Toelatingseisen premaster

Toelatingseisen premaster

© De toelatingseisen op deze webpagina kunnen nog worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving tot 1 Oktober 2021. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan deze publicatie. Het RSM Admissions Office bepaalt uiteindelijk of het niveau en de inhoud van jouw vooropleiding voldoet aan onze eisen en of je toelaatbaar bent.

 • Voor het Nederlandstalige premaster programma in Bedrijfskunde accepteert RSM studenten met een geaccrediteerde HBO bachelor opleiding.

  RSM verwelkomt ook studenten bij de premaster die hun bachelor aan een onderzoeksuniversiteit hebben afgerond, maar de vereiste inhoud missen in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

  Het is niet nodig om je bachelor opleiding te hebben voltooid op het moment van inschrijving. Alle vereisten van de bachelor, inclusief de eindscriptie, moeten echter uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn voltooid en overlegd.

 • Op basis van de inhoud van je bacheloropleiding wordt vastgesteld voor welke master programma’s je in aanmerking komt na het succesvol afronden van de premaster. Tijdens het toelatingsproces, zal het RSM Admissions Office communiceren voor welke master programma’s je toelaatbaar bent.

  • Studenten met weinig tot geen bedrijfskunde in het vakkenpakket van hun bachelor opleiding, hebben na het volgen van de premaster enkel toegang tot de volgende RSM master programma’s:

   • Master in Management

   • Parttime Master in Management (voertaal Nederlands)

   • Business Analytics Management

   • Accounting & Financial Management 

  • Studenten die een bachelor diploma hebben met een ruim business gerelateerd curriculum (bijvoorbeeld bedrijfskunde, hotel management of small business & retail management) komen na het volgen van de premaster in aanmerking voor alle RSM master programma’s
  • Studenten die een bachelor hebben voltooid in een specifieke richting binnen de bedrijfskunde (zoals human resource management, logistiek of financieel management) hebben na het volgen van de premaster toegang tot veel van de master programma’s, maar niet allemaal
 • Studenten die een geaccrediteerde HBO opleiding hebben afgerond, kunnen hun ambitie en mate van kennis bewijzen met een niet-afgerond minimaal gewogen gemiddeld eindcijfer (GPA) van een 7.5.

  Op het moment van aanmelden wordt het gewogen gemiddelde cijfer berekend op basis van alle cijfers uit je bachelor opleiding, inclusief het propedeusejaar. Sommige universiteiten gebruiken alleen de laatste drie jaar van je bachelor om een GPA te berekenen. Als dat het geval is, zal RSM de door jouw universiteit verstrekte berekening niet gebruiken maar het GPA zelf opnieuw berekenen. Extra cijfers behaald tijdens een tweede graad, zoals een master opleiding, kunnen worden toegevoegd aan de GPA-berekening wanneer dat in het voordeel is van de student.

  Voldoet je GPA niet aan de minimale eis op het moment van aanmelden? Je kunt dan nog steeds je aanmelding indienen. In dat geval gelden echter de volgende voorwaarden:

  Je dient een voldoende GPA te hebben behaald voor de start van de premaster (vóór 31 augustus) of voordat het programma vol zit. (Let op: de maximale capaciteit wordt vaak bereikt vóór de vastgestelde aanmelddeadline). Studenten die aan de minimale GPA eis voldoen op het moment van aanmelden wordt voorrang gegeven 

 • Om te garanderen dat je voldoet aan de minimumeisen van het Engels, dient een student bewijs te overhandigen van zijn Engelse taalkennis op minstens C1-niveau (volgens het Common European Framework of Reference for Language – CEFR).

  Alleen als je van plan bent om na je premaster door te stromen naar de Part-time Master in Management, hoef je geen bewijs van Engelse taalvaardigheid in te dienen tijdens je aanmelding.

  Het Engelse taalniveau kan op de volgende manieren aangetoond worden:

  • Studenten die na de premaster Bedrijfskunde de Nederlandstalige deeltijdvariant van de MScBA Master in Management willen volgen, hoeven niet aan de Engelse taaleis te voldoen. Voor alle andere (Engelstalige) master programma's moet je wel bewijs van je Engelse taalvaardigheid indienen. Zie in dat geval hieronder de vormen van bewijs die worden geaccepteerd. 

   • Je middelbare schoolopleiding werd volledig in het Engels gegeven in één van de volgende landen: de VS, het VK, Canada, Australië, NieuwZeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER. Als het niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de school dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de desbetreffende school vereist.

   OF

   • Je hebt een International Baccalaureate (IB) English A Higher Level Certificate met grade 4 of hoger óf IB English A Standard Level Certificate met grade 5 of hoger

   OF

   • Je hebt een European Baccalaureate (EB) Diploma met minimaal een 7.0 voor Engels (language 1 or 2)
  • Je kunt je bachelorgraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

   • de opleiding volledig in de Engelse taal is onderwezen (gelijk aan een minimumduur van 3 jaar of 180 EC) in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
   • het een tweetalig Engels-Nederlands programma is, waarbij je kunt aantonen dat het grootste deel van de opleiding in het Engels plaatsvond. Als het programma bijvoorbeeld uit 240 EC of 4 jaar bestaat, moet in ieder geval 180 EC of 3 jaar in het Engels zijn onderwezen. 

