RSM Business Valuation

RSM Business Valuation

De huidige financiële wereld is volop in beweging: investeringen, acquisities, fusies en desinvesteringen zijn aan de orde van de dag. De juiste kennis van waarderen is dan van essentieel belang. Sinds 1995 is Business Valuation van Rotterdam School of Management dé opleiding voor bedrijfswaardering in Nederland.

De intensieve, Nederlandstalige 14 maanden opleiding Business Valuation benadert het waarderen van ondernemingen vanuit een breed perspectief. Niet alleen komen de verschillende economische theorieën aan bod die aan de basis van het hedendaagse waarderen ten grondslag liggen, ook wordt inzicht gegeven in de (inter)nationale fiscale en juridische wetgeving. Tijdens de colleges, onder leiding van vooraanstaande experts zoals Jan Vis, wordt expliciet aandacht geschonken aan ethische vraagstukken gericht op actuele onderwerpen.

Permanente Educatie

Het programma Business Valuation geeft u recht op 120 Permanente Educatie punten.

Theorie, praktijk en interactie

De opleiding bestaat uit een theorie-en praktijkgedeelte. Tijdens de vijf theoriesessies maakt u zich de theorie eigen die ten grondslag ligt aan het waarderen van ondernemingen waarbij veel aandacht zal worden besteed aan nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen. De praktijk van het bedrijfswaarderen speelt een cruciale rol in de opleiding. De nadruk ligt op interactie en kennisuitwisseling, zowel tussen kerndocenten en deelnemers als tussen deelnemers onderling. U rondt de opleiding af door uw zelfstandig geschreven waarderingsrapport mondeling te verdedigen. Wanneer u de opleiding RSM Business Valuation met positief resultaat heeft afgerond, kunt u zich aanmelden voor het assessment ‘Register Valuator’ van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV ).