Praktische informatie

Praktische informatie

Nederlandstalige Premaster
Duur van het programma 29 EC, gedurende 12 maanden
Behaalde diploma Bij het afronden van de premaster krijg je geen diploma. Het premaster programma is bedoeld ter voorbereiding op een van de master programma’s van RSM.
Programma CROHO code

50645

Numerus clausus 150 studenten
Kosten Studenten die instromen met een EU/EER nationaliteit betalen voor het collegejaar 2022-2023 een vergoeding van € 1.068. Als je afkomstig bent van een land buiten de EU/EER, dan betaal je het non EU/EER tarief: € 5.123. Voor meer informatie over deze vergoeding, bezoek de website van ons Erasmus Student Service Centre, het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam