Toelatingseisen en inschrijven

Toelatingseisen en inschrijven

 • Om toegelaten te worden tot dit masterprogramma dien je een bachelordiploma (BSc) te hebben die qua niveau vergelijkbaar is met een academische bachelor (WO) behaald aan een Nederlandse universiteit.

  • Bij aanmelden is het niet nodig dat je al je bachelorsdiploma behaald hebt, maar gelden de volgende voorwaarden.
  • Alle aanmelders ontvangen eerst een voorwaardelijk aanbod tot toelating.  Je dient aan alle vereisten van je bacheloropleiding te voldoen vóór de start van het academisch jaar, vóór 31 augustus. Studenten die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet toegelaten tot het programma.
  • Het RSM Admissions Office kan het niveau van je bachelor/vooropleiding pas bepalen nadat je je inschrijving hebt ingediend. Informatie of je diploma voldoet aan de toelatingseisen kan niet worden verkregen via telefoon of e-mail.
  • Studenten met een HBO opleiding dienen eerst een pre-masterjaar af te ronden voordat zij in aanmerking komen voor toelating tot de master.
 • Aanmelden voor dit programma kan met een universitair bachelordiploma in elke discipline met in totaal minimaal 20 EC in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek, waarvan ten minste 10 EC in kwantitatieve onderzoeksmethoden of statistiek.

  Dit programma is vooral bedoeld voor studenten die geen voorkennis hebben op het gebied van bedrijfskunde. Als je eerdere studie een bedrijfskundige opleiding is geweest, raden we je aan je in te schrijven voor een van de andere specialisatie masterprogramma’s van RSM.

  Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden & Statistiek

  Alle studenten dienen 20 ECTS te hebben behaald in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek.

  Om een beeld te geven van de vakken die we met deze eis bedoelen, verwijzen wij je naar het curriculum van ons bachelorprogramma. In het overzicht vind je de onderzoek gerelateerde vakken die de studenten in het eerste jaar volgen: Wetenschapsfilosofie (3EC), Kwantitatieve besluitvorming (4EC), Statistiek (4EC) en Spreadsheet modelling (3EC). In het tweede jaar voltooien de studenten een uitgebreid onderzoeksproject (10EC) en in het derde jaar een gevorderde/verdiepende onderzoek training en een bachelor scriptie (12EC).

  Bij instroom in de masteropleidingen van RSM dienen studenten die hun bachelor aan RSM hebben afgerond, net als studenten die van andere universiteiten komen, een vergelijkbaar niveau in onderzoeksmethoden en statistiek hebben behaald om de master te kunnen afronden.

  Deze vakken moeten zijn behaald tijdens je academische vooropleiding en vermeld op je cijferlijst. Als deze vakken wel deel uitmaken van je vooropleiding maar niet duidelijk vermeld staan op je cijferlijst raden wij je aan aanvullende informatie te verstrekken in de vorm van vakbeschrijving, of een verklaring van de universiteit.

  Ga je de genoemde vakken volgen voordat je de huidige studie hebt afgerond, en de vakken staan nog niet op je cijferlijst vermeld, dien je een aanvullend document bij je aanmelding toe te voegen, waarin alle geplande vakken en het overeenkomstige aantal studiepunten dat je gaat behalen, worden vermeld.

  Wat als ik deze vakken niet heb? Als tijdens de beoordeling van je aanmelding wordt vastgesteld dat je de vereiste vakken in kwalitatieve & kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek mist, kan RSM je een plaats bieden in het premaster programma.

 • RSM vraagt van haar studenten optimale inzet en ambitie.

  Studenten met een WO bachelordiploma van een Nederlandse universiteit (WO) dienen hun inzet en ambitie aan te tonen met een onafgerond minimum grade point average (GPA) van 7,0.

