zetten we de volgende stap, want op die dag informeren we jullie over de precieze datum en tijd van de toetsmomenten per vak.

  Planning
  Als regel vindt de toetsing midden op de dag, om 13.30 uur plaats. Een tweede tijdstip is gepland voor 18.30 ’s avonds. Beide tijdstippen om met name studenten uit het Caribisch gebied en Suriname ook de gelegenheid te bieden de toets op een niet al te vroeg moment op de dag af te leggen.

  Week 30
  De concentratie van toetsing op één tijdstip per dag heeft wel tot gevolg dat we niet alle toetsen kunnen afnemen binnen de gebruikelijke toetsperiode in de zomer. In voorkomend geval zou de tijd tussen toetsing en herkansing te kort worden: te kort voor het nakijken en becijferen van de toets en te kort om je goed te kunnen voorbereiden op de herkansing. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende tijd is tussen een eerste kans en herkansing, omdat we dit minder stressvol voor de studenten achten en studenten hierdoor beter kunnen presteren. We hebben daarom een extra toetsweek ingevoerd, en wel in week 30 (20 – 25 juli). Dat creëert ruimte, maar gaat wel ten koste van een week van de zomervakantie.

  Communicatie
  Zoals gezegd: de details inzake data en tijd komen vrijdag 1 mei beschikbaar. Deze informatie is ook relevant voor studenten uit voorgaande jaren die nog vakken hebben openstaan. Bachelor 2 en 3 studenten die nog vakken uit B1 hebben openstaan zullen ook op deze dag worden geïnformeerd over de toetsvorm(en) van de betreffende vakken.

  Vanaf vrijdag 1 mei zullen de docenten de meest recente informatie over hun vak in Canvas opgenomen hebben. We verzoeken jullie daarom vriendelijk om met eventuele vragen te wachten totdat deze informatie verschenen is.

  Ik wens jullie alle goeds,

  Met vriendelijke groet,

  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

  Bekijk het overzicht van Bedrijfskunde examens (Excel).

   

 • RSM colleagues can read this message from the Dean on the RSM Intranet.

 • Dear students,

  We hope you are doing well and that your block 4 course is running smoothly.

  Following some delay, final exam dates for Block 4 exams (and Block 3 resits) are now confirmed and processed. Please note that Canvas is still the main source of information, not only for all of your course information but also for these new exam dates. The course assessment information will also be communicated via your Canvas course page.

  Some important notes:

  1. You may still see digital exam dates on MyTimetables; please note that MyTimetables is not the main source of accurate, up-to-date information. Please check the Canvas page of your course for more information.
  2. The digital exams will be online proctored. In order to have access to the exam, you will be required to perform a system check prior to the exam. Up to 72 – 24 hours before the start of the exam you will automatically receive e-mails with instructions from ProctorExam, the online proctoring provider. If you have not received any e-mails from ProctorExam, please check your spam folder. Be aware that if you do not perform the required checks before the day of the exam, you will not be able to take part in it.
  3. The digital exam can only be completed in Google Chrome, so please ensure that you have Google Chrome available on your computer well in advance of the exam date AND well in advance of the required system check.
  4. Please make sure to use the bathroom before you start with the final checks before the exam. You will not be permitted to leave the room at any point during your exam, as this will be flagged as fraud.

  The above-mentioned points are a few highlights regarding the online proctored exams. More comprehensive information is available in the enclosed FAQ.

  Best regards,
  MSc Programme Manager

  MSc_FAQ_OnlineProctoring_Students.pdf
  Final_Exam_Schedule_week19.pdf

 • Dear MSc instructors, examiners, and academic directors, please find an update about MSc exams on the RSM intranet.

 • Dear RSM Bachelor students,

  Over the past few days, we have received the petition that many of you signed, and a letter from your Student Representatives, about how the corona crisis affects how your studies are organised. Thank you for sharing your concerns and questions with us.

  We are all in this together, and we welcome your input and your willingness to find constructive solutions with us. We also take very seriously your call for clear and timely communication. This is why I want to give you this information before the Easter break.

  Many of your concerns are about your assessments this summer. There has been increasing uncertainty about when you will be able to return to campus because many more countries have announced lockdowns, and international travel has become more difficult. After careful consultation with our programme management team, and with the leadership of Erasmus University, we have concluded that we will hold exams in an alternative format and therefore there will be no exams on campus for the remainder of this academic year. This decision applies to all bachelor students in both programmes, BSc BA and BSc IBA, and in all years: 1, 2 and 3.

  What we will do instead is to move to alternative forms of assessment, for example essays or other types of papers that have to be submitted by a particular deadline, or to online exams. These will be organised in such a way that you will be able to take them without coming to Rotterdam, and they will not be camera-monitored. Teaching staff will be asked to moderate the exam questions accordingly.

  In those courses where the assessment will be based on online exams, these will be organised so that the exams do not have to happen simultaneously around the world. This is how we can take into account differences in time zones, and in local internet connectivity, as best we can.

  I am sure you understand that figuring out exactly which method of assessment is most suitable for each course requires a great deal of careful consideration. You have already given us your good ideas for this, but we must always ensure that assessment methods are valid, fair, and feasible, not only in the way assessments are conducted, but also in the way they are marked.

  Over the next two weeks, we will decide which kind of assessment method will be used by which course. We will tell you how you will be assessed by Friday, 24 April. By this date, you will know exactly which assessment method will be used for each of your courses. The schedule for exams and resits will be published on 1 May.

  We really hope that our decision to organise your exams online and not on campus for the remainder of this academic year has reduced your uncertainty and allows you to avoid extra costs.

  You have also raised other questions. One of them is about poor internet connections. It is impossible for us to solve this problem completely, but you should know that you will be able to apply for resources from the Erasmus Trust Funds that can help you to e.g. upgrade your Wi-Fi connection. We will tell you more information about this soon.

  Finally, please let me assure you that we are just as keen as you on open and regular communication. We will work closely with your Student Representatives (SRs) so that we know and understand your concerns, and we will respond to them promptly. Together with the SR we will start working on an FAQ, to further guide you through these times. You are our students – our most important stakeholder group. We are all together at RSM, a force for positive change in the world.

  For now, my colleagues and I wish you all the best for the coming days and weeks. Stay healthy, stay safe, and do stay connected.

