Praktische informatie

Praktische informatie

Premaster Bedrijfskunde
Duur van het programma Minimum van 31 EC, gedurende 12 maanden
Behaalde diploma Bij het afronden van de premaster krijg je geen diploma. Het premaster programma is bedoeld ter voorbereiding op een van de Master programma’s van RSM.
Programma CROHO code

50645

Numerus clausus 200 studenten
Kosten Studenten die instromen vanuit een Nederlandse HBO opleiding betalen voor het collegejaar 2019-2020 een vergoeding van € 972,-. Voor meer informatie over deze vergoeding, bezoek de website van ons Erasmus Student Service Centre, het centrale servicepunt voor alle aankomende en ingeschreven studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam