Toelatingseisen premaster

Toelatingseisen premaster

© De toelatingseisen op deze webpagina kunnen nog worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving tot 1 Oktober 2021. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Het RSM Admissions Office bepaalt uiteindelijk of het niveau en de inhoud van jouw vooropleiding voldoet aan onze eisen en of je toelaatbaar bent.

 • Voor het Nederlandstalige premaster programma in Bedrijfskunde accepteert RSM studenten met een geaccrediteerde HBO bachelor opleiding.

  RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

  Het is niet nodig om je bachelor opleiding te hebben voltooid op het moment van inschrijving. Alle vereisten van de bachelor, inclusief de eindscriptie, moeten echter uiterlijk op 31 augustus 2022 zijn voltooid en overlegd.

 • Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt vastgesteld voor welke master programma’s je in aanmerking komt na het succesvol afronden van de premaster. Tijdens het toelatingsproces, zal het RSM Admissions Office communiceren voor welke master programma’s je toelaatbaar bent.

  • Studenten met weinig tot geen bedrijfskunde in het vakkenpakket van hun bachelor opleiding, hebben na het volgen van de premaster enkel toegang tot de volgende RSM master programma’s:

   • Master in Management

   • Parttime Master in Management (voertaal Nederlands)

   • Business Analytics Management

   • Accounting & Financial Management 

  • Studenten die een bachelor diploma hebben met een ruim business gerelateerd curriculum komen na het volgen van de premaster in aanmerking voor meeste RSM master programma’s
  • Studenten die een bachelor hebben voltooid in een specifieke richting binnen de bedrijfskunde (zoals human resource management, logistiek of financieel management) hebben na het volgen van de premaster toegang tot veel van de master programma’s, maar niet allemaal

  Premaster & Wiskunde: Hoewel er geen specifiek wiskunde vereiste is, raden we aan dat studenten met een Nederlands diploma minstens wiskunde A of B op havo niveau hebben behaald.

 • Studenten die een geaccrediteerde HBO opleiding hebben afgerond, kunnen hun ambitie en mate van kennis bewijzen met een niet-afgerond minimaal gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van een 7.5.

  Op het moment van aanmelden wordt het gewogen gemiddelde cijfer berekend op basis van alle cijfers uit je bachelor opleiding, inclusief het propedeusejaar. Sommige universiteiten gebruiken alleen de laatste drie jaar van je bachelor om een GPA te berekenen. Als dat het geval is, zal RSM de door jouw universiteit verstrekte berekening niet gebruiken maar het GPA zelf opnieuw berekenen. Extra cijfers behaald tijdens een tweede graad, zoals een master opleiding, kunnen worden toegevoegd aan de GPA-berekening wanneer dat in het voordeel is van de student.

  Voldoet je GPA niet aan de minimale eis op het moment van aanmelden? Je kunt dan nog steeds je aanmelding indienen. In dat geval gelden echter de volgende voorwaarden:

  Je dient een voldoende GPA te hebben behaald voor de start van de premaster (vóór 31 augustus) of voordat het programma vol zit. (Let op: de maximale capaciteit wordt vaak bereikt vóór de vastgestelde aanmelddeadline). Studenten die aan de minimale GPA eis voldoen op het moment van aanmelden wordt voorrang gegeven 

 • Om te garanderen dat je voldoet aan de minimumeisen van het Engels, dient een student bewijs te overhandigen van zijn Engelse taalkennis op minstens C1-niveau (volgens het Common European Framework of Reference for Language – CEFR).

  Alleen als je van plan bent om na je premaster door te stromen naar de Part-time Master in Management, hoef je geen bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen tijdens je aanmelding.

  Het Engelse taalniveau kan op de volgende manieren aangetoond worden:

  • Studenten die na de premaster Bedrijfskunde de Nederlandstalige deeltijdvariant van de MScBA Master in Management willen volgen, hoeven niet aan de Engelse taaleis te voldoen. Voor alle andere (Engelstalige) master programma's moet je wel bewijs van je Engelse taalvaardigheid indienen. Zie in dat geval hieronder de vormen van bewijs die worden geaccepteerd. 

   • Je middelbare schoolopleiding werd volledig in het Engels gegeven in één van de volgende landen: de VS, het VK, Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER. Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de school dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de desbetreffende school vereist.