   

  With my best regards,

  Prof. Ansgar Richter, Dean

  Also on behalf of:

  Prof. Eric Waarts, Dean of Education
  Adri Meijdam, Executive Director, BSc Programmes
  Prof. Lucas Meijs, Chair of the Examination Board
  Prof. Erik van Raaij, Academic Director of the BSc programme in Bedrijfskunde
  Prof. Mirko Benischke, Academic Director of the BSc programme in International Business Administration

   

 • Beste RSM bedrijfskunde studenten,

  De afgelopen dagen hebben we een petitie ontvangen die door velen van jullie is ondertekend, en ook een brief van jullie studentenvertegenwoordigers (SR) over hoe de coronacrisis jullie studie beïnvloedt. Bedankt dat jullie deze zorgen en vragen met ons hebben gedeeld.

  We moeten samen door deze crisis heen, en daarom verwelkomen we jullie inbreng en bereidheid om samen met ons constructieve oplossingen te vinden. We nemen ook jullie oproep tot duidelijke en tijdige communicatie zeer ter harte. Daarom ontvang je deze informatie nog vóór het paasweekend.

  Veel van jullie zorgen gaan over jullie tentamens deze zomer. Er is steeds meer onzekerheid over wanneer je naar de campus kunt terugkeren. Na zorgvuldig overleg met ons programmamanagementteam en met goedkeuring van het bestuur van de Erasmus Universiteit hebben we besloten dat we tentamens in een alternatieve vorm gaan houden en dat er de rest van dit studiejaar dus geen tentamens op de campus zullen zijn. Deze beslissing is van toepassing op alle bachelorstudenten in beide opleidingen, BSc Bedrijfskunde en BSc IBA, en in alle studiejaren: 1, 2 en 3.

  We gaan in plaats daarvan over op andere vormen van beoordeling, bijvoorbeeld essays of andere soorten papers die binnen een bepaalde deadline zullen moeten worden ingediend, of naar digitale toetsen. Dit betekent dat je toetsen kunt afleggen zonder naar Rotterdam te komen en dat er geen cameratoezicht is. Docenten zal worden gevraagd hun tentamens aan deze andere manier van tentaminering aan te passen.

  Jullie zullen begrijpen dat het een flinke klus is om rekening te houden en zorgvuldig te zijn bij het bepalen welke toetsing voor welk vak het meest geschikt is. We moeten ervoor zorgdragen dat de toetsing voor elk vak geldig, eerlijk en haalbaar is. Dit geldt niet alleen voor de manier waarop de toetsing worden uitgevoerd, maar ook voor de manier waarop het ingeleverd werk wordt beoordeeld.

  De komende twee weken zullen we beslissen welke soort toetsing voor welk vak zal worden gebruikt. Uiterlijk vrijdag 24 april hoor je hoe de toetsing voor elk vak eruit gaat zien. Op deze datum weet je dus precies welke vorm van toetsing voor elk van je vakken zal worden gebruikt. Op 1 mei zal het volledige tentamenrooster beschikbaar zijn.

  We hopen dat onze beslissing om de toetsen de rest van dit studiejaar online en niet op de campus te organiseren, je onzekerheid heeft verminderd en extra kosten zal voorkomen.

  Jullie hebben ook nog andere vragen gesteld. Een daarvan ging over slechte internetverbindingen. Het is voor ons onmogelijk om dit probleem volledig op te lossen, maar we willen je nog wel vertellen dat je middelen uit de Erasmus Trustfonds kunt aanvragen die kunnen helpen, zoals een upgrade voor je wifi-verbinding thuis. We zullen hierover binnenkort meer informatie geven.

  Tot slot wil ik jullie verzekeren dat we net zoveel belang hechten als jullie aan open en regelmatige communicatie. We zullen nauw samenwerken met jullie studentenvertegenwoordigers (SR) zodat we jullie zorgen kennen en begrijpen, en we zullen er snel op reageren. Samen met hen zullen we ook werken aan een FAQ om jullie verder te helpen. Jullie zijn onze studenten – onze belangrijkste stakeholdergroep. Allemaal samen zijn we RSM, a force for positive change in the world.

  Voor nu wensen mijn collega's en ik jullie het allerbeste voor de komende dagen en weken. Blijf gezond, blijf veilig en blijf in contact.

   

  Hartelijke groeten,

  Prof. Ansgar Richter, Dean

  Mede namens:

  Prof. Eric Waarts, Dean of Education
  Adri Meijdam, Executive Director BSc Programmes
  Prof. Lucas Meijs, Chair Examination Board
  Prof. Erik van Raaij, Academic Director BSc Bedrijfskunde
  Dr. Mirko Benischke, Academic Director BSc International Business Administration

 • Dear BSc student community,
  Thank you for your petition we received today. Let us start by saying that we fully understand the concerns you express in your letter. The corona situation creates considerable uncertainty for all of us. Over the past few weeks, we have focused on moving the lecturing part of our programmes online, which has resulted in providing you with all the course content as envisaged, but in an online way.

  Of course, we have begun to address the issue of examinations and assessment as well, but we acknowledge that it has not been possible yet to resolve all outstanding issues fully. Finding appropriate solutions is particularly difficult given the size of our programmes, the different needs of national and international students, the fact that government regulations regarding examination requirements are in a state of flux, and many other such variables. 

  Please be sure that programme management, the examination board and all involved are working extremely hard to find or develop appropriate solutions that address your needs, and that at the same time are realistic and meet examination requirements. Tomorrow, we will be meeting with a delegation of yours to discuss the next update we would like to send you, narrowing down towards our next steps.

  Therefore, for now, we will still need to ask for your patience a little bit longer. We will be in touch next Thursday in order to take away the uncertainty and provide you with a more detailed examination approach and schedule. We ask you to trust us that we will do everything in our power to make your assessment in these exceptional times as agreeable as possible, without compromising on quality standards. 

  Thank you for bearing with us. Stay safe, stay healthy – and stay connected.

  With our best regards,

  Ansgar Richter
  Dean

  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

 • Dear MSc instructors, examiners, and academic directors,

  Please find an update about MSc exams on the RSM intranet.

 • Dear IBA students,

  As promised I would send you an update on the exams for the upcoming period.

  We consider it unlikely that we will be able to conduct the written exams on the original dates in June. However, as there still is a small chance that the situation improves faster than expected, we do not want to fully exclude the option of back to normal as per June. Therefore, we have chosen for the following approach:

  • Not later than Friday, 1 May 2020, we will finally decide on either full cancellation of the regular written exams in June or conducting these exams. The latter of course only when this safe for all of us. If we know earlier, we will let you know earlier.

  If it turns out that we can conduct the exams on the original dates in June, then we stay with the original planning of exams and re-sits.We expect however having to cancel.

  If this is indeed the case:

  • the regular written exams planned for week 24 (8 – 13 June, for B2 and B3) and week 25 (15 – 20 June, for B1, B2 and B3)
   will be postponed to week 27 (29 June – 4 July), week 28 (6 – 11 July) and week 29 (13 – 18 July)


  The text below is only relevant if we are not back to normal as per June.

