Zijn er verschillen tussen 'gewone bedrijfskunde' (Rotterdam, Groningen en Maastricht) en 'technische bedrijfskunde (Eindhoven of Twente)?

Ja. Het grootste verschil is het accent op bètavakken. Bij gewone bedrijfskunde bestaat een derde van het programma uit bètavakken en twee derde uit alfavakken. Bij technische bedrijfskunde is dat net andersom. Bij technische bedrijfskunde krijg je minder economische en juridische vakken en meer techniek en wiskunde. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen Rotterdam en Groningen niet groot. De bedrijfskundeopleiding in Rotterdam is de oudste in het land, en al jaren de meest toonaangevende. Rotterdam heeft de meeste en beste internationale uitwisselingsmogelijkheden.

Last update:
Thursday, 6 February 2020

Was this answer helpful to you?

Yes No