   OF

   • Je hebt een International Baccalaureate (IB) diploma (volledig in het Engels gegeven) of een English A Higher Level Certificate met grade 6 of hoger óf IB English A Standard Level Certificate met grade 7 of hoger

   OF

   • Je hebt een European Baccalaureate (EB) Diploma met minimaal een 7.0 voor Engels (language 1 or 2)
  • Je kunt je bachelorgraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

   • de opleiding volledig in de Engelse taal is onderwezen (gelijk aan een minimumduur van 3 jaar of 180 EC) in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
   • het een tweetalig Engels-Nederlands programma is, waarbij je kunt aantonen dat de helft van de opleiding in het Engels plaatsvond. Als het programma bijvoorbeeld uit 240 EC of 4 jaar bestaat, moet in ieder geval 120 EC of 2 jaar in het Engels zijn onderwezen. 

    Als niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.
  • Je kunt je mastergraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

   • je opleiding volledig in de Engelse taal werd onderwezen in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
   • én je de master hebt afgerond op het moment van aanmelden bij RSM (60 EC moeten zijn behaald om het te mogen gebruiken als bewijs).

   Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.

  • RSM accepteert Engelse cursus- en testresultaten op C1-niveau (CEFR) die worden afgenomen bij elke geaccrediteerde HBO- en WO instelling binnen de EU/EER.

   Je dient dit niveau bij jouw inschrijving aan te kunnen tonen. Het verkregen niveau moet duidelijk worden aangegeven op het document. Als de cursus of toets is afgenomen als onderdeel van je studie, kan dit ook worden opgenomen in je cijferlijst. Het verkregen niveau moet echter wel duidelijk worden aangegeven of er moet aanvullende documentatie worden ingediend.

   Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intaketesten die je huidige niveau van beheersing van de Engelse taal kunnen toetsen. Tevens zijn er Engelse cursussen beschikbaar vanaf september.

  • Gestandaardiseerde testen geaccepteerd door RSM:

   • IELTS: minimale totaalscore van de academische test van 7.0 en minimaal 6.5 voor elke subscore
   • TOEFL (iBT): minimum totaalscore 95 met minimale subscores van 22 voor reading, listening, 23 voor speaking en minimaal subscore van 24 voor writing. Let op: de ITP TOEFLtest die wordt aangeboden door het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit wordt niet geaccepteerd.
   • Cambridge: minimum totaalniveau C1 met minimale subscores van 180 voor reading, listening, speaking en writing. De testvarianten die we accepteren zijn:
    • Cambridge English: First
    • Cambridge English: Advanced
    • Cambridge English: Proficiency
    • Cambridge English: Business Vantage
    • Cambridge English: Business Higher

   Test type

   Reading

   Writing

   Listening

   Speaking

   Overall

   Cambridge

   180

   180

   180

   180

   180

   IELTS

   6.5

   6.5

   6.5

   6.5

   7.0

   TOEFL iBT

   22

   24

   22

   23

   95

   Algemene richtlijnen:

   • Zowel aan de algehele als subscore-eisen moet worden voldaan.
   • Houd er rekening mee dat testdata in de testcentra snel vol kunnen raken, vooral tijdens piektestperioden (april - mei). Daarom raden wij je aan om je tijdig te registreren voor de test om teleurstelling te voorkomen. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat je de resultaten van de test ontvangt. Wij raden je daarom aan minimaal 4-6 weken van tevoren de test te plannen voor de deadline.
   • Andere testen waaronder de Michigan English worden niet geaccepteerd.

    

   Verificatie en geldigheid:

   Zorg er altijd voor dat je een kopie van jouw scorerapport uploadt bij je aanmelding.

   • TOEFL-scores kunnen online worden geverifieerd. Daarom dien je het testcentrum te vragen om het scorerapport naar RSM te sturen. De institutionele code van RSM is 0798 en voor de Erasmus Universiteit 7199 (beide mogelijk). Scores zijn verifieerbaar voor 2 jaar.
   • IELTS-scores kunnen online worden geverifieerd met behulp van de TRF-code die in het scorerapport is gemarkeerd. Scores zijn voor 5 jaar te verifiëren.
   • Cambridge resultaten kunnen alleen door RSM worden geverifieerd vanaf 2005.

    

  •  

   Reguliere toetsen en cursussen bij LTC:

   Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intake toetsen en cursussen aan door het jaar heen. Je kunt altijd op eigen kosten deelnemen aan een taaltoets aan de EUR LTC op hun reguliere testdata. Voor de eerstvolgend beschikbare test datum kun je kijken op hun website. Let op dat de ITP TOEFL test die wordt aangeboden door EUR LTC niet wordt geaccepteerd omdat de spreekvaardigheid van de student hiermee niet wordt getoetst.