  • Not later than Friday, 26 June 2020, we will finally decide on either full cancellation of the re-sits in summer or conducting these re-sits. The latter of course only when this safe for all of us. If we know earlier, we will let you know earlier

  If it turns out that we have to cancel the re-sits, the re-sits will be postponed to the next academic year.
  We expect however to be able to conduct the re-sits
  If this is indeed the case:

  • the re-sits, planned for week 27 (29 June – 4 July), week 28 (6 -11 July) and week 29 (13 – 18 July)
   will be postponed to week 31 (27 July - 1 August), week 32 (3 – 8 August) and week 33 (10 - 15 August)

  This approach is in general also applied for the following situations:

  • We had to cancel a large number of written exams at the end of block 3 (Bachelor 1), trimester 5 (Bachelor 2) and trimester 8 (Bachelor 3). Hence, for these courses neither the first exam, nor the re-sit has taken place yet. We will proceed in the same way as described above:
  • For courses of block 2 (Bachelor 1), trimester 4 (Bachelor 2) and trimester 7 (Bachelor 3) we already had the first exams, but the re-sits have been planned for summer. Hence, for the courses of Bachelor 2 and 3 we will need to check if we can make use of the original re-sit dates. For the re-sits of block 2 of Bachelor 1 we will need to find a new date
   • On Friday 1 May 2020 at the latest we will communicate if these re-sits can still be planned in June
   • On Friday 26 June 2020 at the latest we will communicate if the original re-sits will take place in August in the case we could not conduct those re-sits in June
  • For the Minors the re-sits were originally scheduled for July.
   • For Minors offered by RSM we will inform you on Friday 4 June 2020 at the latest if the re-sits still take place in July
  • Some students still have to take written exams for courses of the ‘old’ Bachelor 1 year. These exams will also be conducted in summer. Exact dates will follow.

  Online?
  You may wonder why we do not change to online examination? We have investigated this option, but the modes we have available are simply unable to cope with the large student numbers in our Bachelor programmes. For instance: with online proctoring we can only handle a max of 80 to 100 students at the same time.

  Exam replaced by other form of assessment
  It is possible that a course which was supposed to have a final written exam changes to a different format, not requiring a final written exam.
  We are currently making an inventory among all teaching staff in the Bachelor in order to learn about their plans. This information will be made available for you per year and per course and will be communicated to you by Programme Management and teaching staff and will be consolidated in the updated course manuals.

  Wish you all the best,


  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programme

 • Beste Bedrijfskunde studenten,

  Zoals beloofd zend ik jullie hierbij een update over de tentamens voor de komende periode.

  We achten het onwaarschijnlijk dat we de schriftelijke tentamens gewoon zoals gepland in juni kunnen afnemen. Maar we willen ook niet helemaal van tevoren uitsluiten dat we toch sneller dan verwacht terug naar ‘normaal’ kunnen in juni. Daarom hebben we voor de volgende aanpak gekozen:

  • Uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020 geven we uitsluitsel of de schriftelijke tentamens van de juni-ronde geannuleerd worden of dat ze toch doorgaan op het geplande tijdstip. Dat laatste natuurlijk alleen als dat veilig is voor iedereen. Weten we het al eerder, dan zullen we jullie ook eerder informeren.

  Als de tentamens in juni gewoon doorgaan houden we de oorspronkelijke planning vast van zowel tentamens als herkansingen. Maar we gaan ervan uit dat we moeten annuleren.

  Als dat het geval is wordt het als volgt:

  • De schriftelijke tentamens die gepland waren voor week 24 (8 – 13 juni, voor B2 en B3) en week 25 (15 – 20 juni, voor B1, B2 en B3) worden verschoven naar week 27 (29 juni – 4 juli), week 28 (6 – 11 juli) en week 29 (13 – 18 juli)


  De tekst hieronder is van toepassing in het geval we niet terug naar normaal zijn medio juni.

  • Uiterlijk op vrijdag 26 juni 2020 geven we uitsluitsel of de tentamens deze zomer helemaal niet meer afgenomen worden of dat er toch nog getentamineerd kan worden. Dat laatste natuurlijk alleen als dat veilig is voor iedereen. Weten we het al eerder, dan zullen we jullie ook eerder informeren.

  Als we alle tentamens deze zomer moeten annuleren, schuiven de tentamens op naar het volgende academische jaar.
  Maar we gaan ervan uit dat we in de loop van de zomer wel weer tentamens kunnen afnemen. Als dat het geval is wordt het als volgt:

  • De herkansingen die oorspronkelijk gepland stonden voor week 27 (29 juni – 4 juli), week 28(6 -11 juli) en week 29 (13 – 18 juli) worden verschoven naar week 31 (27 juli - 1 augustus), week 32 (3 – 8 augustus) en week 33 (10 - 15 augustus)

  Deze lijn houden we ook aan voor de volgende tentamensituaties:

  • We hebben een groot aantal tentamens moeten annuleren aan het eind van blok 3 (Bachelor 1), trimester 5 (Bachelor 2) en trimester 8 (Bachelor 3). Hetgeen betekent dat voor de vakken uit dit blok/deze trimesters noch een regulier tentamen, noch een herkansing heeft plaatsgevonden. We houden dezelfde benadering aan als hierboven beschreven:
  • Voor de vakken van blok 2 (Bachelor 1), trimester 4 (Bachelor 2) en trimester 7 (Bachelor 3) is het eerste tentamen al geweest, maar stonden de herkansingen gepland voor maart (B1) of de zomer (B2 en B3). Voor de herkansingen van trimester 4 en 7 zullen we nagaan of we gebruik kunnen maken van de oorspronkelijk herkansingsdatum. Voor de herkansingen van blok 2 van zoeken we een nieuwe datum
   • Uiterlijk vrijdag 1 mei 2020 geven we uitsluitsel of deze herkansingen kunnen worden gehouden in juni
   • Uiterlijk vrijdag 26 juni 2020 geven we uitsluitsel of de oorspronkelijke herkansingen kunnen worden afgenomen in augustus, mochten we deze herkansingen niet in juni kunnen doen
  • Voor de Minoren staan de herkansingen gepland voor juli.
   • Uiterlijk op vrijdag 4 juni 2020 geven we uitsluitsel of de herkansingen van de Minoren verzorgd door RSM nog in juli zullen plaatsvinden of dat deze verschoven worden
  • Een deel van jullie dient nog tentamen af te leggen over vakken van het ‘oude’ Bachelor 1. Deze tentamens zullen zo mogelijk eveneens in de zomer gepland worden. Exacte data volgen nog.


  Online?
  Mogelijk vragen jullie je af waarom we de tentamens niet gewoon online doen. We hebben deze optie onderzocht, maar de systemen die ons daarvoor ter beschikking staan hebben onvoldoende capaciteit om de grote aantallen in onze Bachelor programma’s goed te kunnen verwerken. Zo kunnen we met ‘online proctoring’ slechts groepen van maximaal 80 tot 100 studenten tegelijk bedienen.

  Schriftelijk tentamens vervangen door andere toetsvormen
  Het is mogelijk dat er bij een vak dat aanvankelijk getoetst zou worden met een schriftelijk tentamen overgaan wordt op een andere toetsvorm, zonder schriftelijk tentamen.
  Wij inventariseren op dit moment onder alle docenten of ze dit overwegen. Zodra het beeld duidelijk is maken we dit aan jullie bekend. Deze informatie wordt jullie gegeven per jaar en per vak en zal vanuit Programma Management en docenten komen en zal worden vastgelegd in de te updaten course manuals.

  Voor nu wens ik jullie alle goeds,


  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

 • Dear students,

  The first week of going online with your MSc classes is almost over. We hope the transition was a smooth one and that you are able to structure your day in a way that allows you to do the necessary work to complete your coursework before the end of the block.

  We have been receiving questions about exams and resits. We would like to clarify what has happened so far with respect to rescheduling exams and resits and what still needs to happen before we can communicate the exam dates for the remaining exam weeks of this academic year.

  As already communicated, we are aiming at week 19 (week of 4 May) to host the block 2 and block 3 resits and block 4 exams for our MSc programmes, with the opportunity to offer them as proctored online exams. MSc Programme Management has drafted a preliminary schedule that ensures that students who are registered for block 2 and/or block 3 resits and need to take block 4 exams will have the possibility to take all required exams in this week. This schedule was shared with your examiners, who have given feedback and confirmed their availability for the proposed time slot.

  The schedule now needs to be aligned with the schedules of the other EUR faculties who also will host proctored online exams in the upcoming weeks and months. We don't need to reserve the exam hall on campus for these online exams; we do, however need to prevent potential overload of the examination and proctoring software applications by too many students taking examinations at the same time. We also need to make sure that technical support staff is available during all scheduled examination moments.

  This alignment will happen throughout next week, and any possible scheduling conflicts will hopefully be resolved. We hope to be able to communicate the definitive time slots for your online examinations and resits that will happen after block 4 (planned for week 19) in the week after Easter. Please note that both Friday 10 April and Monday 13 April are public holidays, so communication will follow earliest on 15 April.

  The schedules for the block 4 resits and block 5 exams (currently planned to take place in week 25) as well as the block 5 resits (currently planned to take place in week 29) will only be finalized at a later point in time. We will keep you updated.

  In the meantime, please keep up with your coursework and assignments, and please check out the communicated resources in case you need help with any issues you may encounter with remote education or with your physical or mental well-being.

  And, as always, please stay safe and healthy, wherever you are.

  Kind regards

  MSc Programme Management

 • Dear MSc instructors, examiners, and academic directors,

  Please find an update about MSc exams on the RSM intranet

 • RSM colleagues can watch this dean’s video message on the RSM Intranet.

 • STAR's initiative to keep us all going during corona

  RSM’s study association STAR launched a platform with online learning modules as well as initiatives of sending a free postcard to caregivers and tips for social interaction in times of corona. Have a look on the STAR website.

 • Update via SIN online on 27 March

  Dear IBA students,

  Last Friday we have informed you (Update 1 Bachelor – we have started numbering them) that physical teaching in the Bachelor IBA will not take place until 6 April, and most likely not until the end of the academic year.
  Following the announcement of our prime minister Mark Rutte last Monday, no group meetings will be allowed until 1 June, which automatically implies that no physical teaching will take place until 1 June.

  As we then have only one (Bachelor 2 and 3), resp. two week(s) left before the end of the block or trimester we have decided that no physical teaching will take place anymore in blocks 4 (Bachelor 1) and trimesters 6 (Bachelor 2) and 9. Instead, all of our Bachelor courses will be delivered entirely online, including these one or two weeks in June.
  Hence, in particular for our international students who have gone back to their home country or who are currently elsewhere, there is no reason to prepare for a return to Rotterdam to attend physical classes.

  As already announced in our Update 1 Bachelor: you are strongly recommended to keep studying – to keep the pace and in order to prevent study delays.

  The story for the written exams taking place as from 8, resp. 15 June and then stretching over the summer is not entirely clear at this moment. We expect the month of June is too soon for conducting the written exams in physical form already, but we keep the option open of having physical exams in July and August and even in June if the situation improves faster than expected.

  Update 3 Bachelor will reach you soon, which is a more detailed message on how we plan to proceed with the written exams. We will arrange in such a way that you will have sufficient preparation time. Please keep an eye on our message channels.

  For now: stay safe, stay healthy.


  Kind regards,  Adri Meijdam
  Executive Director BSc Programmes

 • Update via SIN online op 27 Maart

   

  Beste Bedrijfskunde studenten,

  Afgelopen vrijdag hebben we jullie middels Update 1 Bachelor (we gaan ze nummeren) op de hoogte gesteld van het feit dat er geen fysiek onderwijs meer gegeven wordt in de Bachelor Bedrijfskunde tot in ieder geval 6 april, en mogelijk daarna ook niet.
  Na de persconferentie van onze minister-president Mark Rutte is duidelijk geworden dat groepsvorming niet meer is toegestaan tot 1 juni, hetgeen impliceert dat er dan ook geen fysiek onderwijs gegeven kan en mag worden tot 1 juni.

  Aangezien er daarna nog maar één week (Bachelor 2 en 3) respectievelijk twee weken (Bachelor 1) collegetijd resteert hebben we besloten om ook in die weken geen fysiek onderwijs meer te verzorgen. Al het onderwijs tot het einde van blok 4 (Bachelor 1), respectievelijk trimester 6 (Bachelor 2) en trimester 9 (Bachelor 3) zal alleen in digitale vorm aangeboden worden. Mocht je je onverhoopt in het buitenland bevinden: er is geen reden om voor deze één of twee weken terug te komen.

  Zoals we in Update 1 Bachelor al aangegeven hebben: we raden je ten zeerste aan om ‘gewoon’ te blijven studeren. Om het ritme vast te houden en om onnodige vertraging te voorkomen.

  De situatie inzake de tentamens die medio juni beginnen en zich over de zomer uitstrekken is nog niet helemaal duidelijk. Het zou goed kunnen dat juni nog te vroeg gaat zijn voor fysieke tentamens, maar we achten het denkbaar dat er in de loop van juli of augustus weer fysiek getentamineerd kan worden, en als alles meezit ook al in juni.

