Toelatingseisen premaster

Toelatingseisen premaster

Toelatingseisen

Vereiste Bachelor

Een Bachelor diploma van een Nederlandse HBO instelling behaald bij een (door de NVAO) geaccrediteerde hogeschool in Nederland, met voldoende, voor RSM, relevante vakken.

Voor een lijst van HBO opleidingen die in het verleden aan onze eisen voldeden: zie aanvullende informatie. Let op, als jij één van deze opleidingen hebt afgerond, dan is dit geen garantie op toelating tot de premaster. Wij zullen jouw cijferlijst controleren op relevante vakken en deze beoordelen. Als jouw HBO opleiding niet op deze lijst staat, maar jij wel aan de onderstaande eisen voldoet, kun je een inschrijfverzoek indienen door het online aanmeldingsformulier (OLAF) in te vullen.

Bachelor curriculum gerelateerde eisen 

Je moet een HBO Bachelor opleiding succesvol hebben afgerond met daarin vakken die betrekking hebben op alle relevante gebieden van Bedrijfskunde (het diploma moet uiterlijk op 31 augustus 2018 in ons bezit zijn). Dit komt neer op een minimum van 120 ECTS aan relevante vakken in minstens 5 van de 7 hieronder genoemde vakgebieden inclusief wiskunde en statistiek (op voldoende niveau):

Finance & Accounting, Marketing, HRM, Strategic Management, Supply Chain Management/Logistics, Business Information Management, (Business) Economics.

Wanneer jouw cijferlijst een vak vermeldt als ‘project’ of ‘stage’ of een andere onduidelijke titel, voorzie ons dan van aanvullende informatie zoals een korte omschrijving van de inhoud van het vak.

Let op! Om na je premaster toegelaten te kunnen worden tot RSM’s MSc programma’s dien je aan te tonen dat je Engels sufficiënt bent. Zie hier hoe je dit kan aantonen.

Gewogen gemiddeld eindcijfer

Je hebt een gewogen gemiddeld eindcijfer van minimaal een 7 op een 10-punts schaal (onafgerond) behaald bij de daadwerkelijke aanvang van de premaster. Als jouw hogeschool geen cijfersysteem gebruikt, dan zal deze instelling ons moeten voorzien van een conversie tabel (bijvoorbeeld: Voldoende = 6.5, Goed = 8.0, Excellent = 9.0).

GMAT

Het GMAT examen is een test die elke premaster student behaald moet hebben om toegelaten te worden. De minimale score die RSM eist is 600.

De GMAT bestaat uit 4 delen: quantitative, verbal, analytical writing assessment en integrated reasoning. De eerste twee onderdelen zullen je totale score bepalen. RSM vereist niet dat je de analytical writing en integrated reasoning onderdelen ook doet. (zie aanvullende informatie)

CV

Op je CV moet alle relevante (werk)ervaring vermeld worden.

Motivatie

Leg kort en bondig uit waarom je de premaster wilt doen. (zie aanvullende informatie)

Deadline

15 mei (of eerder indien het maximale aantal inschrijvers voor het premaster programma bereikt is)