  • RSM berekent het gewogen cijfergemiddelde op basis van alle cijfers van je bacheloropleiding op het moment van aanmelding.
  • Extra cijfers behaald aan een Nederlandse instelling voor hoger onderwijs tijdens een tweede bacheloropleiding, masteropleiding of extra minor kunnen in het voordeel van de student worden opgeteld bij de GPA-berekening.
  • Een aantal universiteiten (WO) gebruiken alleen de laatste twee jaar van de bachelor om een GPA te berekenen. Als dit van toepassing is, zal RSM de door de universiteit verstrekte berekening niet gebruiken, maar de GPA opnieuw berekenen.
  •  Als je GPA op het moment van aanmelding niet aan de minimumeis voldoet, is aanmelden mogelijk maar dien je een voldoende GPA te hebben behaald voordat het programma vol is (wat kan gebeuren vóór de reguliere aanmeldingsdeadline van 15 Mei).

  Studenten die hun bachelordiploma behalen (of hebben behaald) aan een onderzoeksuniversiteit buiten Nederland dienen hun inzet en ambitie te bewijzen met een GMAT-testresultaat met de minimumscore van 600 en een bovengemiddelde GPA in het eigen land/universiteit. Indicaties van aanvaardbare GPA's uit verschillende landen kan je vinden in de FAQ-sectie.

 • Nederlands: Om het vereiste minimumniveau van Nederlands taalvaardigheid te kunnen garanderen, dient de student een bewijs van taalvaardigheid op minimaal C1-niveau (volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen - CEFR) te kunnen bewijzen. Aanmelden zonder het bewijs van je Nederlands taalvaardigheid is mogelijk, maar deze moet worden ingediend vóór de uiterste datum van aanmelding of voordat het programma de maximale capaciteit heeft bereikt (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet). Nederlands taalvaardigheid kan op verschillende manieren worden aangetoond:

  • Je hebt een vooropleiding in het Nederlands voltooid (middelbareschool, bachelor of master)
  • Je hebt een cursus / toets Nederlands op C1 niveau gedaan bij een hogeronderwijsinstellingen in Nederland
    

  Engels: Om toegelaten te worden tot het programma Parttime Master in Management is Engels taalvaardigheid niet van toepassing. Voor alle andere master programma’s van RSM is Engels taalvaardigheid op C1 niveau wel van toepassing.

 • De aanmeldprocedure voor de Nederlandstalig Parttime Master in Management (MScBA) start op 1 oktober.

  De 4 MScBA Business Administration specialisaties hebben een totale maximale capaciteit van 580 studenten. Het Parttime Master in Management (MScBA) programma heeft een maximum capaciteit van 215 studenten en hanteert ‘rolling admissions’.

  RSM heeft berekend dat het programma de maximale capaciteit zal bereiken met 360 aanmeldingen. Dit is gebaseerd op het aantal en de kwaliteit van de aanmeldingen van voorgaande jaren. Hieronder kun je het huidige aantal van ingediende aanmeldingen zien:

  • Huidige aantal aanmeldingen: 46
  • Aantal aanmeldingen voordat het programma dichtgaat: 200
  • Op deze datum gingen de aanmeldingen vorig jaar dicht: 15 mei

  Wanneer moet ik mij aanmelden?
  Wij adviseren je je aan te melden zodra je aan onze minimale toelatingseisen voldoet, inclusief GPA, Nederlands en GMAT (indien van toepassing). Het is hierbij aan te raden dat je de eventuele toetsen op tijd plant.

  Het aanmeldformulier blijft open tot en met 15 mei, of totdat het maximale aantal aanmeldingen is bereikt (welke zich als eerste voordoet). Hierboven kun je zien wanneer het aanmeldformulier vorig jaar is gesloten. Dit kan je helpen om je aanmelding te plannen en op tijd in te dienen. Let op dat de gegevens slechts ter indicatie worden vermeld en aan deze informatie geen rechten kunnen worden ontleend.

  Alle complete aanmeldingen die zijn ingediend voordat het aanmeldformulier sluit worden geëvalueerd. Studenten die aan de toelatingseisen voldoen, krijgen een toelating, oftewel een ‘offer’ op basis ‘rolling admissions’.