Financieel management

Financieel management

Tijdens financieel management staan de financieel-economische aspecten van het besturen van ondernemingen centraal. U onderzoekt de keuze van investeringsprojecten, vermogensstructuur, kapitaalkosten, dividendbeleid, prijsvorming op financiële markten en meer. U leert hoe u kunt omgaan met de besliscriteria voor een grote verscheidenheid aan financieel-economische vraagstukken, aan de
hand van cases.

De collegereeks is verdeeld in twee delen: accounting en financiering. Accounting legt zich toe op financiële verslaglegging, verantwoording en sturing- en beheersingsvraagstukken. Financiering richt zich op het analyseren van de financiële consequenties van strategische beslissingen, het aantrekken van kapitaal en prijsvorming op financiële markten. U zult de theorie en de praktijk van grote ondernemingen discussiëren met uw studiegenoten, en aandacht schenken aan de toepasbaarheid van deze theorieën in het MKB.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van deze collegereeks, bent u in staat om:

  • investeringsbeslissingen te evalueren
  • de financiële consequenties van strategische beslissingen voor de financiële positie en vermogensstructuur van de onderneming te evalueren
  • uit te leggen wat de relatie tussen risico en rendement is in financiële markten, beleggingen en portefeuillevorming
  • gebruik te maken van management accounting methoden en technieken ter ondersteuning van de besluitvorming binnen de organisatie
  • te beoordelen welke rol financiële en niet-financiële maatstaven spelen bij de besturing van een organisatie
  • de rol van interne verrekensystemen binnen de organisatie te evalueren
  • te begrijpen wat de consequenties van (interne) beloningssystemen zijn voor de externe berichtgeving aan aandeelhouders en andere belanghebbenden.