   RSM English test:

   RSM biedt samen met het LTC ook een gratis Engels toets aan op twee specifieke data per jaar. De precieze data worden uiterlijk in oktober 2021 op deze pagina bekendgemaakt.

   Voor wie is deze test bedoeld: Deze test is gericht op studenten die een bachelor- of mastergraad behalen aan een universiteit (WO) of hogeschool (HBO) in Nederland en die door financiële omstandigheden niet mee kunnen doen bij een reguliere of gestandaardiseerde test.

   Test data en tijden: De testen worden alleen aangeboden op twee specifieke momenten in het jaar:

   • De eerste test zal worden gegeven in week 48 (29 November – 3 December 2021)
   • De tweede test zal worden gegeven in week 15 (11 – 15 April 2022)

   Registreren voor de test: Je kunt je registreren voor de test tijdens het aanmelden bij RSM in de Online Application Form (OLAF). Houd er rekening mee dat je aanmelding minimaal drie weken vóór de datum van de test waar je aan wilt deelnemen moet worden ingediend. De RSM Admissions Office evalueert je aanmelding en indien je aan de andere minimumvereisten voldoet, registreren wij je voor de test bij de EUR LTC.

   Bereid je voor de test: Wij raden je aan om je voldoende te voorbereiden voor deze test. In de afgelopen jaren behaalde slechts 30% van de deelnemers een voldoende resultaat (C1 niveau).

   De testdag: Voor beide testmogelijkheden zal het schrijfonderdeel in de ochtend plaatsvinden en het verbaalonderdeel in de middag. Houd er dus rekening mee dat je de hele dag beschikbaar bent voor de test.

   De resultaten: Na de test ontvang je een overzicht van je resultaten, maar je zult geen officiële taal certificaat ontvangen. RSM accepteert alleen jouw resultaten als het algemene niveau en de individuele onderdelen voldoen aan de C1 vereiste. De test resultaten zijn alleen geldig voor een aanmelding bij RSM. De resultaten voor de eerste testmogelijkheid zullen half januari beschikbaar zijn en voor de tweede testmogelijkheid begin mei. Wees je hiervan bewust indien je je wilt aanmelden voor een programma met een maximale capaciteit. Als je geen resultaat op C1-niveau behaalt, kun je de toets opnieuw doen op eigen kosten.

   Persoonlijke omstandigheden: Studenten met dyslexie of met andere persoonlijke omstandigheden kunnen een aanvraag indienen voor extra tijd voor de test. Het is noodzakelijk om in dit geval de LTC van tevoren per e-mail te informeren. Stuur hierbij je dyslexie verklaring en/of andere relevante verklaringen mee.

   Kosten & annulering: Je kunt de toets maar één keer gratis afleggen. Het is niet mogelijk de test te verzetten vanwege ziekte of een andere reden. Als je de test afzegt nadat de definitieve lijst van deelnemers is doorgegeven aan de Language & Training Centre, zullen administratieve kosten (25€) bij jou in rekening worden gebracht!

 • De aanmeldprocedure voor de Nederlanstalige Premaster start op 1 oktober.

  De Nederlandstalige Premaster heeft een maximale capaciteit van 150 studenten en hanteert ‘rolling admissions’.

  RSM heeft berekend dat het programma de maximale capaciteit zal bereiken met 300 aanmeldingen. Dit is gebaseerd op het aantal en de kwaliteit van de aanmeldingen van voorgaande jaren. Hieronder kun je het huidige aantal van ingediende aanmeldingen zien:

  • Huidige aantal aanmeldingen: 14
  • Aantal aanmeldingen voordat het programma dichtgaat: 300
  • Op deze datum gingen de aanmeldingen vorig jaar dicht: 15 mei

  Wanneer moet ik mij aanmelden?
  Wij adviseren je je aan te melden zodra je aan onze minimale toelatingseisen voldoet, inclusief GPA, Engels en GMAT (indien van toepassing). Het is hierbij aan te raden dat je de eventuele toetsen op tijd plant.

  Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). Hierboven kun je zien wanneer het aanmeldformulier vorig jaar is gesloten. Dit kan je helpen om je aanmelding te plannen en op tijd in te dienen. Let op dat de gegevens slechts ter indicatie worden vermeld en aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

  Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis ‘rolling admissions’.