  Update 3 Bachelor komt er snel aan, en die gaat in detail in op hoe we ons voorstellen de vervallen en uitgestelde schriftelijke tentamens alsmede de inzages en nabesprekingen te organiseren. Dat gaan we op zo’n manier doen dat je tijdig weet waar je aan toe bent en dat je voldoende tijd hebt om je voor te bereiden. Houd onze berichten op de bekende kanalen in de gaten.

  Voor nu wens ik jullie alle goeds.


  Met vriendelijke groet,  Adri Meijdam
  Executive Director BSc programmes

 • Dear MSc course instructors, academic directors, thesis coordinators, thesis coaches, and examiners,

  We hope you are all doing well.

  Hereby, we’d like to share a few important updates and tips regarding your educational activities:

  • CORRECTION on adjusted Block 4 teaching- and exam week: previously we had communicated a new compressed timeline for Blocks 4 and 5 and their respective teaching weeks, in which we erroneously named 30 April as the last teaching day of Block 4. Please note the correct dates here below:
   • Block 4: 30 March – 1 May 2020 (exam week: 4-8 May 2020, excluding the Liberation Day holiday on 5 May)
   • Block 5: 11 May – 12 June 2020 (exam week: 15-19 June 2020)
  • Perusals: As a short-term solution, instructors who wish to organize digital perusals can do so via one of the recommended platforms (e.g. Zoom, Canvas); the exam can be shared digitally with students (either by sending them a digital copy or sharing your screen). We are still looking into a longer-term solution, for those of you who do not want to share the exam with the students digitally.
  • Zoom practice sessions, focused on effective use of Zoom in an educational setting, are available covering subjects such as equipment and technical requirements, meeting set-up, meeting room functionalities, and tips and tricks for effective teaching. The following sessions are available for sign-up:
  • Wednesday 1 April, 14:00
  • Friday 3 April, 14:00
  • Wednesday 8 April, 11:00
  • Thursday 9 April, 14:00

  If you would like to participate in a session please send an e-mail to Joni Wagner of LIT (j.wagner@rsm.nl) with your first and second date preferences. Please also indicate if you would be available for any of the sessions. Scheduling will be done on a first come-first serve basis, but priority will be given priority to those teaching soonest.

  • Recordings via Zoom: If you are planning to record your course sessions and post them on Canvas, please include these plans in your course manual and inform your students at the start of your course that recordings (and chat interactions) will be posted on Canvas. This way, students are aware and can decide if they’d like to ask questions via the recordings and/or chat or if they prefer to approach instructors privately. Please note that the cloud storage option for Zoom has been disabled in compliance with GDPR. Please instead store the video on your local computer, upload it to Mediasite or Panopto, and publish the link on Canvas.
  • Scheduling Live Sessions:
   • Time zones: When scheduling live sessions, we kindly ask you to consider international time zones, as many of our students have now travelled back to their home countries.
   • Live-streamed sessions: If you wish to make use of a live stream session on campus using regular class rooms, please contact scheduling.msc@rsm.nl to reserve a room for your session.
  • Thesis Trajectory:
   • Deadlines: For the thesis trajectory, thesis coordinators can decide if they want to change the set deadlines for their programmes in TOP given current circumstances. Please note, the deadline for the thesis resit (15 August 2020) is excluded; this deadline is fixed and cannot be changed!
   • Qualitative Data Collection: for students currently struggling with qualitative data collection, we would like to reiterate our request to thesis coordinators and coaches in supporting these students in finding alternative solutions.
   • Thesis coaching and thesis defences may be scheduled independently via Skype/Zoom. Please make sure that the student has a camera and that you can see them clearly and completely during the defence.
  • Communication of Course Schedule: As communicated earlier, instructors are requested to share the schedule for their course sessions with students via Canvas. Please note that the sessions scheduled for all block 4 and 5 courses have been removed from the MyTimetable overview to avoid confusion. Students will also receive a message today, reminding them to consult Canvas for their course schedules. Until Friday 27 March end of day students can still be added to block 4 courses, this is especially for students selected to go on an exchange. This enables students to still complete their MSc Programme if the outgoing exchange is cancelled due to COVID-19.

  For the courses starting in block 5, the students have also been added to Canvas.

  • Update request teaching and examinations: We have requested your collaboration in completing a survey with updated information on your teaching and examination plans. We have decided to leave the survey open until Tuesday, 31 March, noon, so we would like to kindly ask those of you who are teaching in Block 4 and/or 5, or have re-sits or examinations still to take place from Block 2 and/or 3 courses and have not yet done it to complete this survey.

  (*Note: If you have already started the survey and cannot continue, you can copy the link in an incognito window and start the survey again)

  As most of you will now be aware, EUR has decided that no face-to-face educational activities will take place on campus until 1 June. Due to the large number of international degree and exchange students in our MSc programmes who have in the meantime returned to their home countries, RSM has asked Block 4 and 5 instructors to teach all classes until the end of the academic year online, also beyond 1 June, as these students will no longer be expected to return to RSM. Facilities for digital assessments (examinations and resits) are also being explored, and by permitting remote thesis defences, students who are now abroad can in principle finish their master programme from home without further delay.

  A manual for students with best practices and tips regarding online education has been created to help them along. It will also be published on the RSM teachers’ website. Please also keep an eye on the RSM website (www.rsm.nl/corona) where all further updates will be shared. And, of course, you can always contact the Learning Innovation Team if you need help with moving your educational activities online.

   

  Thank you for your flexibility and cooperation and, as always, stay safe and healthy,

   

  On behalf of MSc Programme Management,

  Gina Kim

 • Dear students,

  First, we hope you are all safe and healthy.

  After our last communication new measures have been taken and we would like to share some important updates, tips, and reminders with you.

