New business: innovatie en ondernemerschap

New business: innovatie en ondernemerschap

U richt zich tijdens deze colleges op het realiseren van nieuwe bedrijvigheid in de breedste zin van het woord. New business development is relevant in nieuwe en bestaande, kleine en grote, en profit en non-profit organisaties. Het kan gestalte krijgen door bijvoorbeeld het starten van nieuwe bedrijven of business units, de ontwikkeling van diensten of producten, of procesverbeteringen. Tijdens deze collegereeks ligt de nadruk op twee disciplines: ondernemerschap en innovatie. Kenmerkend voor new business development is de inzet van creativiteit, kennis en vaardigheden voor het oplossen van problemen, en het benutten van kansen.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van deze collegereeks, heeft u de volgende leerdoelen behaald:

  • inzicht in de theorie en praktijk van new business, met specifieke kennis van innovatie en ondernemerschap
  • kennis van de belangrijkste strategieën en tactieken van ondernemerschap, en tussenfasen in het proces van ondernemerschap, zoals kansen zien, beoordelen en realiseren, en diverse determinanten, voorwaarden en mogelijkheden tot groei
  • kennis van verschillende vormen van innovatie, bijvoorbeeld radicaal, architecturaal, en modulair
  • kennis van fasen in de ontwikkeling van technologieën, fasen in het innovatieproces, en determinanten, voorwaarden en mogelijkheden
  • het vermogen om situaties die vragen om new business, dan wel waar new business vastloopt, te herkennen en uitgewerkte oplossingen aan te dragen
  • inzicht in de eigen mate van ondernemerschap en hoe u dit kunt ontwikkelen
  • vaardigheid met tools en technieken die in de praktijk van ondernemerschap en innovatiemanagement worden gebruikt, alsmede het vermogen deze naar waarde te schatten en te evalueren
  • kritische benadering over hoe u de theorie over new business in de praktijk kunt toepassen.