FAQ

FAQ

All categories

Wat als mijn gemiddelde cijfer niet hoog genoeg is?

Als je een 7.5 (HBO) of 7.0 (WO) of hoger gemiddeld staat over je gehele bachelor, ben je toelaatbaar tot de master. Vanuit het HBO dien je dan eerst de premaster te volgen. Het is niet mogelijk om toegelaten te worden wanneer je gewogen gemiddelde onder de gestelde norm valt.

Last update:
Monday, 15 June 2020

Hoe wordt mijn GPA berekend?

Je GPA wordt berekend over al je cijfers uit je bachelor, als gewogen gemiddelde aan de hand van de studiepunten. Als je je inschrijft rekenen wij dit voor je uit.

Last update:
Tuesday, 11 February 2020

Ben ik ook toelaatbaar met een premaster van een andere universiteit?

Of je toelaatbaar bent met een premaster van een andere universiteit, zullen we aan de hand van je vooropleiding en de betreffende premaster moeten bepalen. We raden je aan je in te schrijven via Studielink en vervolgens in RSM’s systeem OLAF alle benodigde documenten aan te leveren. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen of je toelaatbaar bent.

Last update:
Tuesday, 11 February 2020

Wat zijn de kosten voor deze deeltijd master?

Als je nog geen Nederlandse WO-masteropleiding hebt afgerond, betaal je per collegejaar het wettelijk collegegeld. Dat is voor 2021-2022 vastgesteld op €2.168. Voor 2022-2023 wordt dit bedrag nog bekendgemaakt. Het al dan niet hebben van werkervaring maakt voor dit bedrag niet uit.

Als je al een master voltooid hebt, betaal je voor de master het instellingscollegegeld a €12.000 per collegejaar.

Last update:
Tuesday, 18 May 2021

Wat zijn de kosten voor de premaster?

De premaster Bedrijfskunde kost €1.048 voor het collegejaar 2021-2022. Met de deeltijdvariant Nederlandstalige premaster heb je alleen op vrijdag les en ben je na afronding toelaatbaar tot de Parttime Master in Management.

Last update:
Thursday, 10 September 2020

Ik heb een aantal jaar werkervaring. Moet ik de premaster volgen?

Werkervaring telt niet als vervanging van de premaster. Als je een hbo-diploma hebt, dien je sowieso de premaster te volgen.


Als je een wo-diploma hebt met voldoende studiepunten op het gebied van onderzoeksmethoden hoeft dit niet. Bij je inschrijving kunnen wij beoordelen of je vooropleiding hieraan voldoet.

Wil je meer weten over het hoe en waarom van de premaster? Lees dan het artikel Wat is de waarde van een premaster Bedrijfskunde?

Last update:
Tuesday, 14 July 2020

Hoe lang duurt de premaster?

De premaster duurt 1 jaar en colleges vinden alleen plaats op vrijdag. Er is 1 startmoment per jaar: in september.

Last update:
Tuesday, 11 February 2020

Wat is de studiebelasting van de premaster?

Hoewel het aantal uren dat je aan je studie besteedt per persoon verschilt, gaan we voor de premaster uit van gemiddeld 20 uur per week. Dit is inclusief de colleges op vrijdag.

 

Last update:
Tuesday, 11 February 2020

Wat is de studiebelasting van deze deeltijd master in management?

De studiebelasting van een deeltijd master is gemiddeld 20 uur per week. Houd er rekening mee dat dit per persoon verschilt. Deze 20 uur is inclusief de colleges op vrijdag. 

Hoeveel uur kun je nog werken naast de master? Dit verschilt sterk per persoon en functie. Denk van tevoren na over wat jouw studiemomenten worden en hoe je een goede balans houdt tussen werk, studie en privé. 

Last update:
Tuesday, 11 February 2020

Hoe weet ik of ik voldoende studiepunten heb op onderzoeksmethoden?

Het is soms lastig om zelf te bepalen of je aan de toelatingseis voldoet wat betreft studiepunten op het gebied van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ons advies is in dat geval om je in te schrijven via Studielink, je krijgt dan automatisch bericht van ons inschrijvingssysteem OLAF om de benodigde documenten aan te leveren en je inschrijving compleet te maken. Wij zijn aan de hand daarvan goed in staat om je toelaatbaarheid te beoordelen.

Last update:
Tuesday, 11 February 2020

Hoe kan ik me inschrijven voor deze master?

Inschrijving voor de Parttime Master in Management voor een start in september 2021 is gesloten.

Vanaf oktober kun je je inschrijven voor een start in 2022. Dit gebeurt via Studielink.

Als je je hebt ingeschreven in Studielink ontvang je automatisch bericht van RSM's inschrijvingssysteem OLAF. Je kunt in dit systeem je inschrijving compleet maken en alle benodigde documenten aanleveren.

  • OLAF is in het Engels, je kunt de vragen echter gewoon in het Nederlands beantwoorden.
  • Als er gevraagd wordt om een bewijs van Engelse taalvaardigheid, kun je deze vraag negeren. Deze is niet van toepassing voor de Parttime Master in Management. 

Inschrijving staat open van oktober 2021 tot 15 mei 2022 of tot de maximale capaciteit van het programma is bereikt.

Last update:
Tuesday, 18 May 2021

Hoe kan ik me inschrijven voor de premaster?

Inschrijving voor de premaster voor het collegejaar 2021-2022 is gesloten.

Inschrijving voor het collegejaar 2022-2023 kan vanaf oktober via Studielink. Je vindt de premaster met de zoekterm “premaster bedrijfskunde parttime”, filter hierbij op Erasmus Universiteit Rotterdam. (De premaster staat gecategoriseerd als voltijd, maar dit is echt de goede.) 


Als je je inschrijving in Studielink voltooid hebt, ontvang je automatisch bericht van ons inschrijvingssysteem OLAF. In dit systeem maak je je inschrijving compleet en lever je alle documenten aan. De vragen in OLAF worden in het Engels gesteld, maar je kunt deze gerust in het Nederlands beantwoorden.

Inschrijven voor het collegejaar 2022-2023 kan vanaf oktober 2021 tot 15 mei 2022.

Last update:
Tuesday, 18 May 2021

Wat zijn de gevolgen van Corona op deze deeltijd master?

Zoals de zaken er nu voorstaan, zullen we het onderwijs volledig digitaal aanbieden, aangevuld met fysieke bijeenkomsten. De waarde van online leer- en werkvormen willen we optimaal benutten. Als de regelgeving het toelaat, hopen we structurele colleges op de campus (op vrijdagmiddag) te combineren met digitale onderwijsvormen. We zullen hierbij altijd de meest actuele richtlijnen in acht nemen.

Last update:
Tuesday, 18 May 2021

Kan ik halverwege het jaar instromen?

Het is niet mogelijk om halverwege in te stromen in de master of premaster. Het startmoment is in september.

Als je in 2021 wilt starten aan de opleiding, kun je je inschrijven via Studielink.

Last update:
Monday, 12 October 2020