  1. On-campus educational activities have now been suspended in the RSM MSc programmes for the remainder of the semester/academic year 2019-2020. International students who have since returned to their home countries will therefore not be required to return to Rotterdam in order to be able to complete their RSM coursework.
  2. Online classes that have not yet started for Block 4 will start next week (week 14: from 30 March onwards), so please be prepared and consult your Canvas course for timetable information and course instructions.
  3. Please do not refer to MyTimetables for course schedule information for the remainder of the semester/academic year, as that information will not be updated. For your course schedules, please check the Canvas page of your course.
  4. You can find a manual with online education tips for RSM students here.
  5. If your course includes a written final exam, you are automatically registered for the first exam. If you need to take a resit exam, please make sure to register. You can register from 26 working days before the re-sit exam date up to 5 working days before the initial re-sit exam date. If you fail to register, you won’t be able to take the resit exam!
  6. Thesis deadlines (proposal and thesis) in principle remain the same, however they may be handled differently by each master programme. Please contact your thesis coordinator.
   • If your thesis requires Qualitative Data Collection: Please reach out to your thesis coordinator and coach; they have been asked to support you with alternative solutions.
  7. If your courses include an online examination and/ or resit, and/or if you are planning to have an online thesis defense, make sure that:
   • you have a robust internet connection and two cameras (e.g., laptop camera and phone camera)
   • you are located in a quiet place without the presence of other people (e.g., in a closed room), and
   • that your instructor/ supervisor will be able to fully see you.
  8. If you need to talk to someone about your personal situation and well-being, please check out this overview on MyEUR.
  9. Our RSM MSc COVID-19 FAQ offers a wide variety of answers regarding your study situation, so please refer to that resource as well.


  We will keep you updated as new information emerges, but you are also advised to regularly check the RSM website (www.rsm.nl/corona) where all updates are shared.

  Thank you for your understanding and cooperation. Please stay safe, and we wish you success with completing your master programme.

  Kind regards on behalf of MSc Programme Management

 • A lot of our education is now online. In this document, we provide some tips and tricks to make your online learning a success!

 • To prevent your own wellbeing from turning upside down, EUR has set up this Wellbeing Platform for all students.

 • The video message for RSM BV employees can be watched on the RSM Intranet.

 • RSM colleagues can watch the video of the RSM Town Hall Meeting on the RSM Intranet.

 • Email subject header: IMPORTANT UPDATE FOR ALL BSc IBA STUDENTS from the programme director

  Dear IBA students, 

  As you know, the Coronavirus situation affects the way we do things right now. My message today tells you about changes to the BSc IBA programme. Please read it all carefully.

  Campus is closed
  Teaching in classrooms is not allowed and much of the university campus is closed to students. We don’t know when it will be open again. Until it opens again, we must change the way we do things so we can keep RSM – and your education – going. This means your education will be delivered online for now.

  We understand that you might feel upset, uncertain, or stressed by the sudden changes in your university life, but please be reassured. We aim to organise your studies to minimise disruption to you. We aim to prevent delays in your study progress and your graduation, and we will pay particular attention to the Binding Study Advice after Year 1.

  To all of you, thank you for your patience so far. I must ask you now for a little bit more patience. We are working hard to make new study arrangements for you, and they will be ready soon.

  Here’s what you need to know about continuing your studies in the next few weeks and months:

  Keep your study pace

  We will keep to the original BSc IBA calendar. This means that the start dates for the next study block and trimesters will stay the same. However, you will not be in the classroom. It is certain that you will be taught online until 6 April. It is very likely that you will be taught online for the rest of the academic year. Please be prepared to study all of your classes from home.

  Please try to keep motivated and maintain your study pace. There will be a range of online options for your studies, and there is help available, so there is no reason for you to slow down.

  Presence, absence, participation

  In the next block or trimester all teaching will start online. This means that you do not have to be on campus, close to campus or in Rotterdam to do your studies. You don’t even have to be in the Netherlands. We have agreed this with teaching staff and the Examination Board.

  We will tell you in good time when you should return to classes on campus. We will give you enough time to prepare for your return to Rotterdam. Until then, this is what you should do:

  Attend lectures online

  There will be lectures that you must attend online. You must be ‘present’ online for the scheduled lectures.

  Attend workshops online

  There are compulsory workshops that you must attend online. You must be ‘present’ online for the scheduled workshop sessions.

  Please be aware of the fact that classes could be scheduled at a rather unusual time of day for some of you, depending on the time-zone that you find yourself in. Please note that we always refer to the Central European Time (CET).

  I know that some of you cannot return to your home countries right now. Please seek out support if you need it. This could be from friends, study clubs, churches, support groups, or EUR counsellors. This is not an easy time, and we all need to take care of ourselves as well as each other.

  Whatever your situation, remember that you can talk to the student advisers: studentadviser@rsm.nl and www.rsm.nl/study-advice/bachelor-iba/contact/  

   

  Finishing your current courses

  This information applies to:

  • Bachelor 1 – block 3
  • Bachelor 2 – trimester 5
  • Bachelor 3 – trimester 8

   

  Written examinations
  Most of you have been unable to do your final written examinations from your previous block or trimester. We are working out how you can do them in the current circumstances. It could be that you do them online, or at some other time. We will tell you as soon as we know the options that we can offer.

  Assignments
  You should continue to work on your assignments. You can still hand in any assignments that are due, but you must do it online. Students are not allowed on many parts of campus right now and there may be more restrictions in the next few days.

  If your assignments require you to be there in person, this will change. Your teachers will tell you how to complete these kinds of assignments. It might be that you attend a virtual meeting using Skype, Zoom, Google Hangouts or another online method.

  We will issue regular updates about any changes, so please check your email SIN-Online and Canvas regularly to make sure you don’t miss them.

   

  Your next courses

  This information applies to:

  • Bachelor 1 – block 4
  • Bachelor 2 – trimester 6
  • Bachelor 3 – trimester 9

   

  All of your courses in the next block or trimester will start to be delivered online.

  Bachelor 1block 4: these online classes will start in calendar week 15 (from 6 April)

   • BT1108 Strategic Business Plan
   • BT1113 Business Information Management
   • BT1114 Operations Management
   • BT1115 Quantitative Decision Making
   • BT1105 Professional Development

  Bachelor 2trimester 6: these online classes will start in calendar week 14 (from 30 March)

   • BAB25 Marketing Management
   • BAB011 International Marketing Research
   • BAB20 Technology Management
   • BAB29 Leadership, Sustainability & Governance
   • BAB23 Cross-Cultural Management

  Bachelor 3trimester 9: these online classes will start in calendar week 14 (from 30 March)

   • BAD01 Innovation Management
   • BAD06 Financial Accounting
   • BAD13 Supply Chain Management
   • BAD10 Research Training & Bachelor Thesis

  For all students: Your plenary lectures will be delivered online as either a livestream or as a recording. We will issue regular updates about any changes, so please check your email, SIN-Online and Canvas regularly to make sure you don’t miss them.

  Written exams block 4 (Bachelor 1), and trimester 6 (bachelor 2) and trimester 9 (bachelor 3); resits
  It has not been decided yet in which form written exams scheduled for the exam periods in June will be conducted. If we are up and running on time we might have the exams here in Rotterdam: in that case you will hear from us on time. If we are not up and running on time we will work on alternatives like online testing or postponing exams to a later moment.

  The same holds for the summer resits: if we are up and running on time, it will be Rotterdam. If not, we will make use of other options.

