Studievereniging STAR

Studievereniging STAR

Voor een bedrijfskundige is netwerken belangrijk. Lid worden van de studievereniging STAR ligt dan ook erg voor de hand! Met zo’n vijfenzestighonderd leden, van wie er tweehonderdzeventig echt actief zijn, is STAR de grootste studievereniging van Europa. STAR brengt studenten in contact met mensen uit het bedrijfsleven, o.a. door middel van studiereizen, een halfjaarlijks blad, conferenties, lezingen en het organiseren van de STAR Managementweek, het grootste contactevenement in het land, waarbij meer dan honderdtwintig bedrijven naar de campus komen om onze studenten te ontmoeten. STAR organiseert ook de Erasmus Recruitment Days, waar bedrijven hun activiteiten presenteren en workshops en interviews geven. Tijdens informele lunches en recepties kun je interessante contacten opdoen! 

Voor meer informatie, kijk op www.rsmstar.nl.