    Als niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.
  • Je kunt je mastergraad gebruiken als bewijs van Engelse taalvaardigheid als:

   • je opleiding volledig in de Engelse taal werd onderwezen in één van de volgende landen: de VS, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika of binnen de EU/EER.
   • en je de master hebt afgerond op het moment van aanmelden bij RSM

    Als niet wordt vermeld op het diploma of op de website van de universiteit dat het programma volledig in het Engels is onderwezen, is een officiële verklaring van de universiteit vereist.
  • RSM accepteert Engelse cursus- en testresultaten op C1-niveau (CEFR) die worden afgenomen bij elke geaccrediteerde HBO- en WO instelling binnen de EU/EER.

   Je dient dit niveau bij jouw inschrijving aan te kunnen tonen. Het verkregen niveau moet duidelijk worden aangegeven op het document. Als de cursus of toets is afgenomen als onderdeel van je studie, kan dit ook worden opgenomen in je cijferlijst. Het verkregen niveau moet echter wel duidelijk worden aangegeven of er moet aanvullende documentatie worden ingediend.

   Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt intaketesten die je huidige niveau van beheersing van de Engelse taal kunnen toetsen. Tevens zijn er Engelse cursussen beschikbaar vanaf september.

  • Gestandaardiseerde testen geaccepteerd door RSM:

   • IELTS: minimale totaalscore van de academische test van 7.0 en minimaal 6.5 voor elke subscore
   • TOEFL (iBT): minimum totaalscore 94 met minimale subscores van 22 voor reading, listening en speaking en minimaal subscore van 24 voor writing. Let op: de ITP TOEFLtest die wordt aangeboden door het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit wordt niet geaccepteerd.
   • Cambridge: minimum totaalniveau C1 met minimale subscores van 180 voor reading, listening, speaking en writing. De testvarianten die we accepteren zijn:
    • Cambridge English: First
    • Cambridge English: Advanced
    • Cambridge English: Proficiency
    • Cambridge English: Business Vantage
    • Cambridge English: Business Higher

   Zowel aan de algehele als subscore-eisen moet worden voldaan! Alle subscores moeten binnen hetzelfde examen aan de minimumvereisten voldoen. Scores van twee verschillende examens kunnen daarom niet gecombineerd worden om op deze manier voldoende scores uit verschillende examencategorieën te halen.

   Houd er rekening mee dat testdata in de testcentra snel vol kunnen raken, vooral tijdens piektestperioden (april - mei). Daarom raden wij je aan om je zo snel mogelijk te registreren de test te maken om teleurstelling te voorkomen. Houd er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat je de resultaten van de test ontvangt. Wij raden je daarom aan minimaal 4-6 weken van tevoren de test te plannen voor de deadline.

   Verificatie en geldigheid

   Zorg er altijd voor dat je een kopie van jouw scorerapport uploadt bij je aanmelding.

   TOEFL-scores kunnen online worden geverifieerd. Daarom dien je het testcentrum te vragen om het scorerapport naar RSM te sturen. De institutionele code van RSM is 0798 en voor de Erasmus Universiteit 7199 (beide mogelijk). Scores zijn verifieerbaar voor 2 jaar.

   IELTS-scores kunnen online worden geverifieerd met behulp van de TRF-code die in het scorerapport is gemarkeerd. Scores zijn voor 5 jaar te verifiëren.

   Om ervoor te zorgen dat RSM je Cambridge-score kan verifiëren, dien je je Cambridge-kandidaat ID-nummer en geheime nummer aan je aanmelding toe te voegen samen met je scorerapport. Als je niet beschikt over de kandidaat-ID en het geheime nummer, moet je contact opnemen met het bevoegde examencentrum waar het onderzoek oorspronkelijk is afgelegd. Houd er rekening mee dat RSM de testscores die vóór 2005 zijn gemaakt niet kan verifiëren.

  • Het Language & Training Center (LTC) van de Erasmus Universiteit biedt een intake die je huidige niveau van beheersing van de Engelse taal kunnen toetsen. Tevens zijn er Engelse cursussen beschikbaar vanaf september.

   RSM biedt samen met het LTC ook een gratis Engels toets aan op twee specifieke data per jaar. De precieze data worden uiterlijk in oktober 2019 op deze pagina bekendgemaakt.

   • Deze toets is alleen beschikbaar voor studenten die een bachelor- of mastergraad behalen aan een universiteit (WO) of hogeschool (HBO) in Nederland.
   • De toets wordt alleen op twee specifieke data (december en april) aangeboden.
   • Om deel te nemen aan een van deze toetsen moet je eerst een aanmelding indienen voor het programma van jouw keuze.
   • Bij het invullen van de Online Application Form (OLAF) kun je aangeven op welke van de twee mogelijke data je de test wilt afleggen. Houd er rekening mee dat je aanmelding minimaal twee weken vóór de datum van de toets moet worden ingediend.
   • De RSM Admissions Office evalueert je aanmelding en indien je aan de andere minimumvereisten voldoet, registreren wij je voor de toets bij de EUR LTC.
   • Het is niet mogelijk om de toets datum te verzetten vanwege ziekte of om een ​​andere reden.
   • Je kunt de toets maar één keer afleggen. Als je geen resultaat op C1-niveau behaalt, kun je de toets opnieuw doen op eigen kosten.
   • Na de toets ontvang je een overzicht van je resultaten, maar geen officieel taalcertificaat.
   • De testresultaten zijn alleen geldig voor je aanmelding bij RSM.

   Je kunt altijd op eigen kosten deelnemen aan een taaltoets bij EUR LTC op hun reguliere toets data. De eerstvolgende mogelijke intake data zijn te vinden op hun website.

 • De inschrijving voor alle programma’s voor het studiejaar 2021-2022 is gesloten.

  Vanaf 1 oktober kun je je aanmelden voor het studiejaar 2022-2023. Raadpleeg gedurende de zomer deze website voor updates over de deadlines.