  Again: we will inform you on time, in order to prevent that you need to make overnight arrangements.

  Support from BSc Programme Management
  We are here and ready to offer you all kinds of support. These are your support teams. Please ask them for help if you have any questions about your courses, classes or delivering assignments. They will be working from home, so send an email first, then they will contact you.

  Bachelor 1
  Tessa van der Veer and Silvana Asparuhova bachelor1@rsm.nl

  Bachelor 2
  Eveline Jansen and Stella Li bachelor2@rsm.nl

  Bachelor 3
  Andreia Olim Afonso and Mindy Yuen bachelor3@rsm.nl

  Premaster
  Andreia Olim Afonso and Mindy Yuen premaster@rsm.nl

  FAQs
  We have written a list of FAQs for bachelor and premaster students. We will add more information to this list as time goes on.
  You can find the FAQs here: www.rsm.nl/about-rsm/corona-virus-updates/faq-for-bsc-and-premaster-students/

  Schedules and course manuals
  We will tell you about any changes to course schedules in Block 4, Trimester 6 and Trimester 9 via My Timetable as soon as those updates become available.

  The course manuals for the next block and trimester are still being finalised and will be published soon. Until then, you can start to prepare for the next block or trimester by checking the Canvas pages for your courses.

  Remember, we will issue regular updates about any changes via email, SIN-Online and Canvas, so please make sure you check these regularly.

  Thank you for your understanding. We wish you all the best – stay safe, stay healthy, and stay connected!

  Kind regards,

  Adri Meijdam

  Executive Director Bachelor programmes

 • Email subject header: Belangrijke UPDATE voor alle BSc Bedrijfskunde studenten van de executive director

  Beste studenten,

  Zoals jullie aan den lijve ondervinden heeft het Coronavirus een grote invloed op het functioneren van de universiteit. Met dit bericht willen we jullie informeren over hoe we met deze situatie omgaan. Lees het goed door.

  Op dit moment is er geen fysiek onderwijs mogelijk en is een deel van de campus voor studenten gesloten. Niemand weet hoe lang dit gaat duren. Intussen zijn wij hard bezig zaken zodanig te organiseren dat het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kan vinden.

  We kunnen ons goed voorstellen dat de huidige situatie onzekerheid, onrust en mogelijk ook stress met zich meebrengt: wat gebeurt er met het bindend studieadvies BSA; kan ik de vervallen tentamens nog inhalen; kan ik nog wel op tijd afstuderen; loop ik het risico van een jaar studievertraging?

  Wij zullen proberen de negatieve effecten van de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken door het nemen van een aantal maatregelen en het treffen van voorzieningen.

  Voor nu willen we jullie alvast bedanken voor je geduld: jullie hebben ons tot dusver niet overspoeld met telefoontjes of e-mails. Dat heeft ons in staat gesteld ons primair te richten op de maatregelen die getroffen moeten worden om het onderwijs weer op te starten.

  Blijf in studiemodus

  We hebben besloten om de structuur van het komende blok en de komende trimesters intact te laten: die gaan dus gewoon op het aangekondigde moment van start. Er zal echter geen fysiek onderwijs plaatsvinden: alles gaat online. Voorlopig tot 6 april, maar waarschijnlijk ook voor de rest van dit studiejaar. In het geval dat we het fysieke onderwijs toch nog in het komende blok of trimester kunnen hervatten zullen we jullie natuurlijk tijdig informeren.

  Voor nu willen we je bovenal vragen om in studiemodus te blijven. Er is nu even een luwte vanwege (vervallen) tentamens en eventueel herkansingen, en ook de vakantie komt er nog aan. Maar daarna kan er gewoon weer gestudeerd worden. We zijn hard bezig daartoe allerlei online voorzieningen te treffen. Als wij dit tijdig op orde hebben, is er voor jullie geen reden om het rustiger aan te doen.

  Aanwezigheid, absentie, participatie

  Je kan niet naar de campus komen. We hebben daarom met de docenten afgesproken dat fysieke aanwezigheid voor het kunnen deelnemen aan het onderwijs niet nodig is: alles start online.

  Sommige vakken hebben verplichte werkgroepen. Die gaan gewoon door, maar wel online. In dat geval dien je dus ook ‘aanwezig’ te zijn op het ingeroosterde moment. Indien je samen met studenten in een groepje moet werken, kan dat eveneens gewoon doorgaan, maar je moet het wel online met elkaar regelen. Hoorcolleges gaan gewoon door, maar je kunt ze alleen online volgen – net als de webcasts.

  Afronding van blok 3 (Bachelor 1) en trimesters 5 (Bachelor 2) and 8 (Bachelor 3)  

  Schriftelijke tentamens
  De meeste schriftelijke tentamens van het afgelopen blok of trimester zijn komen te vervallen. We onderzoeken thans mogelijkheden om deze tentamens op een ander ogenblik of eventueel op een andere wijze af te nemen.  Zodra hierover meer bekend is, zullen we jullie informeren.

  Opdrachten
  Als er nog opdrachten ingeleverd moeten worden, kan dat gewoon gebeuren – zo lang het maar digitaal gaat. Je mag immers het grootste deel van de campus niet betreden. Als bepaalde opdrachten fysieke aanwezigheid van studenten vereisen, zullen wij docenten vragen om hiervoor een andere vorm te bedenken, die geen aanwezigheid vereist.

  Vakken aangeboden in blok 4 (Bachelor 1) en trimester 6 (Bachelor 2) en 9 (Bachelor 3)

  Vakken aangeboden in blok 4 (Bachelor 1) en trimester 6 (Bachelor 2) en 9 (Bachelor 3)

  Er is besloten dat er voorlopig (in ieder geval tot 6 april, en waarschijnlijk ook daarna) geen fysiek onderwijs gegeven wordt en dat alle vakken in het komende blok of trimester online aangeboden worden, en wel binnen het geplande tijdkader. Dat houdt in:

  • Bachelor 1 - blok 4: het online onderwijs start in kalenderweek 15, ofwel vanaf 6 april
  • Het gaat daarbij om de volgende vakken:
   • BK1108 Strategisch bedrijfsplan
   • BK1113 Informatiemanagement
   • BK1114 Primaire processen
   • BK1115 Besliskunde
   • BK1105 Professionele ontwikkeling
  • Bachelor 2 - trimester 6 het online onderwijs start in kalenderweek 14, ofwel vanaf 30 maart
  • Het gaat daarbij om de volgende vakken:
   • BKB1021 Marketing management
   • BKB0024 Marktonderzoek
   • BKB2013 Management van technologie
   • BKB3029 Leadership, sustainability & governance
   • BKB2020 Entrepreneurship
  • Bachelor 3 - trimester 9 het online onderwijs start in kalenderweek 14, ofwel vanaf 30 maart
  • Het gaat daarbij om de volgende vakken:
   • BKB0028 Innovatiemanagement
   • BKB0031 Financial accounting
   • BKB1015 Supply chain management
   • BKBBTH Research training / Bachelor scriptie

   

  Er worden hoorcolleges gegeven, maar zonder dat studenten daarbij aanwezig zijn. De docent staat ofwel in een lege zaal ofwel de docent geeft het college vanaf een andere plek.

  Schriftelijke tentamens blok 4 (Bachelor 1) en trimester 6 (Bachelor 2) en trimester 9 (Bachelor 3); herkansingen
  Het is nog niet duidelijk in welke vorm de schriftelijke tentamens van juni a.s. afgenomen worden. Als we tijdig weer in een normale situatie verkeren zullen de tentamens gewoon op de campus plaatsvinden. Als dat niet het geval is zullen we tijdig aan alternatieven werken – bijvoorbeeld online toetsing of toetsing op een later moment. Dat laten we tijdig weten.

  Voor de herkansingen geldt hetzelfde: zijn we op tijd terug naar ‘normaal’ dan vinden de tentamens gewoon op de campus plaats. Indien niet zullen we alternatieven presenteren zoals online toetsing of toetsing op een later moment. Nogmaals: we zullen jullie hierover tijdig informeren.

  BSc Programma Management staat voor je klaar, met de onderstaande teams:

  Je kunt met vragen die gaan over het onderwijs, het programma, de vakken, de roosters, tentamens rechtstreeks bij hen terecht. Wel werkt Programma Management thans vanuit huis. Neem contact met ze op via e-mail, niet per telefoon.

  Check ook online de FAQ’s voor het Bachelor en de premaster op www.rsm.nl/about-rsm/corona-virus-updates/faq-for-bsc-and-premaster-students/ Blijf deze site in de gaten houden voor updates – refresh daarbij je browser!

  Roosters, course manuals
  We zullen jullie updaten over de roosters voor vakken van blok 4, trimester 6 en Trimester 9 in My Timetable zodra de informatie beschikbaar is.

  We publiceren de course manuals op dit ogenblik nog niet omdat er nog wijzigingen kunnen komen. Maar we raden je aan wel alvast SIN-Online en de Canvas pagina’s van de vakken die je het komende blok of trimester gaat volgen te raadplegen, zodat je goed voorbereid bent. Vergeet jezelf niet in te schrijven voor jouw vakken via Osiris Student (voor Bachelor 2, 3 en premaster studenten).

  Schriftelijke tentamens
  Op dit moment kunnen we jullie nog niet informeren hoe de tentaminering eruit zal zien voor het laatste blok/trimester. Zodra we hier meer over weten, zullen we jullie hierover informeren.

  Vanzelfsprekend houden we jullie op de hoogte als er weer updates zijn; dit zullen wij doen via de communicatiekanalen die jullie gewenst zijn; (student) e-mail, SIN-Online en Canvas. Check deze kanalen daarom regelmatig.

  Voor nu dank voor jullie begrip. We wensen jullie alle goeds!

  Met vriendelijke groet,

  Adri Meijdam

  Executive Director Bachelor programmes

   

 • Frequently asked questions for BSc and premaster students are added to this website.

  Visit the BSc and premaster FAQ via this link.

 • RSM colleagues can watch this video message from the Dean on the RSM Intranet

 • Please watch this message from Dean Ansgar Richter about the coronavirus and what it means for the RSM student community.
   

  Video message from the Dean for RSM students
  Video message from the Dean for RSM students  
  Play video
 • Harvard Business Publishing and the SDG Academy provide webinars for teachers about online learning experience on 18 March and 19 March.

  Find out more: 

 • Frequently asked questions for MSc students are added to this website.

  Visit the MSc FAQ via this link.

 • Frequently asked questions for MBA and Executive Education students are added to this website.

  Visit the FAQ via this link.

 • There are updated instructions and guidelines available for RSM BV employees, on what do you need to do to successfully work remotely.

  Please visit the page General instructions for RSM BV staff for more information. 


 • All study places on the Woudestein campus, the EUC campus, the Hoboken campus and the ISS campus will be closed from Monday 16 March.

  Tomorrow, the sports building on the Woudestein campus will also be closed. Other buildings remain open for activities of the teaching staff. Students are discouraged to come to campus and are strongly advised to study at home.

 • Dear RSM colleagues,

  IMC has worked very hard to create a webpage where you can find a lot of information that makes remote working easier. Tips and tricks, links and tools can be found under https://www.rsm.nl/about-rsm/corona-virus-updates/online-working-rsm-specific-measures/. Teachers will also find tips and tools to create digital teaching materials. This site will be updated on a very regular basis, of course. Shortly, similar information for students will be uploaded as well, for their perusal.

  Together, let’s make the most of this situation. It even might lead to innovative approaches and an enhanced study experience for students as well as educators.

   

  Best regards,

  Ansgar Richter
  Dean

 • Dear students,

  Over the past 36 hours or so, the situation for higher education providers in the Netherlands and in countries around the world has changed dramatically. In line with Government advice and Erasmus University policies, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) will suspend all classes in all of our programmes until at least Tuesday 31 March.

  There will be no classes nor exams during this time. Also, no events with more than 100 attendees will take place. However, unless these instructions change, the campus will remain open.

  Maintaining your education
  Our intention is to resume classes in calendar week 14, either in digital form or face-to-face, as soon the situation allows.

  Programme management teams have an overview of your classes that would normally take place, and are working with faculty members and instructors to develop solutions.

  Where appropriate, instructors or professional service staff might contact individual students (e.g., for thesis supervision, group projects) in the next two weeks by phone, Skype, Zoom or other online platforms so that you continue to progress in your studies as best as you can.

  Contact
  Please keep a close eye on your online environment; individual teachers might already add some study material that you can work with ahead of the sessions. Avoid calling about individual matters – we will provide you with regular updates. Only in urgent cases, you may contact your programme manager via e-mail. A website www.rsm.nl/corona will be live as of next Monday afternoon. This website will be kept up-to-date as of then.

  Keeping safe and keeping well
  The current situation is difficult and uncertain for the whole RSM community, including students, educators, and professional services staff. All of us are in this together. We will do our best to continue your education and thank you for your understanding and cooperation. For now – stay healthy, stay safe – and stay together.

  Best wishes,

  On behalf of the RSM Executive Board,

  Ansgar Richter, Dean
  Eric Waarts, Dean of Education